Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 4. töönädal 9.–13. oktoobrini

Esmaspäev, 9. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele ministri valdkonnas mõjuanalüüside puudumise (nr 19), äriühingute kestlikkuse aruandluse direktiivi (nr 52), majutusasutuste käibemaksu (nr 63), toiduainete käibemaksu (nr 76), käibemaksu tõstmise (nr 101), „maksuküüru“ kaotamise ja maksude tõusu (nr 78), automaksu kehtestamise (nr 118), riigieelarve puudujäägi (nr 121) ja maksupaketi terviklike mõjude (nr 140) kohta vastab rahandusminister Mart Võrklaev.

Arupärimistele majutusasutuste käibemaksu tõstmise (nr 69), inflatsiooni mõju kohta ministri juhitava ministeeriumi haldusalas (nr 137) ja rohepöörde mõju kohta ministri juhitava ministeeriumi haldusalas kohta (nr 138) vastab majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Arupärimistele transpordi valla investeeringute (nr 11), tuumaelektrijaama rajamise (nr 21), maavarade kasutamise (nr 20), Ida-Virumaa korterelamute renoveerimise (nr 55), hoonete sundrenoveerimise keskkonnamõju ning kodanike maksevõime (nr 123) ja maksupaketi terviklike mõjude kohta (nr 141) vastab kliimaminister Kristen Michal.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 11.10: tugevate maakoolide ja maaelu säilimise teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Kohtla-Nõmme Põhikooli esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas ning riigi eelarvestrateegia 2024–2027, kutsutud regionaalminister Madis Kallas; Riigikogu otsuse „Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta“ eelnõu (222 OE), kutsutud algatajate ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (224 SE), kutsutud siseminister Lauri Läänemets; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse Euroopa kestlikkusaruandluse standardid, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE), kutsutud kliimaminister Kristen Michal;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: riigieelarve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (304 SE); riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE); maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE); 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur.

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (143 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (176 OE); 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE) Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas, õigusloomeplaanid ning riigi eelarvestrateegia 2024–2027, ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (lähtetoetused) eelnõu (293 SE), ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (294 SE), kutsutud terviseminister Riina Sikkut;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: 2023. aasta eelarve täitmine ja 2024. aasta eelarve, kutsutud siseminister Lauri Läänemets ja Kaitsepolitseimeti peadirektor Margo Palloson;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrollimisest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrollaruanne „Töövõime vähenemise ennetamine“, kutsutud terviseminister Riina Sikkut, majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Terviseameti peadirektor Birgit Lao, Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu liige Mati Raidma osaleb videosilla vahendusel Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee kohtumisel.

Teisipäev, 10. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ülevaade kohtukorraldusest.

Esimene lugemine – seitse eelnõu: Riigikogu otsuse „Ukraina laenu intressikulude katmine“ eelnõu (258 OE), Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (259 OE), atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE), kutsutud kliimaminister Kristen Michal; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste, sealhulgas kriminaalkaristuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb karistusi laevade põhjustatud merereostuse eest, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; kohtumine Statistikaameti peadirektori Urmet Leega;

rahanduskomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu pikaajalise eelarve 2021–2027 muutmise ettepaneku kohta; käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE); 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud terviseminister Riina Sikkut, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja välisminister Margus Tsahkna.

põhiseaduskomisjonis – kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõu (305 SE); avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe personali voolavusest, kutsutud Kaitseressursside Ameti esindaja;

sotsiaalkomisjonis – 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE) Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas, õigusloomeplaanid ning riigi eelarvestrateegia 2024–2027, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tagasipöörduja toetus, kojukanne, arvelduskonto küsimused) eelnõu (295 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kutsutud terviseminister Riina Sikkut; kollektiivne pöördumine „Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht“;

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele Königsbergi ajalooline, eestipärane nimi“ eelnõu (218 OE); 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE) Välisministeeriumi valitsemisalas ning riigi eelarvestrateegia 2024–2027, aktuaalsed välispoliitilised küsimused, kutsutud välisminister Margus Tsahkna.

Sündmused

Kell 8.15 – riigikaitsekomisjon kohtub Rootsi parlamendi kaitse- ja julgeoleku erikomisjoni delegatsiooniga, kohtumisel osaleb ka Rootsi suursaadik Eestis Ingrid Tersman (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 11.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina kõrgemate ametnikega.

Kell 12 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Kanada suursaadikuga Eestis Laird Hindlega.

Kell 12.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi parlamendi kaitse- ja julgeoleku erikomisjoni delegatsiooniga.

Kolmapäev, 11. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 23 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kehtestada Eestis automaks“ eelnõu (46 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele analüüsida täiendavalt põlevkivi väärindamise ja kasutamise võimalusi“ eelnõu (50 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (143 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (176 OE), isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (256 SE), tulumaksu muutmise seaduse eelnõud (110 SE, 112 SE, 116 SE, 127 SE, 130 SE, 133 SE, 150 SE, 151 SE, 155 SE, 181 SE, 194 SE, 199 SE, 253 SE), relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE), maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Eesti-Ukraina parlamendirühma aseesimehed Eerik-Niiles Kross, Urmas Reinsalu ja Tanel Kiik kohtuvad Ukraina suursaadikuga Eestis Maksõm Kononenkoga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 12.15 – Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ning aseesimehed Marek Reinaas ja Kadri Tali kohtuvad Ukraina suursaadikuga Eestis Maksõm Kononenkoga.

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Jaapani suursaadikuga Eestis Yukihiko Matsumuraga.

Kell 15 – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ja aseesimees Helmen Kütt kohtuvad Ukraina suursaadikuga Eestis Maksõm Kononenkoga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Neljapäev, 12. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta ettevõtte tulumaksu kahe protsendipunkti võrra“ eelnõu (44 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, et kehtestada täiendav maksuvaba tulu alates esimesest lapsest“ eelnõu (59 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu eluasemelaenude intresside eest“ eelnõu (62 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – NATO staabielemendi Eestis külastus;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (260 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu liige Tõnis Lukas osaleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Kuidas mõjutavad koolide erinevused nende tulemuslikkust?“. Kava ja registreerumine mõttekoja veebilehel.

Reede, 13. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 9: Eesti seisukohad 16. oktoobril toimuval eurorühma kohtumisel ja 17. oktoobril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; Eesti seisukohad 16. oktoobril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu ja 17. oktoobril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetikanõukogu istungil, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiive 2009/102 /EÜ ja (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamise laiendamise ja ajakohastamisega äriühinguõiguses, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Läti välisministri Krišjānis Kariņšiga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Lauri Hussar peab kõne Konstantin Koniku mälestusmärgi avamisel Tartus.

Välislähetused

6.–9. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid ning liikmed Urmas Reinsalu (6.–8. oktoober), Marko Mihkelson, Meelis Kiili ja Jüri Ratas osalevad NATO PA aastaistungil Kopenhaagenis Taanis.

8.–9. oktoober
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees ja president Timo Suslov osaleb Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) kolmandal Baltimaade konverentsil Riias Lätis.

8.–12. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Liisa Pakosta (9.–10. oktoober) ning liikmed Aleksei Jevgrafov ja Hanah Lahe (9.–12. oktoober) osalevad ENPA täiskogu neljandal osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

9.–12. oktoober
Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma liige Eduard Odinets osaleb Euroopa regioonide ja linnade nädala sündmustel Brüsselis Belgias.

13.–14. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb ümarlaual „Mastering the Zeitenwende, Together: Developing Grand Strategy for Liberal Democracies“ Berliinis Saksamaal.

13.–15. oktoober
Riigikogu liige Kristo Enn Vaga osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee parlamendivalimiste vaatlusmissioonil Varssavis Poolas.

15.–16. oktoober
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Meelis Kiili osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi (BSPC) energiajulgeoleku töörühma esimesel kohtumisel Riias Lätis.

15.–18. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Balti riikide väliskomisjonide esimeeste visiidil Jerusalemmas Iisraelis.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside