Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 7. töönädal 9. – 12. novembrini.

Esmaspäev, 9. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas ja riigihalduse minister Arto Aas. Rõivas vastab arupärimisele Omniva postkontorite sulgemise kohta (nr 79) ning arupärimisele makromajanduse ja eelarvelaekumiste 2016 ning edasiste prognooside kohta (nr 83). Aas vastab arupärimisele Ida-Virumaa olukorra ja arengu kohta (nr 76).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral on vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruande „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine“ tutvustamine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, keskkonnaagentuuri, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni ja riigikontrolli esindajad.

kultuurikomisjonis – nädala töökava kinnitamine.

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti hobumajandusest, kutsutud maaeluministeeriumi, Eesti Hobumajanduse Liidu ja Eesti Ratsaspordi Liidu esindajad; kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE).

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi heitkoguste vähendamine kohta ja arvamuse andmine ELAK-ile.

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm, justiitsministeeriumi esindaja.

rahanduskomisjonis – tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE).

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); kollektiivne pöördumine esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE).

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE), kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo; ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (62 SE).

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile tsiviilasjas nr 3-2-1-40-15: Riigi õigusabi seadus (RÕS) § 21 lg 3 ja selle alusel advokatuuri juhatuse poolt kehtestatud tasude ja kulude korra kooskõlast põhiseadusega.

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2016. aasta eelarve ning ülevaade ministeeriumi poolsest kontrollist julgeolekuasutuse üle, kutsutud siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu.

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon 20-21. oktoobril Prahas toimunud konverentsist „Korruptsiooni ja rahapesu vastu võitlemise ning kuritegeliku vara tagasivõitmise arengusuundumused Euroopas“; arutelu Riigikogu liikme heast tavast

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus uuringute tellimisel“ arutelu, kutsutud Riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektor Margus Sarapuu, Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo jt. Istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (ruum L333).

Teisipäev, 10. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (107 OE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (59 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud Artur Talvik ja Martin Repinski, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, keskkonnaministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad (ruumis L332).

kultuurikomisjonis – kohtumine erakoolide esindajatega, kutsutud Eraüldhariduskoolide Ühenduse, Eesti Kultuuri Koja, Kristlike Erakoolide Liidu, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse, Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (konverentsisaal).

majanduskomisjonis – kell 15: tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE).

põhiseaduskomisjonis – välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalministeeriumi, pagulasorganisatsioonide ümarlaua esindaja ja EKRE fraktsiooni esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine riigi õigusabi seaduse (RÕS) § 21 lg 3 ja selle alusel advokatuuri juhatuse poolt kehtestatud tasude ja kulude korra põhiseaduspärasuse kohta.

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe peastaabi esindajad; Eesti sõjalise esindaja tegevusest NATO -s ja Euroopa Liidus, kutsutud Eesti sõjaline esindaja NATO ja Euroopa Liidu Sõjalise Komitee juures brigaadikindral Valeri Saar; riigikaitsekomisjoni 12. – 13. novembril toimuva Rootsi visiidi ettevalmistamine, kutsutud välisministeeriumi ja kaitseväe peastaabi esindajad; NATO heidutusvõimekus – arutelu jätkamine.

sotsiaalkomisjonis kell 13.10: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

väliskomisjonis – kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Püha Tooli juures, asukohaga Tallinnas, kutsutud välisministeeriumi asekantsler kantsleri ülesannetes Väino Reinart ja suursaadikukandidaat; kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Bosnias ja Hertsegoviinas, Makedoonias, Montenegros ja Serbias, asukohaga Tallinnas, kutsutud kantsleri ülesannetes Väino Reinart ja suursaadikukandidaat; ülevaade Eesti ja Hispaania kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hispaanias Rasmus Lumi.

õiguskomisjonis – Notarite Koja arvamus Riigikogu liikmete algatatud kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõule. 

Kohtumised

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab koos Riigikogu Martide ja teiste nimepäevalistega Vanalinna Hariduskolleegiumi, Kohila Mõisakooli, Püha Miikaeli Kooli, Johannese Kooli lapsi, kes külastavad mardipäeva traditsiooni kohaselt Riigikogu.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Toompeal Eestimaa Põllumeeste Keskliidu presidendi Juhan Särgava ja juhatuse esimehe Vahur Tõnissooga.

Kell 16 – maaelukomisjoni liikmed osalevad Aasta Põllumees 2015 väljakuulutamisel Kunstimuuseumi auditooriumis.

Kell 19 – Riigikogu korvpallimeeskonnal on sõpruskohtumine Toila meeskonnaga Voka Spordihoones.

Kolmapäev, 11. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE); jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE); 2015. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (120 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE); pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu; Riigikontrolli kontrolliaruande „Lasteaiakohtade kättesaadavus valdades ja linnades“ tutvustus, kutsutud riigikontrolli esindajad.

riigikaitsekomisjonis – kell 17.45: Riigikogu otsuste eelnõud kaitseväe missioonide pikendamise kohta rahvusvaheliste kohustuste täitmisel, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso.

Kohtumine

Kell 12 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Kasahstani delegatsiooniga, kes tutvuvad Eesti tervishoiukorraldusega.

Sündmused

Kell 10.45 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme osaleb Briti suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul ning asetab langenute mälestamiseks riigikaitsekomisjoni poolt pärja.

Neljapäev, 12. november

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek käibemaksuseaduse § 30 lõike 3 ja lõike 4 punkti 3 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

Kell 14 – komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistungil – kell 13:

Eesti seisukohad 16. novembril toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil ja 17. novembril toimuval üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand;

väliskomisjonis kell 13.45: Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur.

keskkonnakomisjonis – arutelu pakendiseaduse muutmisest, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants, keskkonnainspektsiooni, maksu- ja tolliameti, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, OÜ Eesti Pandipakend, MTÜ Eesti Pakendiringlus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad (ruumis L241).

maaelukomisjonis – väljasõidul Lääne-Virumaale tutvutakse sealsete ettevõtete ja kalakasvatustaluga (12.-13.11.).

majanduskomisjonis – väljasõiduistung Lääne-Virumaale. Tutvutakse Rakveres Targa Maja Kompetentsikeskusega, Rakvere linnapea Mihkel Juhkamiga, külastatakse AS Estonian Cell ja OÜ Freezedry külmkuivatustehast (12.-13.11.)

rahanduskomisjonis – kell 13.30: 2015. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (120 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE), 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE).

sotsiaalkomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: kollektiivne pöördumine esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks; Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu soovituse, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule, eelnõu kohta; erihoolekandesüsteemi parandamine Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite abil; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

õiguskomisjonis – ooteala tasud Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktides, kutsutud siseminister Hanno Pevkur.

Kohtumine

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Viljandimaa Omavalitsuste Liiduga Viljandis.

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad president Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

Reede, 13. november

Väliskomisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 17. novembril toimuval EL-i välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso.

Kohtumised:

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub USA Kongressi vanemametnike delegatsiooniga.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Prantsuse suursaadiku Michel Raineriga.

Laupäev, 14. november

Kell 18.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Kaubandus-ja Tööstuskoja 90. aastapäeva vastuvõtul Estonia kontserdisaalis.

Pühapäev, 15. november

Kell 12 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel Maarjamäe sõdurikalmistul ning asetab langetute mälestamiseks riigikaitsekomisjoni poolt pärja.

Välislähetused

4. – 9. november
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb New Yorgis ÜRO PA 1. komitee istungitel.

5. – 9. november
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning Riigikogu liikmed Ants Laaneots ja Kadri Simson osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Ameerika Ühendriikides.

7. – 13. november
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Stockholmis Euroopa julgeolekupoliitika teemalisel koolitusel.

9. – 11. november
Riigikogu liige Vilja Savisaar- Toomast osaleb Wilton Parki HIV-teemalisel konverentsil Sussexis, Ühendkuningriigis, kus arutatakse HIVi leviku üle Euroopas, et leida lahendusi teemaga seotud probleemidele.

9. – 11. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osalevad parlamentidevahelisel konverentsil Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union Luksemburgis ning Euroopa Parlamendi seminaril LNG terminali teemal LNG Terminals – Game Changers for Regional Energy Security Brüsselis.

10. – 12. november
Riigikogu liige Jaanus Marrandi osaleb messil Agritechnica Hannoveris, Saksamaal.

12. – 13. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ning komisjoni liikmed Johannes Kert, Mart Helme ja Marianne Mikko on riigikaitsekomisjoni visiidil, mille raames külastatakse Riksdagi, kaitseministeeriumi, välisministeeriumi ning Rootsi kaitseuuringute keskust FOI.

12. – 13. november
Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Saksamaal Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi jätkusuutliku turismi töörühma töös.

13. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ja liige Rein Ratas osalevad koos Läti Seima EL asjade komisjoniga rändepoliitika teemalisel istungil Riias, Lätis.

13. – 15. november
Riigikogu liige Marianne Mikko kohtub endise kaitseministri Hain Rebasega Göteborgis, Rootsis.

15. – 16. november
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Riias parlamentidevahelisel kohtumisel, kus on kõne all audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi muutmine.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

 

 

 

Tagasiside