Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 7. töönädal 9. – 12. novembrini

Esmaspäev, 9. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas turismisektori toetusmeetmete kohta (nr 43), keskkonnaminister Rene Kokk arengute kohta metsanduse valdkonnas (nr 41) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps eestikeelsele õppele ülemineku kohta (nr 42).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 13. novembril toimuval Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel, kutsutud siseminister Mart Helme; taaste- ja vastupidavuskava koostamisest, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10 – segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste uuringu tulemustest, kutsutud Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse rakendamisega kaasnevate mõjude analüüsist, kutsutud Tartu Ülikooli, OÜ Earth Care ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Rektorite Nõukogu esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud siseminister Mart Helme;

majanduskomisjonis – kell 11.10: turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; äridiplomaatia olukorrast ja korraldusest, kutsutud Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigikontrolli ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis kell 11.15: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud Kaitsepolitseiameti esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse algatamisest; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE); Rahandusministeeriumi ülevaade maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüsist; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; sotsiaalmaksuseaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja algataja esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE);

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Gruusias, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias Riina Kaljurand; Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE);

õiguskomisjonis – arvamuse andmine rahanduskomisjonile: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE); tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Päästeameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kindlustusseltside Liidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad.

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhtidega, kutsutud sihtasutuse esindajad (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli aastaaruandest (RVKS) „Esmatähtsate avalike teenuste osutamise tulevik“, kutsutud riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: hariduse kvaliteeti näitavate andmete kasutamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: arengustrateegia „Eesti 2035“ rahvastiku valdkonda puudutavast.

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA õigusasjade ja inimõiguste komisjoni videokohtumisel.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab riigikontrolör Janar Holmilt vastu Riigikontrolli aastaaruande.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas tervitab Vanalinna Hariduskolleegiumi väikeseid mardisante (Toompea lossi sisehoov).

Kell 16.30 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Sven Sester ja asejuht Heljo Pikhof osalevad Põhja-Balti 8 (NB8) koostööformaadi videokohtumisel.

Teisipäev, 10. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja üldharidusasutuste töö korraldamiseks ühtsetel alustel COVID-19 viiruse oludes“ eelnõu (242 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (280 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) (233 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ja loovisikuid esindavate organisatsioonide esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE), söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; tulevikuvisioon nõuandeteenistusest, kutsutud kirja autor ja Valgamaa Põllumeeste Liidu esindaja;

majanduskomisjoni ja väliskomisjoni ühisistungil – Eesti Teadusagentuuri RITA välisinvesteeringute uuringust, väliskapitali mõjust, kitsaskohtadest ja võimalustest Eestis, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisinvesteeringute Keskuse, Tartu Ülikooli, Arenguseire Keskuse, AS Ericsson Eesti, AS Enics Eesti, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, MTÜ Teenusmajanduse Koja ja Eesti Välisinvestorite Nõukogu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud ÜRO Pagulasameti Põhja- ja Baltimaade esinduse ning Siseministeeriumi esindajad; kohtute haldamise nõukoja liikme nimetamine;

rahanduskomisjonis – 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 13: kohtumine NATO õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse esindajatega;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – gripivaktsiini kättesaadavusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Ravimiameti, Ravimitootjate Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Proviisorite Koja, Eesti Proviisorapteekide Liidu, Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu ja Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Laste Vaimse Tervise Keskuse ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise esindajad;

õiguskomisjonis – Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE); Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE); pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Vilja Toomast osaleb ENPA võrdsuse ja diskrimineerimisvastase komisjoni videokohtumisel.

Kolmapäev, 11. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal. Ettekande teeb riigikontrolör Janar Holm.

Teine lugemine – üks eelnõu: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE).

Esimene lugemine – 15 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (247 OE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu (261 SE); vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (263 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (264 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (265 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (266 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (267 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus“ eelnõu (268 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (269 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (270 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (271 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (273 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini“ eelnõu (274 OE).

Sündmused

Kell 10.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ning komisjoni liikmed Johannes Kert ja Leo Kunnas osalevad Ühendkuningriigi suursaatkonna eestvedamisel toimuval esimese maailmasõja lõppu ja Kuningliku Mereväe panust Eesti Vabadussõjas tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul ning asetavad langenute mälestuseks pärja.

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimehe Oudekki Loone eestvedamisel toimub Põhja-Balti 8 (NB8) koostööformaadi videokohtumine.

Neljapäev, 12. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – neli eelnõu: kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE); töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) (ühendatud eelnõud 131 SE, 132 SE ja 172 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Õigusloomepoliitika põhialuste aastani 2030 heakskiitmine“ eelnõu (53 OE); Riigikogu otsuse „Kriminaalpoliitika põhialuste aastani 2030 heakskiitmine“ eelnõu (52 OE).

Kell 14 – komisjoni istung

kultuurikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: komisjoni tööst;

sotsiaalkomisjonis Eesti valmisolekust COVID-19 olukorraga tegeleda.

Sündmused

Kell 15.30 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Sven Sester osaleb OSCE PA alalise komitee videokohtumisel.

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb NATO PA Rose-Roth videokohtumisel teemal „Euro-Atlandi integratsioon Lääne-Balkani riikides“.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb videosilla teel rahvusvahelisel Riia konverentsil 2020. 

Reede, 13. november

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 16. – 17. novembril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller ja Keskkonnaministeeriumi esindaja; Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogrammist, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

väliskomisjoni videoistungil – kell 9: Eesti-USA suhete arengust, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomisjoni videokohtumisel.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb videosilla teel rahvusvahelisel Riia konverentsil 2020. 

Pühapäev, 15. november

Sündmus

Kell 13 – Riigikaitsekomisjoni liikmed Johannes Kert ja Leo Kunnas osalevad saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel Maarjamäe saksa sõdurikalmistul ja asetavad langenute mälestuseks riigikaitsekomisjoni pärja.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside