Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 4. töönädal 8. – 11. veebruarini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga 2-meetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 8. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine. Hääletamine on hajutatud ja toimub tähestikulises järjekorras viiel hääletamisalal Toompea lossis ja Riigikogu hoones.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: komisjoni 2020. aasta II poolaasta kokkuvõttest;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: Rahanduskomisjonile arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035ˮ heakskiitmineˮ (262 OE) kohta; teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavast 2021–2035 ning noortevaldkonna arengukavast 2021–2035; põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisest 2020/2021 õppeaastal, kutsutud haridus- ja teadusminster Liina Kersna;

maaelukomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Riigikohtule: põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-12 (EhS § 120 lg 4), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitseministeeriumi ning advokaadibüroo Sorainen esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 12: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riiklik küsimus „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (O. Strandmani nõupidamisruum);

väliskomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; arengutest Venemaal, kutsutud Välisministeeriumi esindaja (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjonis – kell 11.15: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst.

Sündmus

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb videosilla vahendusel Ukraina-NATO parlamentidevahelise komitee (UNIC) ja poliitikakomitee ühiskohtumisel.

Teisipäev, 9. veebruar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi Presidendi otsevalimise küsimuses“ eelnõu (290 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kohtumine keskkonnaminister Tõnis Mölderiga; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE); 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE); kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele avamere vesiviljeluse mahu määramiseks“ eelnõu (316 OE);

kultuurikomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

majanduskomisjoni videoistungil arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avalike konsultatsioonide kohta, mis käsitlevad energiatõhususe direktiivi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise direktiivi läbivaatamist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; komisjoni kevadistungjärgu tööplaanist;

põhiseaduskomisjoni videoistungilkollektiivsest pöördumisest „Välistudengite ja -töötajate võimalus Eestis õppida ja töötada“; kohtute haldamise nõukoja liikme nimetamisest;

rahanduskomisjoni videoistungil – krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – komisjoni kevadistungjärgu töökavast;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Riigikontrolli 25.11.2020 aruandest hariduse tugiteenuste kättesaadavuse kohta, kutsutud Riigikontrolli, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

väliskomisjonis – välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 16. veebruaril, aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets (Riigikogu konverentsisaal).

Kolmapäev, 10. veebruar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE); käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE).

Komisjoni istung

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 9: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised.

Sündmused

Kell 11 Eesti-Suurbritannia ja Suurbritannia-Eesti parlamendirühmade videokohtumine.

Kell 12.30 Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Aadu Must osaleb videosilla vahendusel Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaani ja Moldova Parlamentaarse Assamblee (GUAM PA) istungjärgul.

Neljapäev, 11. veebruar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – Keskkonnaameti töö korraldamisest pärast Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamist;

väliskomisjoni videoistungil – Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud IPU Eesti delegatsiooni juht Aivar Kokk; välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 16. veebruaril; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 16: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 16: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Sündmused

Kell 11 – Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Oudekki Loone kohtub videosilla vahendusel Rwanda Kigali Välissuhete Nõukogu juhi Yannick Tonaga.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Christiane Hohmanniga.

Reede, 12. veebruar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 16. veebruaril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon taastuvenergia- ja energiatõhususdirektiivide ülevaatuse kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 19. veebruaril toimuval ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Kalvi Kõva, Üllar Saaremäe, Erki Savisaar ja Sven Sester ning keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender osalevad videosilla vahendusel Balti Assamblee majandus- ja keskkonnakomisjonide ühisistungil.

Riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad NATO arendusväejuhatuse ülema kindral André Lanataga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside