Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on Riigikogu liikmete arupärimistele vastamine. Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastab vajaduspõhist õppetoetust puudutavale arupärimisele (nr 376) ning erikoolide probleeme puudutavale arupärimisele (nr 380).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.


Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 17. veebruaril toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

keskkonnakomisjonis – arutelu pakendijäätmete kogumisest ja taaskasutamisest; pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE);

kultuurikomisjonis – arutelu teaduse rahastamise teemal, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; Riigikogu otsuse eelnõu “”Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020″ heakskiitmine” (553 OE);

maaelukomisjonis – omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler;

majanduskomisjonis – raudteeseaduse, hädaolukorra seaduse ja riigilõivuseaduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (482 SE); Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2014-2020 kinnitamine” eelnõu (560 OE); kohtumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhtkonnaga: 2013. aasta tegevuse ülevaade ja päevakajalised küsimused;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), kutsutud siseministeeriumi ja Riigi Infosüsteemide Ameti esindajad; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Kohtunike Ühingu, Kohtuniku Abide Ühingu ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; keskkonnakomisjonile arvamuse andmine jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu sätete põhiseaduspärasuse kohta (455 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade stabiliseerimisreservist seisuga 31.12.2013 ja riigi teistest reservidest; riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel; Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi valitsemisalade koostöö; istungil osaleb Moldova parlamendiliikmete ja ekspertide delegatsioon (ruum L333);

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE); Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (543 OE);

väliskomisjonis – ülevaade 23. – 31. jaanuaril Šveitsis toimunud Süüria rahukõnelustest, kutsutud Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik; Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine eelnõu (587 OE);

õiguskomisjonis – korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE); Eesti seisukohad menetlusõiguste paketi kohta; Eesti seisukohad EL-i määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30: erikomisjoni tegevuse ülevaate (jaanuar 2013 – jaanuar 2014) läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus e-tervise rakendamisel“ arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti E-tervise SA, Eesti Haigekassa, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaigla, MTÜ Eesti Kiirabi Liidu, MTÜ Eesti Perearstide Seltsi, MTÜ Eesti Haiglate Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (konverentsisaal).


Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Jakob Westholmi Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab ühiskonnaõpetuse tundi 8.-12. klassidele Sakala Eragümnaasiumis.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb president Toomas Hendrik Ilvese venekeelse kõnekogumiku „Räägib president“ ehk „Govorit glava gosudarstva“ esitlusel Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis.

Välislähetused

5. – 13. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liige Sven Mikser osalevad NATO PA kaitse-ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Ameerika Ühendriikides. Komitee istungi käigus külastatakse Nellise õhuväebaasi, kus tutvutakse baasi tegevusvaldkondade ja harjutusvõimalustega. Washingtonis toimuvad kohtumised Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia asjade sekretäri Victoria Nulandi ning kaitseministeeriumi Euroopa ja NATO suuna juhi Jim Towsendiga. Kavas on arutada hetkel Afganistanis toimuvat, Ühendriikide kaitsealaseid prioriteete ja osalemist NATO ühisoperatsioonides ning atlandiüleseid suhteid. Istungi viimasel päeval toimub ümarlaud mõttekodade esindajatega Iraani tuumaläbirääkimiste, küberkaitse, Süüria konflikti jt teemadel.

6. – 11. veebruar
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb VLPA plenaaristungil Ammanis, Jordaanias.

Tagasiside