Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

iigikogu III istungjärgu 4. töönädal 8. – 11. veebruar

Esmaspäev, 8. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas ja siseminister Hanno Pevkur. Valitsusjuhile esitatud arupärimised puudutavad Eesti merepoliitikat ja riigipidamise reformi.

Siseminister vastab Riigikogu liikmete arupärimistele relvaseaduse muudatuste kohta, politseiametniku ja Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku haridusnõuete kohta ning võimalike kuritarvitamiste kohta Politsei- ja Piirivalveametis.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (169 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; Saarde valla keskkonnaspetsialisti kiri jäätmeveo kohta;

kultuurikomisjonis – ülevaade koolivõrgu kavast, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 241);

maaelukomisjonis – nurmkanade kasvatamine jahipidamiseks, kutsutud Kase turismitalu peremees, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad, keskkonnaameti esindaja (ruumis L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; arvamuse andmine ELAK-ile: Eesti seisukohad e-valitsuse tegevuskava 2016-2020 käsitlevas avalikus konsultatsioonis; arvamuse andmine ELAK-ile: EL-i rahvusparlamentide ühine pöördumine Euroopa Komisjoni poole, et algatada õigusakt, mis nõuaks EL-is asuvate ettevõtete poolt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimist arengumaades; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 koostoimes lisaga 1 põhiseaduspärasuse kohta; arvamuse andmine ELAK-ile Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmelisusega seotud Vabariigi Valitsuse seisukohtade kohta, kutsutud Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi esindaja; kirja, milles tehakse ettepanek sätestada 8. märts, naistepäev riigipüha või lipupäevana, arutelu;

rahanduskomisjonis – kohtumine Töötukassa esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – energiatuulikute ehitamine ja nende mõju riigikaitselistele ehitistele, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu relvade omandamise ja valduse kontrolli käsitleva direktiivi eelnõu kohta, kutsutud siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (135 OE); ülevaade 4. – 5. veebruaril Amsterdamist toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest; eelinfo 10.-11. veebruaril Brüsselis toimuvast NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE);

väliskomisjonis – Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerluse leping (TTIP), kutsutud Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas; Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 11. veebruaril;

õiguskomisjonis – kell 11.15: valitsuse algatatud advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE); ülevaade 2016 aasta õigusloome plaanidest, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; siseministeeriumi ülevaade 2016. aasta õigusloome plaanidest; ülevaade Politsei- ja Piirivalveameti juhi krediitkaardi kasutamisega seonduva kontrollimise tulemustest, kutsutud siseminister Hanno Pevkur;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; huvide deklaratsioonide kontrolltulemuste läbivaatamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade täiskasvanute osalemisest kutseõppes“ arutelu, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis James D. Melville’ga.

Teisipäev, 9. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Arutelu teemal: kas puidu põletamine on 21. sajandil taastuvenergeetika?, kutsutud Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Taastuvenergia Koja, SA Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu, Eesti Energia, Metsandusnõukogu, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise Keskuse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – Kultuuriministri ülevaade “Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020” elluviimisest; huvihariduse kontseptsiooni tutvustamine, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad toiduainetes ja Euroopa Liidu elanike üldises toidus sisalduvaid transrasvu käsitleva Euroopa Komisjoni aruande kohta, kutsutud    maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoniskell 14.30: väljasõiduistung Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse (EAS) ja e-Estonia Showroomi tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 12: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE);

rahanduskomisjonis kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega; Riigikogu otsuse „Eesti Panga reservkapitali suurendamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (174 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE); Eesti seisukohad toiduainetes ja Euroopa Liidu elanike üldises toidus sisalduvaid transrasvu käsitleva Euroopa Komisjoni aruande kohta, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad avalikule konsultatsioonile, mis käsitleb võimalikke meetmeid pakkumaks lahendusi töötavate lapsevanemate ja hooldajate väljakutsetele seoses töö ja pereelu ühitamisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; Heaolu arengukava 2016–2023, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arvamuse andmine ELAK-ile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi eelnõu kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 11. veebruaril; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval EL välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; arvamuse andmine ELAK-ile rohelise kaardi algatuse kohta: Prantsuse rahvusassamblee ettepanek EL riikide rahvusparlamentide ühiseks pöördumiseks Euroopa Komisjoni poole korporatiivset sotsiaalset vastutust sätestava õigusakti eelnõu algatamiseks;

õiguskomisjonis – kollektiivne pöördumine „Laske elada“ arutelu, kutsustud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, justiitsminister Urmas Reinsalu, siseminister Hanno Pevkur, justiitsministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Politsei- ja Piirivalveameti, Ravimiameti esindajad, pöördumise algatajate esindaja Kaur Kender (ruumis L 241);

Istung jätkub õiguskomisjoni ruumides 20 minutit pärast kollektiivse pöördumise arutelu lõppemist: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu relvade omandamise ja valduse kontrolli käsitleva direktiivi eelnõu kohta, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi eelnõu kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu liikmete algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (149 SE); Riigikogu liikmete algatatud paarkonna seaduse eelnõu (151 SE), kutsustud algataja esindajad.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 263).

Sündmused

Kell 8.30 Euroopa Liidu asjade komisjoni, majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni liikmed kohtuvad Londoni eriesindajaga Euroopa Liidus Jeremy Browne’iga.

Kell 10.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadikuga Eestis Hayriye Kumaşcıoğluga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eestimaa Spordiliidu Jõud juhatuse koosolekul.

Kolmapäev, 10. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE); Riigikogu otsuse “Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 kinnitamine” eelnõu (166 OE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: Konverents „Eesti parlamendi valikud fiskaalpoliitika kujundamisel“, avasõnad riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Kristjan Kõljalg, ettekanne Londoni Majanduse ja Poliitikateaduste Kooli avaliku korra dotsent Joachim Wehner. Konverents on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub rahandusministeeriumi seenioritega.

Kell 15 Eesti-Saksamaa parlamendirühma liikmed kohtuvad Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Christoph Eichhorn’iga (ruum L 333).

Neljapäev, 11. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, ettekandjad välisminister Marina Kaljurand ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – kollektiivne pöördumine ”Lasteaedade õpetajate töö väärtustamisest”;

majanduskomisjonis – raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE);

õiguskomisjonis – 15 minuti pärast täiskogu istungi lõppu: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjas äriseadustiku osalise põhiseadusevastaseks tunnistamise taotlus; võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 12.10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Eestis õppevisiidil olevate Ukraina välisministeeriumi kõrgemate ametnikega.

Kell 14.40 Väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eestis õppevisiidil viibivate Ukraina välisministeeriumi kõrgemate ametnikega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Gruusia välisministri Mikheil Janelidzega.

Kell 15.30 ­ Väliskomisjon kohtub Gruusia välisministri Mikheil Janelidzega.

Reede, 12. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10:  Eesti seisukohad 18.-19. veebruaril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Taavi Rõivas; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval välisasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 16. veebruaril toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni e-valitsuse tegevuskava 2016-2020 käsitlev avalik konsultatsioonidokument, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksa Juhtimisakadeemia kindralstaabi kursuslastega.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Kaitseliidu juhatuse koosolekul.

Välislähetused

6. – 11. veebruar

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus-Laul osaleb IPU parlamentaarsel kuulamisel ÜRO juures New Yorgis.

7. – 8. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste kohtumisel Haagis.

9. – 10. veebruar

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson on visiidil Helsingis, kus peab Paasikivi Seltsis kõne teemal „Balti mere regiooni julgeolekualased väljakutsed“ ja kohtub Soome kaitseminister Jussi Niinistöga.

11. – 15. veebruar

Riigikogu liikmed Martin Helme ja Jaak Madison kohtuvad Pärandi Sihtasutuse (Davis Institute for National Security and Foreign Policy The Heritage Foundation) teadur Daniel Kochis’ga Washingtonis.

11. – 12. veebruar

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa sotsiaaldemokraatide naisorganisatsiooni PES juhatuse koosolekul Brüsselis.

11. – 12. veebruar

Riigikogu liige Andres Metsoja osaleb Pärnumaa delegatsiooni koosseisus regionaalarengu küsimusi käsitleval visiidil Buskerudi maakonda Norras.

12. – 15. veebruar

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Ants Laaneots osaleb NATO PA poliitika-, kaitse-ja julgeoleku ning majanduskomitee istungil Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside