Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine“ eelnõu (353 OE).

Eelnõuga soovitakse kiita heaks Euroopa Liidu Nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Liidu (EL) tuluallikate ehk omavahendite süsteemi ja millega antakse Euroopa Komisjonile volitus võtta ELi nimel laenu taaskäivitamise kava rahastamiseks. Uue EL eelarve tuluallikana kehtestatakse  ringlusesse võtmata plastpakendijäätmete koguse põhine omavahend. Nii laenu võtmises ELi nimel kui uue tuluallika kasutuselevõtus leppisid ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid kokku 2020. aasta juulis ELi pikaajalise eelarve ja taaskäivitamise kava loomise kompromissi raames.

Valitsus otsustas 6. mai istungil siduda Riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmine usaldusküsimusega enne teist lugemist. Valitsus peab esitatud eelnõu kiiret vastuvõtmist äärmiselt oluliseks, sest alles siis, kui kõik liikmesriigid on oma siseriiklikud protseduurid ELi Nõukogu omavahendite otsuse heakskiitmiseks lõpetanud, saab Euroopa Komisjon võtta laenu, et alustada COVID-19 kriisi järgselt ELi liikmesriikide majanduste taaskäivitamise toetamist.

Seletuskirjas märgitakse, et EL taaskäivitamise kava on hinnanud aluslepingutega kooskõlas olevaks nii ELi Nõukogu õigusteenistus, liikmesriikide õigusteenistused kui ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eksperdid. EL taaskäivitamiskava on ellu kutsutud erakordsete majandusolude tõttu, sest erakordsed olud tingivad erakordsed lahendused.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), kutsutud Keemiatööstuse Liidu ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamise otsuse eelnõust;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: riigi eelarvestrateegia 2022–2025 maaelu valdkonnast, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: riigi eelarvestrateegia 2022–2025 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi osast, toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE), e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; arvamuse andmine väliskomisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kaubanduspoliitika läbivaatamine: avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – eelarveliste kaitsekulude planeerimisest, ülevaade 6. mail Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse § 55 täiendamise seaduse eelnõu (363 SE), kutsutud eelnõu algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni ja Lastekaitse Liidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti äridiplomaatia võimalustest Korea Vabariigis, kutsutud Eesti ajutine asjur Korea Vabariigis Marti Mätas ja Välisministeeriumi esindaja; Eesti ja Prantsusmaa suhetest ning arengutest Prantsusmaal, kutsutud Eesti suursaadik Prantsusmaal Clyde Kull;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu algatamisest (sideandmete kasutamisest kriminaalmenetluses 2. märtsi Euroopa Kohtu eelotsuse valguses), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; siseturvalisuse arengukavast 2020–2030;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile saabunud dokumentidest;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine Eesti justiitsatašeega USAs Indrek Tibariga; Rahandusministeeriumi regionaalsetest toetusprogrammidest, kutsutud Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Võrumaa Arenduskeskuse esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigikaitsekuludest riigi eelarvestrateegias 2022–2025, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet ja Riigikontrolli esindajad; parlamendi otsustuspädevus riigi raha protsessis, kutsutud Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb videosilla vahendusel Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverentsil.

Kell 10 – Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Raivo Tamm ja liige Andrei Korobeinik osalevad videosilla vahendusel EISCi tänavusel plenaaristungil.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Sloveenia Rahvusassamblee esimehe Ivan Zorčičiga.

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Taani suursaadiku Kristina Miskowiak Beckvardiga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Poola Sejmi marssali Elżbieta Witekiga.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Prantsuse Senati väliskomisjoni esimehe Christian Camboniga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside