Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 1. töönädal 9. – 12. jaanuarini

Esmaspäev, 9. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastab Riigikogu liikmete arupärimistele kehtiva kiirabiteenuse korralduse ja kvaliteedi kohta (nr 278), maaettevõtetele esitatavate põhjendamatute nõuete kohta (nr 279), ravi edasilükkamise kohta seoses Haigekassa rahapuudusega (nr 281), alkoholireklaami keelustamise ja aktsiisitõusu kohta (nr 284) ning soovahetust reguleerivate seaduse eelnõude väljatöötamis-kavatsuse kohta (nr 288).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine” eelnõu; noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine MTÜ Ettevõtlikud Naised (ETNA) Eestimaal esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE); ülevaade rahandusministeeriumi audititest maanteeameti korraldatud teedeehituse riigihangete kohta;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; Riigikohtule arvamuse andmine Kose Vallavolikogu taotluse ja Lääne-Saare Vallavolikogu taotluse kohta tunnistada Riigikogus 07.06.2016 vastu võetud ja 16.10.2017 jõustuv RKLS ja KOKS muutmise seaduse § 1 ja § 2 p 3 põhiseaduse vastaseks;

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE); maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE); rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjonis – Eesti ja USA kaitsekoostööleping, kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna ning kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Erki Kodar;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa, tööandjate keskliidu, ametiühingute keskliidu ja õiguskantsleri esindajad; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmine õiguskantsleri ettepaneku alusel, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja õiguskantsleri esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkti 4 koostoimes töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punktiga 1 põhiseadusvastasuse osas, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja õiguskantsleri esindajad; Riigikogu otsuse eelnõu Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamise kohta;

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus 9. veebruaril;

õiguskomisjonis kell 11.15: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ( juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni 2017. a I poolaasta tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade prokuratuuri tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel 2015. ja 2016. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni edasise tegevuse arutelu.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb MTÜ „Eriline maailm“ sotsiaalreklaamis.

Teisipäev, 10. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli aruande „Riigi ja kohalike omavalistuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ tutvustamine, kutsutud Riigikontrolli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis kell 14.30: peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2014 – 2020 elluviimisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti maaelu arengukavast 2014-2020, kutsutud maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban;

majanduskomisjonis – Eesti Üürnike Liidu algatatud kollektiivse pöördumise arutelu omandireformi küsimuses, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal); Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmekandidaatide esitamine;

põhiseaduskomisjonis 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmise eelnõu (306 SE), kutsutud algataja esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli eelnõu (313 SE), kutsutud algataja esindaja;

rahanduskomisjonis – kohtumine maksu- ja tolliameti esindajatega; Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine; Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine” eelnõu ettevalmistamine;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung kaitseministeeriumi, kohtumine kaitseminister Margus Tsahknaga – kaitsepoliitilised prioriteedid 2017. aastal;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, perearstide seltsi, Ida-Tallinna keskhaigla, haigekassa ja lastekaitse liidu esindajad; ülevaade naiste tugikeskuse teenuse hankemenetlusest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva;

väliskomisjonis – kell 13.30: ülevaade arengutest Kesk-Aasias ja Afganistanis, kutsutud Euroopa Liidu Tadžikistani Delegatsiooni asejuht ja poliitika osakonna juht Margus Solnson; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

õiguskomisjonis – kell 12: siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi 2017. a. tööplaanide tutvustamine, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja justiitsminister Urmas Reinsalu.

Kolmapäev, 11. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (270 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE); kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE).

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Lilleküla gümnaasiumi õpilastega.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Iisraeli parlamendi Knesseti esimehe Yuli-Yoel Edelsteiniga. Kohtumisel osalevad Iisraeli suursaadik Eestis Dov Segev-Steinberg, Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Igor Gräzin ja Eesti suursaadik Iisraelis Sulev Kannike.

Neljapäev, 12. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (353 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

väliskomisjonis kell 13.30: Eesti seisukohad 16. jaanuaril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade Riigikogus moodustatud välisdelegatsioonide tegevusest, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must, NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Ants Laaneots, OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt, Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni juht Helmen Kütt ja Vahemeremaade Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Henn Põlluaas.

Sündmused

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Iisraeli parlamendi Knesseti esimehe Yuli-Yoel Edelsteiniga. Kohtumisel osaleb Iisraeli suursaadik Eestis Dov Segev-Steinberg.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb fraktsiooni väljasõidul.

Reede, 13. jaanuar

Komisjonis

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 16. jaanuaril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; parlamentaarne kuulamine: ELi sisejulgeoleku hetkeseis ja edasised tegevused, kutsutud siseministeeriumi esindajad; ülevaade ELi asjade komisjoni 2016. a II poolaasta tööst.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on väljasõiduistungil Pärnus.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Itaalia Vabariigi suursaadiku Filippo Formicaga.

Välislähetused

8. – 14. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioonijuht Marianne Mikko osaleb ENPA Türgi seire raportöörina infokogumismissioonil Ankaras ja Istanbulis Türgis.

13. – 14. jaanuar
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb tutvumiskohtumistel Läti Saeima riigikaitse- ja väliskomisjoni esimeestega ning külastab NATO Strateegilise kommunikatsiooni keskust Riias, Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside