Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 11. töönädal 9. – 15. aprillini

Esmaspäev, 9. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Enn Meri ametivanne.

Riigikontrolör Janar Holmi ametivanne.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu algatamise kohta (nr 422) ja õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise ja venetumise kohta (nr 423) ning sotsiaalkaitseminister Kaia Iva üldhooldusteenuse osutamise kohta väljaspool kodu (nr 419).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 12. aprillil toimuval ELi üldasjade nõukogu (ühtekuuluvuspoliitika) istungil, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: EL teadusuuringute ja innovatsiooni 9. raamprogrammi ettevalmistamine (COM(2018) 2), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: riigi eelarvestrateegiast aastateks 2019 – 2022, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega;

majanduskomisjoni väljasõiduistung – kell 11.10: kohtumine Veeteede Ameti juhtidega, kutsutud ameti peadirektor Rene Arikas (Laevaliikluse Juhtimise Keskus, Valge 3);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad liikmesriikide vahelise kaubanduse maksustamise lõpliku käibemaksusüsteemi kehtestamise ja teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamise paketi kohta COM(2017)566, COM(2017)567, COM(2017)568, COM(2017)569; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (592 SE);

riigikaitsekomisjonis Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE); küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut ja Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop ning Eesti Interneti SA, Eesti E-Kaubanduse Liidu, Pangaliidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, ASi Telia Eesti, ASi Eesti Energia ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: parlamentaarne kuulamine: abivahendisüsteemi toimimisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa esindajad ning puuetega laste vanemad;

väliskomisjonis Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks tutvustab uusi suursaadikute kandidaate; ülevaade arengutest Venemaal ja Eesti–Vene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Arti Hilpus; ülevaade arengutest Hiinas ja Eesti–Hiina kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiinas Marten Kokk (videokonverents);

õiguskomisjonis – kell 11.15: olulise tähtsusega riikliku küsimusena „Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal“ arutelu ettevalmistamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: küberturvalisusest, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Siseministeeriumis ja selle allasutustes, kutsutud siseminister Andres Anvelt (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamisest, kutsutud Tartu Ülikooli esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kodanikuühiskonna kaasamisest ja avatud valitsemise protsessist, kutsutud Riigikantselei ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: Euroopa Liidu toetustest tulevikus (Rahandusministeerium).

Sündmused

Kell 15.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Läti parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Lolita Čigānega.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Läti parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Lolita Čigānega.

Teisipäev, 10. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kultuuripärandi digiteerimisest, kutsutud Kultuuriministeeriumi, Rahvusraamatukogu, Eesti Rahvusringhäälingu, Rahvusarhiivi, Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi ja E-varamu portaali ülesehitamise töörühma esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – maaparandusseaduse eelnõu (524 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE), kutsutud huvigruppide esindajad (ruum L262);

põhiseaduskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine““ eelnõu (605 OE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud riigi valimisteenistuse esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut ja Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop; ülevaade Kaitseressursside Ameti tegevusest, kutsutud Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae;

sotsiaalkomisjonis – „Tervis kõigile: kuidas kaitsta inimesi ebavõrdsuse ja suurte tervishoiukulude eest?“, istungil esitletakse Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringu „Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega“ tulemusi, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Tartu Ülikooli, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Patsientide Esindusühingu, Eesti Patsientide Liidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, Maailma Terviseorganisatsiooni, Terviseameti, Tervise Arengu Instituudi, Ravimiameti, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Hambaarstide Liidu, Ravimitootjate Liidu, SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis, Lastekaitse Liidu ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

väliskomisjonis – kell 13.30: ülevaade arengutest Itaalias ja Eesti–Itaalia kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Itaalias Celia Kuningas-Saagpakk; Eesti seisukohad 16. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, riigi eelarvestrateegia 2018–2021 välispoliitika valdkonna investeeringutest, arutelu aktuaalsetel välispoliitilistel teemadel, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – kell 13: rahapesuvastase võitluse tõhustamisest, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti ja Finantsinspektsiooni esindajad.

Sündmus

Kell 8.45 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa Kolledži Natolini üliõpilaste grupiga.

Kolmapäev, 11. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE); Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (608 OE).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu liige Kalle Palling avab konverentsi „Muutuv töö ja muutuv tööturg. Otsustuskohad poliitikakujundusesˮ. Konverentsi modereerib Riigikogu Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov (Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu 8).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub NordPlus Junior projekti QUINCELA raames Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Rootsi Rudbeckianska Gümnaasiumi õpilastega.

Kell 14.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovniczkyga.

Neljapäev, 12. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 10.10: küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE), kutsutud kaitseministeeriumi ametnikud;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade Euroopa Liidu kaubandussuhetest Ameerika Ühendriikidega, kutsutud Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku ning EK Eesti esinduse esindaja; ülevaade Eesti kahepoolsete suhete arendamisest Pärsia lahe koostöönõukogu (GCC) riikidega, kutsutud Eesti suursaadik Araabia Ühendemiraatides, Katari Riigis ja Kuveidi Riigis Sander Soone (videokonverentsi vahendusel), Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad.

Sündmused

Kell 9.15 – Eesti-Georgia parlamendirühm kohtub Georgia-Eesti sõprusrühmaga (ruum L240).

Kell 10 – Riigikogu liige Yoko Alender modereerib „Tähelepaneliku Eesti“ mindfulness-teemalist konverentsi (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra kohtub Georgia-Eesti sõprusrühmaga.

Kell 13 – Eesti-Rumeenia parlamendirühm kohtub Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărăşaniga (ruum L240).

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Kaitsepolitseiameti 98.  aastapäeval ja 2017. aasta aastaraamatu esitlusel (Olümpia hotell).

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Saksa saatkonna ja Goethe Instituudi korraldatud festivali „Saksa kevad“ (Kumu).

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslikul õhtusöögil (Kultuurikatel).

Reede, 13. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 16.–17. aprillil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 16. aprillil toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 17. aprillil toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Pühapäev, 15. aprill

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab arutelupäeva “Riik kui kunstiteos”, millega tähistatakse loomeliitude aprillipleenumi 30. aastapäeva; istungist on veebiülekanne (Riigikogu täiskogu istungisaal).

Välislähetused

2. – 9. aprill
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Tansaanias, Rwandas ja Sambias.

2. – 15. aprill
Riigikogu liige Mart Nutt on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Põhja-Kariibi riikides.

7. – 12. aprill
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Jaanus Marrandi ja Uno Kaskpeit osalevad OSCE PA delegatsiooni liikmena presidendivalimiste vaatlemisel Aserbaidžaanis.

8. – 12. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA vaatlejana presidendivalimistel Aserbaidžaanis.

11. – 12. aprill
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb kohtumisel „Uber vs. Taxi – How should look the Czech rules for (alternative) taxiservices?“ Prahas Tšehhis.

11. – 13. aprill
Riigikogu liige Heidy Purga osaleb Londoni raamatumessil Suurbritannias.

12. – 13. aprill
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Krista Aru osaleb BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil Riias Lätis.

13. aprill
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, aseesimees Kalle Palling ja liikmed Terje Trei, Meelis Mälberg, Andres Metsoja, Valeri Korb ja Peeter Ernits tutvuvad Äänekoski Metsä Grupp OÜ puidurafineerimistehasega Soomes.

14. – 18. aprill
Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer osalevad Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) korraldataval Globaalsel Parlamentaarsel Konverentsil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

15. – 17. aprill
Välikomisjoni liige Anne Sulling tutvub riigi ja ettevõtete innovatsioonipoliitikaga Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside