Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad rahandusminister Toomas Tõniste Eesti Energia investeeringute riigieelarvelise rahastamise kohta (nr 453) ning kultuuriminister Indrek Saar kultuuriministri vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel (nr 457) ja riigi sihtasutuse Eesti Kontsert juhatuse liikme valimistoimingute ja ebaõnnestumisest tehtavate järelduste kohta (nr 458).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Euroopa Liidu asjade menetlemisest Riigikogus, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – valitsuse tegevusest ELi poliitika teostamisel, Eesti seisukohad 13. – 14. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) (710 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad; kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja MTÜ Eesti Seemneliit esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta – COM(2018) 630;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni ja Statistikaameti esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ (772 OE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (770 SE);

riigikaitsekomisjonis kümme Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse eelnõu „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ (515 OE), kutsutud Ellex Raidla Senior Partner ja advokaadibüroo PwC Legal Eesti esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile vangistusseaduse § 94 lg 5 põhiseaduspärasusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Välisluureameti ja Kaitseväe luurekeskuse esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“, kutsutud Riigikontrolli esindajad ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir ja aseesimees Kaarel Tarand (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: komisjoni lõpparuande arutelu;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: parlamentaarsest demokraatiast ja Riigikogu rollist riigireformi protsessis, kutsutud Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalik istung – kell 13: ülevaade muudatustest riigieelarves ja riigi eelarvestrateegias ning tagasiside komisjoni poolt 21. märtsil edastatud riigi eelarvestrateegia dokumendi täpsustamise ettepanekutest, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ütleb tervitussõnad Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi avamisel (Swissôtel Tallinn, Tornimäe 3).

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ütleb tervitussõnad konverentsil „Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus“. Konverentsi kava on leitav Riigikogu kodulehel. Konverentsist toimub ka veebiülekanne (Komandandi maja, Toompea 1).

Välislähetused

5. – 12. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso (8. – 12. detsember) ja Oudekki Loone (6. – 12. detsember) osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil ja kõrvalüritustel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

9. – 10. detsember
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad Põhjamaade Nõukogu seminaril ning BA ja PN presiidiumi ühisistungil Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside