Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorra järgi vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele valitsuse liikmed. Siseminister Ken-Marti Vaher vastab Hispaania päevalehes El Pais ära toodud väidete kohta Eestist kui Lõuna-Ameerika narkokartellide uuest transiidimaast (arupärimine nr 379); kultuuriminister Urve Tiidus vastab tantsupeolistele seatud vanusepiirangute kohta (arupärimine nr 382); majandus- ja kommunikatsiooniminister vastab Juhan Parts Rail Balticu arengute kohta (arupärimine nr 378);  ja arvutite pahavara leviku kohta Eestis (arupärimine nr 381).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.


Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 14. märtsil toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Kyoto protokolli Doha muudatuste ratifitseerimise ja rakendamisega seotud EL-i õigusakti eelnõude kohta, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Kyoto protokolli Doha muudatuste ratifitseerimise ja rakendamisega seotud EL-i õigusakti eelnõude kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Eesti seisukohad EL-i õhusaaste vähendamise paketi eelnõu kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); eesti keele tasemeeksami sooritamise võimalused, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ja Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk;

maaelukomisjonis – vesiviljeluse olukord ja EL-i toetused (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 12: rahvusvahelise energiaprogrammi kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (576 SE); Eesti seisukohtade arutelu Kyoto protokolli Doha muudatuste ratifitseerimise ja rakendamisega seotud EL-i õigusakti eelnõude kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (541 SE); protokolli nr 15 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (581 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade 2014. aastal ettevalmistatavatest eelnõudest ja olulistest teemadest, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali; maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE) (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE); julgeolekuolukorrast regioonis, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; EL-i kaitseministrite 20.-21. veebruari ja NATO kaitseministrite 26 – 27. veebruari kohtumiste arutelu;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE ), kutsutud MTÜ Sünni Vägi, Eesti Ämmaemandate Ühingu, Haigekassa, Eesti Naistearstide Seltsi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); apteegiteenuse kättesaadavusest (ruum L333);

väliskomisjonis – “Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu” ja “Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu” ratifitseerimise ettevalmistamisest;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud asjaomaste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: väljasõiduistung kaitsepolitseiametisse. Ülevaade kaitsepolitseiameti tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel, lahendi leidnud olulistest korruptsioonijuhtumitest ning kavandatavast tegevusest korruptsioonivastases töös;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkus“ arutelu, kutsutud asjaomaste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne  ja salvestus (konverentsisaal).


Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Pallipõnn Lasteaia inimestega, Tallinna 21. Kooli 9. klassi õpilastega (kell 12), Noarootsi Muuseumi töötajate ning Kooli 1.-3. klassi õpilastega (kell 14) ja Tallinna Sinilill Lasteaia inimestega (kell 15).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv asetab lilled Ševtšenko tamme juurde seoses Tarass Ševtšenko 200. aastapäevaga (Ševtšenko tamm asub Mere puiesteel sadama lähedal).

Välislähetused

10. – 12. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Liisa-Ly Pakosta osaleb ENPA poliitikaküsimuste ja demokraatia komitee istungi töös Stockholmis.

10. – 13. märts          
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA delegatsiooni koossei

Tagasiside