Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 4. töönädal 9. – 15. oktoobrini

Esmaspäev, 9. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ülevaade 12. – 13. oktoobril toimuvast justiits- ja siseasjade nõukogu istungist, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; ülevaade Euroopa Komisjoni 27. septembril esitatud rände- ja varjupaigapoliitika ettepanekutest, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); jäätmeseaduse eelnõu (495 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE), kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja Rahandusministeeriumi esindaja; rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eelarvenõukogu esindajatega; 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud regionaalminister Jaak Aab ja justiitsminister Urmas Reinsalu;

riigikaitsekomisjonis – NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse tegevusest, kutsutud keskuse direktor Merle Maigre;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE); sotsiaalkindlustusameti hüvitatavate abivahendite 1. jaanuarist 2018 jõustuvast müügikorrast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Apteekide Ühenduse esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri kiri korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisest, kutsutud Õiguskantsleri büroo ja Justiitsministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Maanteeametis, kutsutud ameti peadirektor Priit Sauk (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: Eesti diasporaapoliitika, kutsutud Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti koordinaator Marion Pajumets, Tallinna Ülikooli teadur Mari-Liis Jakobson ja Kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartman;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigireformi arengusuunad ja probleemkomisjoni fookusteemad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli auditi „Riigi tegevus laste digioskuste tagamisel“ märgukirja arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Austraalia parlamendi Esindajatekoja esimehe Tony Smithiga.

Kell 11 – väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Austraalia parlamendi Esindajatekoja esimehe Tony Smithiga (ruum L251).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb kõnega Westholmi Gümnaasiumi 120. aastapäeva üritusel (Westholmi Gümnaasium).

Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa ning Eesti-Austraalia ja Uus-Meremaa parlamendirühma liikmed Mart Helme ja Laine Randjärv kohtuvad Austraalia parlamendi Esindajatekoja esimehe Tony Smithiga.

Riigikogu esimeest Eiki Nestorit saadab esmaspäeval kaks töövarju.

Teisipäev, 10. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade avaliku teenistuse 2016. aasta aruandest, ettekandja riigihalduse minister Jaak Aab.

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (506 OE); autoveoseaduse eelnõu (488 SE); töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – panoraamivabadusest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Audiovisuaalautorite Liidu, Eesti Autorite Liidu, MTÜ Fotopärand, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, Eesti Kunstnike Liidu, Wikimedia Eesti ja Tartu Ülikooli esindajad (Riigikogu konverentsisaal).

majanduskomisjonis – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE); Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevuse ülevaade ja edasised plaanid, kutsutud EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE), kutsutud õiguskomisjoni, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 13: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE);

riigikaitsekomisjonis – küberjulgeolekust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti esindaja;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud huvigrupid, Sotsiaalministeeriumi ja Tubakavaba Eesti esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub arengumaade ajakirjanike koolitusprojekti raames Myanmari ajakirjanikega.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub araabia maade diplomaatide delegatsiooniga.

Kolmapäev, 11. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE).

Sündmused

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ukraina Ülemaailmse Kongressi presidendi Eugene Czolijiga.

Neljapäev, 12. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid“ arutelu, ettekandjad  ettevõtja, AS Kunda Trans nõukogu esimees ja AS Lajos nõukogu esimees Lembit Kaljuvee, riigihalduse minister Jaak Aab ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Mihhail Stalnuhhin.

Esimene lugemine – 1 eelnõu: kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – kollektiivne pöördumine „Hoolduskindlustuse loomine“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Koostöökogu, Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni, Hoolduskoormuse rakkerühma, Kindlustusseltside Liidu, Rahandusministeeriumi, Haigekassa ja ESTA esindajad; naiste tugikeskuse teenuse riigihankest ja hetkeolukorrast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. oktoobril toimuval istungil; Eesti seisukohad nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Kirgiisi Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu üle; arutelu aktuaalsetel välispoliitilistel teemadel, istungile on kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade arengutest Ameerika Ühendriikides ning Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Lauri Lepik ja Välisministeeriumi esindaja.

Reede, 13. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 16. oktoobril toimuval välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade 17. oktoobril toimuvast üldasjade nõukogu istungist, kutsutud Eesti eriesindaja ELi juures Matti Maasikas; ülevaade 5. oktoobril toimunud idapartnerluse digiministeriaalist, ülevaade 6. oktoobril toimunud e-valitsuse konverentsi ministrite kohtumisest, kutsutud ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palo.

Välislähetused

6. – 9. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ja liige Hannes Hanso osalevad NATO PA aastaistungil Bukarestis Rumeenias.

8. – 10. oktoober
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) parlamentaarse ühiskontrolli töörühma Eesti delegatsiooni juht Raivo Aeg ja liige Kalle Laanet osalevad töörühma Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme raames toimuval koosolekul Brüsselis Belgias.

8. – 13. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko (8. – 10. oktoober) ning liikmed Andres Herkel (8. – 13. oktoober) ja Eerik-Niiles Kross (8. – 11. oktoober) osalevad ENPA 2017. aasta IV osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

9. – 11. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb kõnelejana Saksa Poliitika- ja Teadusfondi (SWP) korraldataval ühise välis- ja julgeolekupoliitika (CFSP) aastakonverentsil Berliinis Saksamaal.

11. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) aseesimees Jaak Madison osaleb Euroopa Liidu tuleviku teemalisel arutelul Euroopa Parlamendis Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside