Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus ja haldusnormide koordineerimise kohta, kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 14: Euroopa Kontrollikoja 2015. aasta aruanne ja ülevaade Euroopa Kontrollikoja tööst, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade kultuuriministeeriumi ettepanekutest riigieelarve strateegiasse, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie; Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õiguste ja haldusnormide koordineerimise direktiivi, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad; noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

maaelukomisjonis – Hoiu-laenuühistute tegevus Eestis, Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu kiri, kutsutud Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu, rahandusministeeriumi ja Eesti Panga esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigihangete seaduse eelnõu (204 SE); planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE); Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus ja haldusnormide koordineerimise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukoht ELi otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb läbirääkimisi ELi ja Türgi tolliliidu laiendamise ja ajakohastamise üle, arvamuse andmine väliskomisjonile;

põhiseaduskomisjonis – ülevaade haldusreformi hetkeseisust, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb; haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), kutsutud algataja esindaja ja rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE); ülevaade Arenguseire Keskuse tegevusprogrammist;

riigikaitsekomisjonis – 31. märtsil Brüsselis toimunud NATO välisministrite kohtumise järelteavitus, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Kaitseväeteenistusse kutsumise tõhustamisest, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: psühhoterapeudi kutse vajalikkusest ja hetkeolukorrast, kutsutud Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni, kutsekoja ja sotsiaalministeeriumi esindajad; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva;

väliskomisjonis – kandidaadid Eesti suursaadiku ametikohtadele Ameerika Ühendriikides, Bulgaarias, Horvaatias ja Sloveenias, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid; Eesti suursaadik, alaline esindaja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures, kutsutud suursaadik Alar Streimann; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ülevaade küberjulgeoleku, hübriidohtude ja strateegilise kommunikatsiooniga seotud uurimissuundadest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadusjuht Tomas Jermalavicius;

õiguskomisjonis kell 11.15: asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE), kutsutud välisministeeriumi esindajad; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (ELi määruse, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus) eelnõu (404 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud siseminister Andres Anvelt;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine keskkonnaministeeriumi kantsleri Andres Talijärvega (ruum L332);

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikukriisist Eestis ja selle ületamiseks vajalikest sammudest, kutsutud Toompea Haridusseminari Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant Jaak Uibu;

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.30: riigireformi arutelu, kutsutud ekspert Jüri Raidla (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: korralduslikud küsimused (ruum L263).

Sündmused

Kell 9.45 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa avab Mudel-Euroopa Parlamendi täiskogu, kus osalevad vene keelt kõnelevad noored (konverentsisaal).

Kell 9.55 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Kõrgõzstani välisministri Erlan Abdyldaevi ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 10.30 – Eesti- Kõrgõzstani parlamendirühm kohtub Kõrgõzstani välisministri Erlan Abdyldaevi ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Lions Klubi presidendi Bob Corlewiga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Töötukassa 15. aastapäeva üritusel (SpaceX, Ülemiste).

Kell 16 – Riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme ja liige Johannes Kert kohtuvad Saksamaa Liidumaa Rheinland–Pfalzi parlamendi Landtag ehk Maapäeva delegatsiooniga. Delegatsiooni koosseisu kuulub 6 Maapäeva saadikut ja delegatsioonijuht on dr Denis Alt. Kohtumise fookuses on Eesti julgeolekusituatsioon ja -poliitika.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside