Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Hümni laulab segakoor K.O.O.R. dirigent Raul Talmari juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Austria EL Nõukogu eesistumise prioriteedid, kutsutud Austria suursaadik Eestis Doris Danler; Eesti seisukohad 14. septembril toimuval mitteametlikul ELi välisasjade (arengukoostöö) nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb suveaja korda, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

keskkonnakomisjonis Keskkonnaministeeriumi ülevaade 2018. aasta teise poolaasta õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler; Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise põhimõtete tutvustus, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajad; keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta teise poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak;

maaelukomisjonis kell 11.10: geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) eelnõu (651 SE), tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) eelnõu (661 SE), raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta – COM(2017) 653;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: valimisõiguse piirangute leevendamisest, isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Riigikogu otsuse „Heiki Loodi Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (668 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja Riigikohtu liikme kandidaat Heiki Loot;

rahanduskomisjonis kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); tulumaksuseaduse täiendamise seadus (648 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine“ eelnõu (653 OE);

riigikaitsekomisjonis relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE); NATO õhuturbe missioon Balti riikides, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; ülevaade 29. – 30. augustil Viinis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat“ kohta, kutsutud pöördujate, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis komisjoni sügisistungjärgu töökavast; Eesti seisukohad 14. septembril toimuval Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni muutmisest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; rahapesu tõkestamisest, kutsutud Eesti Panga esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: komisjoni sügisistungjärgu töökavast; probleemkomisjoni töö lõpparuandest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Riigikontrolli 2018. aasta ja 2019. aasta alguse tööplaanist, kutsutud riigikontrolör Janar Holm.

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu Õiguskantsleri 2018. aasta tegevuse ülevaate.

Välislähetused

9. – 11. september
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso võtab sõna kaitsekonverentsil „Summer Defence Conference“ Pariisis Prantsusmaal.

9. – 11. september
Riigikogu naisteühenduse liige Barbi Pilvre osaleb parlamentide naisteühenduste konverentsil Dublinis Iirimaal.

10. – 14. september
Riigikogu liige Kalle Palling esineb turismi- ja tehnoloogiateemalisel tippkohtumisel Africa Travel Summit Kaplinnas Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside