Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 1. töönädal 9. – 12. septembrini

Esmaspäev, 9. september

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Hümni laulab Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia Kontsertkoor dirigent Veronika Portsmuthi juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Head ajakirjanikud, palume piduliku sündmuse puhul korrektselt riietuda.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 13. septembril toimuval eurorühma kohtumisel ning 13.–14. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme; Eesti võimalustest saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus, kutsutud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse eksperdid;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi alanud poolaasta õigusloome plaanidest; õiguskantsleri 13. augusti märgukirjast;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine maaeluminister Mart Järviku ja Maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemettiga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE); õiguskantsleri 23. augusti märgukirjast;

riigikaitsekomisjonis – Euroopa Küberjulgeoleku foorumil CYBERSEC CEE 2019 osalemisest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas“ COM (2019)128 kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise protsessist, kutsutud Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu välisdelegatsioonide muudatustest; Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu;

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustiku regulatsioonist, kutsutud Justiitsministeeriumi, Advokaadibüroo Nove, Advokaadibüroo Sorainen, EstVCA, Startup Estonia, Eesti Startupijuhtide Klubi, EstBANi ja Bolt Technology OÜ esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Komisjoni ühinguõiguse paketti kuuluva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi (EU) 2017/1132 seoses piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: 8.–9. oktoobril Ühendkuningriigis toimuvast rahvusvahelisest luurejärelevalve foorumist; 19.–20. juunil Pariisis toimunud julgeolekufoorumist;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: koos MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti ja Justiitsministeeriumiga korraldatavast infoseminarist;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvise majandusprognoosi tutvustus, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; laekunud Riigikontrolli aruannetest ja ülevaatest, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: vene-eesti sõnaraamatutest;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: 2021. aasta rahvaloenduse meetodist.

Sündmused

Kell 12.10 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Eestisse akrediteeritud kaitseatašeedega (ruum A. Rei).

Kell 12.45 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Prantsusmaa küberturvalisuse delegatsiooniga (ruum A. Rei).

Kell 14 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Palestiina välisministeeriumi Euroopa asjade abiministri Amal Jadou’ga.

Teisipäev, 10. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks“ eelnõu (2 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (35 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: väljasõiduistung Raplamaale;

kultuurikomisjonis – kõrgharidusseaduse ja avalik-õiguslike ülikoolide seaduste rakendamisest, kutsutud Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tallinna Ülikooli õppeprorektor Priit Reiska, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ning Rektorite Nõukogu tegevsekretär Hanna Kanep (ruum A. Rei);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditist „Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel“, kutsutud        Riigikontrolli, Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Põllumajandusameti, Eesti Maaülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooli esindajad (ruum L 332);

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri tegevuse aastaülevaade, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; arvamuse andmine rahanduskomisjonile maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) kohtunikke ja kohtuid puudutava osa kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; kohtute haldamise nõukoja liikmete nimetamisest;

rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung –  kell 13: Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Martin Helme (ruum L 333);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – suitsiidiennetusest, kutsutud Norra kriisipsühholoog Atle Dyregrov ning Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Psühhiaatrite Ühingu, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Perearstide Seltsi, MTÜ Peaasjad, MTÜ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine ning MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad.

Sündmused

Kell 10 – seminar „Oleme olemas“ suitsiidiennetusest (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13.20 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub õiguskantsler Ülle Madisega.

Kolmapäev, 11. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE).

Komisjoni istung

kultuurikomisjonis kell 15 – kohtumine Eesti teaduse ja innovatsiooni rahvusvahelise hindamise ekspertidega, kutsutud rahvusvaheline hindamisekspertide delegatsioon Signe Ratso juhtimisel, majanduskomisjoni liikmed ning Riigikogu innovatsiooni toetusrühma liikmed (ruum A. Rei).

Sündmus

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Namiibia rahvusvaheliste suhete ja koostöö aseministri Christine Hoebesiga.

Neljapäev, 12. september

Komisjoni istung

rahanduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); lähetusest Soome parlamentidevahelisele SECG konverentsile.

Reede, 13. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 16. septembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil; Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise hetkeseisust, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu riigiabi valdkonnas toimuvatel läbirääkimistel, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmus

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni heaolukomisjoni liikmed Urmas Espenberg ja Helmen Kütt osalevad Balti Assamblee heaolukomisjoni istungil.

Välislähetused

8. – 9. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut ja põhiseaduskomisjoni liige Oudekki Loone osalevad Euroopa Liidu parlamentide vahelisel asüüli- ja immigratsiooni teemalisel konverentsil Helsingis Soomes.

8. – 9. september
Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ning komisjoni liikmed Natalia Malleus, Andres Sutt ja Aivar Sõerd osalevad Euroopa Liidu majandus- ja rahaliidu parlamentidevahelisel konverentsil (Interparliamentary conference on the Economic and Monetary Union) Haagis Hollandis.

8. – 10. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Raivo Tamm osaleb EISC 2019 plenaaristungil Berliinis Saksamaal.

11. – 15. september
Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa esineb Molotovi-Ribbentropi pakti 80. aastapäevale pühendatud konverentsil Toronto ülikoolis Kanadas.

12. – 14. september
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osalevad Jalta Euroopa strateegiakonverentsil Kiievis Ukrainas.

12. – 15. september
Riigikogu liige Katri Raik peab ettekande üritusel Belfast Debate on Europe Belfastis Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigis.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside