Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 7. töönädal 9. – 12. märtsini.

Esmaspäev, 9. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Peaminister vastab arupärimisele raudteeühenduse Rail Baltica rajamise kohta (nr 23) ning haridus- ja teadusminister vastab arupärimistele Eesti Keele Instituudi (nr 22) ja Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: 6. märtsil toimunud erakorralisest Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungist, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; 4. märtsil toimunud erakorralisest Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogu istungist, kutsutud siseminister Mart Helme; Eesti seisukohtadest 13. märtsil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja siseminister Mart Helme; 6. märtsil toimunud erakorralisest Euroopa Liidu terviseministrite nõukogu istungist, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Eesti seisukohtadest 10.–11. märtsil toimuval Euroopa Liidu merendusministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: metsataimede tootmisest Eestis, kutsutud MTÜ Ühinenud Metsataimetootjad, SA Erametsakeskus, Eesti Erametsaliidu, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; Keskkonnainvesteeringute Keskuse tegevusest, kutsutud Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: haridusvaldkonna arengukavast aastatel 2021–2035, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu, kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjonis – kell 11.10: vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE), kutsutud siseminister Mart Helme ja Rahandusministeeriumi esindaja; Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) (108 UA) uuesti arutamine, kutsutud advokaat Paul Keres;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks“; uuringust e-sigarettide maksustamise kohta; perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE), kutsutud Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Terviseameti esindajad; Kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE); 12.–13. veebruaril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ja 4.–5. märtsil Zagrebis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10:  Riigikohtule arvamuse andmine põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-1, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja muudatusettepanekute ning arvamuste esitanute esindajad;

väliskomisjonis – 5.–6. märtsil Zagrebis toimunud Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikust kohtumisest ja 6. märtsil toimunud erakorralisest kohtumisest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; arengutest Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis, kutsutud Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Sillaste-Elling; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.05: liikluses kiiruseületajate ohjeldamiseks tehtud rahunemispeatuse eksperimendi tulemustest ja õiguslikest lahendustest, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; politsei ja piirivalveseaduse muutmise eelnõu, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) ja päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE), kutsutud siseminister Mart Helme;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13: väljasõiduistung (Välisluureamet); 

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: opositsiooni kaasamisest otsustusprotsessi kohalikes omavalitsustes, kutsutud Linnade ja Valdade Liidu ning Rahandusministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Euroopa Komisjoni avaldatud dokumendist “Euroopa poolaasta 2020. aasta riigiaruanne Eesti kohta”, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: muukeelses koolis eesti keele õpetamise jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi parandamiseks tehtud ettepanekutest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: ränderegulatsioonidest, kutsutud Siseministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab vastu kollektiivse pöördumise „Anname koolikogukonnale suuremad õigused“.

Kell 13 – Eesti-Hispaania parlamendirühma liikmed kohtuvad Eesti suursaadikuga Hispaanias Mariin Ratnikuga.

Teisipäev, 10. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE, ühendatud eelnõud 101 SE ja 117 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) (viipekeelse tõlkega).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE);

maaelukomisjonis – maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;

majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung – Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu, kutsutud Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Hendrikson&Ko esindajad (A. Rei nõupidamisruum); 

põhiseaduskomisjonis – isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, MTÜ Lastekaitse Liit ja algataja esindajad; pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, MTÜ Lastekaitse Liit ja algataja esindajad;

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud  Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Riigikogu poolt 31.05.2000 vastuvõetud Euroopa sotsiaalhartast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks, kutsutud Terviseameti esindaja; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 12. märtsil Brüsselis toimuval välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu; Eesti välisesinduste võrgustiku laiendamisest ja personalipoliitikast, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; dokumendile „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ esitatud ettepanekutest; ettepanekust Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni muutmiseks;

õiguskomisjonis – korruptsioonivastase seaduse muudatustest ja edasisest menetlusest (arstide tegevust puudutavad toimingupiirangud), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Kolmapäev, 11. märts

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Seaduse uuesti arutamine: Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) (108 UA).

Esimene lugemine – üks eelnõu: kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE).

Komisjoni istung

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni erakorralisel istungil – kell 12.10: arvamuse andmine majanduskomisjonile elektroonilise side seaduse eelnõu (138 SE) kohta.

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni ja Eesti-USA parlamendirühma liikmed kohtuvad Marylandi Ülikooli poliitikateaduste professori Thomas F. Schalleriga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 9.55 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas annab majandusõpetuse tundi (Jakob Westholmi Gümnaasium).

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas avab ühenduse Studio 22 näituse „Taevasmaa, võred ja välgud“ (Toompea lossi kunstisaal).

Neljapäev, 12. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE).

 

Reede, 13. märts

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11: Eesti seisukohtadest 16. märtsil toimuval eurorühma kohtumisel ja 17. märtsil 2020 toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme; Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest, kutsutud Riigikantselei Strateegiabüroo ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside