Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (497 OE) näeb ette, et valitsusel on vaja töötada välja ühe kuu jooksul käesoleva otsuse jõustumisest väiketarbijate kaitseks elektrituru reformi kava seoses energiakriisist tuleneva erakorralise elektrienergia hinnatõusuga.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõuga (513 OE) tehakse valitsusele ettepanek peatada vähemalt aastaks Eestis elektrituru börs ning kehtestada riiklikult reguleeritud hind; peatada vähemalt aastaks Eesti osalemine CO2 kauplemissüsteemis ehk ETSi mehhanismis.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, milles käsitletakse jäätmesaadetisi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1257/2013 ja (EL) 2020/1056 eelnõu kohta, kutsutud keskkonnaminister Erki Savisaar;

kultuurikomisjoni videoistungil arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad isiklikke õpikontosid käsitleva nõukogu soovituse eelnõu kohta, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa missioone käsitleva Euroopa Komisjoni teatise kohta; kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil Eesti seisukohad Euroopa missioone käsitleva Euroopa Komisjoni teatise kohta, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Maaeluministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE), kutsutud algatajate ja Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa tasandi erakondade rahastamise määruse eelnõu ettepaneku kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjonis – kell 15: ülevaade 16. – 17. veebruaril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ning aktuaalsetest arengutest NATO heidutus- ja kaitsehoiaku arendamisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Perearstide Liidu, Eesti Patsientide Liidu ja MTÜ Ikkagi Inimesed esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu – COM(2021) 762 kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivsetest pöördumistest „Laste vaimne tervis on olulisem kui nende lahterdamine vaktsineerituse alusel“ ning „Peatage Covid-19 massvaktsineerimine laste ja noorte peal“;

väliskomisjoni videoistungil – kell 15: pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide, USA Kongressi ja teiste riikide parlamentide poole, kes on kehtestanud sanktsioone Venemaa Föderatsioonile Ukraina-vastase sõja eest“ eelnõu (541 PE); Riigikogu otsuse ,,Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu esitamine; Riigikogu otsuse ,,Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu esitamine; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi delegatsiooni muutmine;

õiguskomisjoni videoistungil„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030 heakskiitmine“ elluviimisest 2021. aastal, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad ELi karistusõigusliku pädevuse laiendamise otsuse kohta, kutsutud justiitsminister Maris Lauri; Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) tööst, kutsutud ICC esindaja Gruusias.

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Tallinnas asuvat sõjapõgenike vastuvõtukeskust.

Välislähetus

9. – 12. märts
Riigikogu liige Raivo Tamm esineb rahvusvahelisel Republican Institute’i ümarlaual Ateenas Kreekas.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside