Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (125 SE) rakendatakse Eestis uut EL-i otsekohalduvat määrust, mis asendab varem kehtinud määruse ja käsitleb teises liikmesriigis turustatavate kaupade nõuetekohasuse vastastikust tunnustamist. Määrus aitab elavdada kaubavahetust Euroopa ühtsel turul ning kiirendada ja tõhustada pädevate asutuste tööd kaupade hindamisel. Uue määruse rakendamine muudab Eesti ettevõtjatele oma toodete viimise EL turule lihtsamaks.

Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaselt peavad EL-i liikmesriigid laskma vabalt oma turule teises liikmesriigis seal kehtivate reeglite kohaselt turule lastud toote ka siis, kui sihtriigis kehtestatud nõuded neile on erinevad. Eelnõuga sätestatakse pädevate asutuste õigus keelata toote Eestis turule laskmine või nõuda turult eemaldamist, järgides sealjuures otsekohalduvas määruses sätestatud menetlust. Määrusest tulenevalt peab pädev asutus selgelt turule pääsemise piiramist põhjendama, seda saab teha näiteks ülekaaluka avaliku huviga seotud põhjustel ning hinnata tuleb piirangute proportsionaalsust taotletava eesmärgiga.

Pädevateks asutusteks on tulenevalt valdkondi reguleerivatest õigusaktidest näiteks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Veeteede Amet, Põllumajandusamet, Keskkonnainspektsioon, Maanteeamet, Veterinaar- ja Toiduamet. Lisaks reguleerib seadus nende asutuste kohustust vahetada teavet teiste liikmesriikide pädevate asutustega.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19) vastab rahvastikuminister Riina Solman.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: arengutest digimaksu valdkonnas, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Euroopa Komisjoni 2020. aasta tööplaanist, kutsutud Eesti alalise esinduse Euroopa Liidu juures alaline esindaja (COREPER II) Rein Tammsaar;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe ettepanekust; olulise tähtsusega riiklikust küsimusest „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); kultuuriehitiste investeeringu otsusest;

maaelukomisjonis – kell 11.10: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjonis – kell 11.10: vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE), kutsutud Riigikogu liige Johannes Kert ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik/riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; arvamuse andmine Riigikohtule kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p 6 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.30: Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE); Parlamentidevahelise Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsi (SECG) teemast „euroala valitsemise laiendamine ja süvendamine“;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli, Eesti Panga, Eesti Haigekassa, Eesti Advokatuuri, Eesti Töötukassa, Eesti Juristide Liidu, Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti Turvaettevõtete Liidu, Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Pangaliidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Vee-ettevõtjate Liidu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Elektritööstuse Liidu, Eesti Gaasiliidu, Eesti Õliühingu, Eesti Asfaldiliidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; rahvastikuministri 2020. aasta tegevusplaanidest, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonist, kutsutud probleemkomisjoni esimees Jaak Valge;

väliskomisjonis – Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud delegatsiooni juht Aivar Kokk; välispoliitika arutelul olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus tehtavatest ettekannetest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud delegatsiooni juht Aadu Must; Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski; väliskomisjoni töövisiidist Araabia Ühendemiraatidesse ja Kuveiti;

õiguskomisjonis – kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; Päästeameti tegevustest ja perspektiividest, kutsutud Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitseväe korralduse seaduse kaitseväeluure regulatsioonidest, kutsutud Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja nende allasutuste esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 5G lisaküsimustele saabunud vastustest; korruptsioonivastasest tegevusest Korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 lõppemise järel; huvide deklaratsioonide arendamisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Hanketegevuse korraldus riigiasutustes“, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga; ettepanekutest „Eesti keelevaldkonna arengukavale 2021-2035“;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikupoliitikast.

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas peab tervituskõne foorumil „Eesti regionaalne tasand – kas praktiline vajadus või saab ka teisiti?“; foorumist toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Kasahstani suursaadiku Nurlan Seitimoviga.

Välislähetus

6.– 11. veebruar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti (ENPA) delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb Aserbaidžaani valimiste vaatlusel ENPA delegatsiooni liikmena.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside