Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 13. – 14. juunil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Eesti seisukohtadest 13. juunil toimuval eurorühma kohtumisel ja 14. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: jäätmeseaduse muutmisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; loomsete jäätmete käitlemisest, kutsutud Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Keskkonnaministeeriumi ja Karjamõisa Lihatööstuse esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: uute haridus-, noorte- ning teadusvaldkonna strateegiate ettevalmistamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine maaeluministri Mart Järviku ja Maaeluministeeriumi asekantsleritega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine väliskomisjonile: Eesti seisukohtadest Doha arengukava raames peetavate mõnepoolsete läbirääkimiste juhiste täiendamise kohta seoses e-kaubandusega (COM(2019) 165); kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega, kutsutud Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas ja volikogu esinaine Kai Realo;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa-Ly Pakosta ülevaade eelmise aasta tegevusest; komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „ Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks“; kollektiivsest pöördumisest „Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus“, Rahandusministeeriumis ettevalmistatavatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; Kaitseväe osalusega välismissioonidest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Kaitseväe rahvusvahelistest õppustest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; 4. – 6. septembril Helsingis toimuval Euroopa Liidu parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil osalemisest;

sotsiaalkomisjonis kell 11.10: rahvastikuministri tegevusvaldkonnast, kutsutud minister Riina Solman; kollektiivsest pöördumisest „Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis“; kollektiivsest pöördumisest „Eesti vajab kanepireformi“;

väliskomisjonis – aukonsulite tegevuskavast aastatel 2019 – 2021, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme valimisest aastateks 2020 – 2021, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: probleemidest õigusruumis, kutsutud Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Mikk Marraniga;

korruptsioonivastases erikomisjonis kell 13.30: majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimisest; Riigikogu liikme heast tavast, lobireeglitest ja huvide konfliktist ning ametniku eetikakoodeksist; prioriteetidest GRECO V hindamisvoorus ja korruptsioonivastases strateegias;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel“, kutsutud maaeluminister Mart Järvik, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste, Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts ning Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub ametist lahkuva Austria suursaadiku Doris Danleriga.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja liige Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Lääne-Balkani riikide ajakirjanikega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Mart Nuti ärasaatmisel (Kaarli kirik).

Välislähetused

9. – 10. juuni
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Aadu Must osaleb BA presiidiumil Riias Lätis.

9. – 10. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeestega Varssavis Poolas.

10. – 11. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ja liige Johannes Kert osalevad Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeoleku ning riigikaitse foorumil Stockholmis Rootsis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside