Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele riigi alustalade lõhkumise (nr 523), Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa maakonnaplaneeringu uuendamise (nr 530), peretoetuste vähendamise tagajärgede (nr 561) ja palga mittejõudmise kohta õpetajatele (nr 601) vastab peaminister Kaja Kallas. Arupärimistele, mis käsitlevad valitsuse sisserände suurendamise plaane (nr 614), massiimmigratsiooni (nr 617), Ukrainast pärit mobilisatsiooniealisi mehi Eestis (nr 619) ning Politsei- ja Piirivalveameti võimu kuritarvitamist seoses sõna- ja meelsusvabaduse õigusvastase mahasurumisega (nr 620) vastab siseminister Lauri Läänemets.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Kultuurikomisjonis – kell 11.10: kultuuriministri ülevaade strateegia „Eesti 2035“ täitmisest, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga; koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) (ruum L332);

maaelukomisjonis – kell 11.10: loomade heaolu vedamise ajal, kutsutud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (357 SE); Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada Liiklusseaduse muutmine eesmärgiga lubada liikluses pikemad ja suurema täismassiga veosed, tõstmaks seeläbi maanteetranspordi efektiivsust“ eelnõu (278 OE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu talendireserv (COM(2023) 716), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu taganemise kohta energiaharta lepingust ning ajakohastatud lepingu teksti heakskiitmine (COM(2023) 446, COM(2023) 447, COM(2024) 104, COM(2024) 105), kutsutud Välisministeeriumi ja Kliimaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks (COM(2023) 645), kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: majanduskomisjonile arvamuse andmine konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohtu, Eesti Advokatuuri, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Eesti Taristuehituse Liidu esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE); õiguskomisjonile arvamuse andmine krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE) kohta; Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu algatamisest;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Kaitseliidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 11.30: Kaitsepolitseiameti ülevaade sisejulgeoleku olukorrast;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud kemikaalide „Üks aine, üks hindamine“ algatuste paketi kohta (COM(2023) 779, 781, 783), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse EL-i talendireserv (COM(2023) 716), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Kontrollikoja eriaruanne välismaiste otseinvesteeringute sõelumisest Euroopa Liidus „Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud – esimesed sammud on tehtud, kuid julgeoleku ja avaliku korraga seotud riskide tulemuslikul käsitlemisel on endiselt märkimisväärseid piiranguid“, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 3.–4. aprillil toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Margus Tsahkna;

õiguskomisjonis – kell 11.15: krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseväe esindaja; tutvumine saabunud dokumentidega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kokkuvõte komisjonide seisukohtadest Riigikogu liikmete, fraktsioonide ja komisjonide lobikohtumiste registreerimise kohta (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: magustatud joogi maksustamisest, kutsutud terviseminister Riina Sikkut, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Toiduainetööstuse Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Välislähetus

16. märts – 7. aprill
Riigikogu liige Lauri Laats osaleb projektis „USA ja Euroopa energiaprobleemid: kliimamuutuste leevendamise edendamine, säilitades samal ajal energiajulgeoleku“ Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside