Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu XIV istungjärgu 11. töönädal 9.–12. detsembrini.

Esmaspäev, 9. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 12.–13. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteetidest aastatel 2020–2021, Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: jäätmeseadust ja pakendiseadust muutva ringmajanduse paketist;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: uuringust „Väärtused kui inimvara ja nende seos ühiskonna arenguga“, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja Tartu Ülikooli esindaja;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Veterinaar- ja Toiduameti ning Terviseameti esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning SEI Tallinna esindajad; tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine tõe väljaselgitamiseks siseministri väidete kohta prokuratuuri poliitilisest kallutatusest“ eelnõu (107 OE), kutsutud Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (106 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tööst, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; kohtute seaduse muutmisest, riigikaitsekohtust, kutsutud Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse ja tööturuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); Justiitsministeeriumi ning Rahandusministeeriumi kohustusliku kogumispensioni reformi (108 SE) kohta tellitud õigusanalüüsidest, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN esindajad ning justiitsministri nõunik;

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ julgeolekupoliitikupoliitika osast, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks; 3.–4. detsembril Londonis toimunud NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Aidu tuulepargiga seonduvast, kutsutud rahandusminister Martin Helme;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Rail Balticu projekti rahastamine ja elluviimine Eestis aastatel 2014–2019“, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, riigikontrolör Janar Holm, rahandusminister Martin Helme ning Rail Baltic Estonia OÜ esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: noorte alkoholiennetusest.

Sündmused

Kell 13 – põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmed külastavad Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit (EU-LISA) (Vesilennuki 5).

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Gruusia suursaadiku Archil Karaulashviliga.

Kell 15.30 – Eesti-USA parlamendirühma esimees Andres Sutt, aseesimehed Sven Sester ja Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad USA välisministeeriumi Põhja- ja Baltimaade büroo direktori Erika Holsoniga (ruum L 333).

Teisipäev, 10. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, ettekandjad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE); ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – põlevkivienergeetikast;

maaelukomisjonis – põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist ja põllumajandustootjate 2018. aasta majandusnäitajatest, kutsutud Põllumajandusuuringute Keskuse esindaja;

majanduskomisjonis – kell 13.30: Eesti regionaalse majanduse tulevikustsenaariumide aastani 2035 tutvustus, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); Euroopa Liidu pikaajalisest eelarvest aastateks 2021–2027 (MFF); Euroopa Komisjoni arvamusest Eesti järgmise aasta eelarvekava kohta;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni pöördumisest ja kohalike omavalitsusüksuste sotsiaalvaldkondade juhtide pöördumistest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Sotsiaalkindlustusameti, pressinõukogu, Eesti Meediaettevõtete Liidu, Eesti Lastekaitse Liidu, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad (ruum L 333);

väliskomisjonis – ühisistung Soome parlamendi väliskomisjoniga (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 16.30: kohtumine Tallinna Läänemere Gümnaasiumi direktoriga.

Sündmused

Kell 13.40 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas avab Mart Nutile pühendatud Inimõiguste Aastakonverentsi „Väärtused ja huvid paralleelmaailmades“ konverentsipäeva teise poole (Swissôtel Tallinn).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Kuveidi suursaadiku Najeeb Al-Baderiga.

Kolmapäev, 11. detsember

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kuus eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE); riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE).

Teine lugemine – neli eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (74 SE); tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tööturuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga.

Neljapäev, 12. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE).

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kas õigusriik on ohus?“ arutelu, ettekandjad Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas, Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver ning endine riigiprokurör ja ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Steven-Hristo Evestus.

Komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – kell 9: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE);

väliskomisjonis – kell 13: „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ tugeva välisteenistuse osast, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks.

Sündmused

Kell – 9 Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Itaalia suursaadiku Daniele Rampazzoga.

Reede, 13. detsember

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 16.–17. detsembril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk ja maaeluminister Arvo Alleriga.

Sündmus

Kell 10 – Eesti-Georgia parlamendirühma liikmed ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtuvad Georgia suursaadiku Archil Karaulashviliga (A. Rei nõupidamisruum). 

Pühapäev, 15. detsember

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas osaleb Jõgeval üle-eestilise jõulurahu väljakuulutamisel.

Välislähetused

3.–11. detsember
Keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender osaleb ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungil Madridis Hispaanias.

8.–10. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA poliitikaasjade komisjoni kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

8.–11. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ning delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ja Andres Metsoja osalevad NATO PA Transatlantilisel foorumil Washingtonis USAs.

11.–14. detsember
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb kliimaneutraalsuseteemalisel konverentsil COP25 Madridis Hispaanias.

12.–13. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb ENPA kodukorra komisjoni ja ENPA büroo kohtumistel Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside