Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 4. töönädal 8. – 14. oktoobrini

Esmaspäev, 8. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad rahandusminister Toomas Tõniste Tallinna Sadama erakorralise dividendi kohta (nr 440) ning justiitsminister Urmas Reinsalu kohalike omavalitsuste tehingute avalikustamise (nr 437) ja Danske panga rahapesu juhtumi kohta (nr 439).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 9. oktoobril toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 11. – 12. oktoobril toimuval ELi justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile“ (COM(2018) 330), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset (COM(2018) 218), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis ülevaade EL energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määruse kavandamisest Eestis, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE), eelnõu kohta – COM(2018) 385, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE);

kultuurikomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits; kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) eelnõu (661 SE); rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 5-18-4 (planeerimisseaduse § 4 lg  2¹, § 27 lg-d 1, 2 ja 3, § 28 lg 2 p 3 ning § 29 lg 1 p 3); arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, eelnõu kohta COM(2018) 447; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm, eelnõu kohta – COM(2018) 441;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine“ (653 OE);

riigikaitsekomisjonis ülevaade Brüsselis 3. ja 4. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; riigikaitsekomisjoni 8. ja 9. novembri visiidist Soome;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Riina Sikkut; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut;

väliskomisjonis seisukoha andmine: Eesti seisukoht nõukogu otsuse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta eelnõu suhtes, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; väliskomisjoni kuulamised Eesti välisteenistuse tugevdamisest: Välisministeeriumi Perede Seltsingu arvamus, kutsutud Välisministeeriumi Perede Seltsingu esindaja; Eesti välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika lühi- ja pikemaajalised prioriteedid, ülevaade 4. – 5. oktoobril Innsbruckis toimunud Euroopa Liidu kaubandusministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Mikk Marrani ja Kaitseväe Luurekeskuse ülema Margo Grossbergiga; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) kohta;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: hargmaisuse konverentsist, kutsutud Üleilmse Eesti Kesknõukogu esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigikogu komisjonide tööst, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „IT-turvameetmete süsteemi rakendamine kohalikes omavalitsustes“ arutelu, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, Riigi Infosüsteemi Ameti, Andmekaitse Inspektsiooni, Rahandusministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Riigikontrolli esindajad; komisjonidest ja fraktsioonidest laekunud ettepanekutest Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani koostamiseks; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja riigikaitsekomisjon osalevad näituse avamisel, mis räägib Ühendkuningriigi mereväe osalemisest Eesti Vabadussõjas (Lennusadam).

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide Kooli õppe-ja koolitusreisil oleva araabia diplomaatide delegatsiooniga.

Kell 14.10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti-Suurbritannia parlamendirühma esimees Yoko Alender kohtuvad Wessexi krahvi, prints Edwardi ja Wessexi krahvinna Sophiega, kellega koos külastavad ka Briti saatkonna korraldatud koolilaste joonistuste ja käsitöö näitust „Ühendkuningriik ja Eesti: 100 aastat sõprust“ Toompea lossi III korruse kunstisaalis.

Kell 16 – Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Hiina Renmini ülikooli professoritega (ruum L240).

Teisipäev, 9. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Maksusüsteem – kaos või kaalutlus“ arutelu. Ettekande teevad Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.

Esimene lugemine – 3 eelnõu: 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis eesti keele majadest, kutsutud Integratsiooni Sihtasutuse, Narva eesti keele maja, Tallinna eesti keele maja, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli ning Tallinna Linnavalitsuse esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, OÜ Innotrade Group, põllumeeste ühistu KEVILI ja OÜ Horticom esindajad;

majanduskomisjonis ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE);

põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fond ja Sisejulgeolekufond, eelnõude kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud eelnõude kohta, mis käsitlevad keskkonna jätkusuutlikkust toetavat rahastamist ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu – COM (2018) 331, COM (2018) 355, COM (2018) 354, COM (2018) 353;

riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung – kell 13.05: julgeolekuasutustega seonduvast õigusloomest;

riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu kohta COM(2018) 476 (1-2/18-512/4);

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; Eesti Haigekassa eriarstiabi riigihankest, kutsutud Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja riigihangete vaidlustuskomisjoni esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse nõukogu määrust ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta, eelnõu suhtes – COM(2018) 317, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L332);

väliskomisjonis väliskomisjoni kuulamised valmisolekust tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel: Eesti riigisisene koostöövõrgustik, Läti ja Rootsi valimiste praktika, Riigikogu roll küberturvalisuse tõstmisel, kutsutud riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel ja Eesti suursaadik Lätis Arti Hilpus (videokonverents); 2019. aasta riigieelarve Välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2018. aasta riigieelarve täitmisest, ülevaade „Välispoliitika arengukava 2030“ koostamise hetkeseisust, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud algataja ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 14.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Välisministeeriumi ja Tallinna Ülikooli tutvustusprogrammi raames välisajakirjanikega Okeaaniast.

Kolmapäev, 10. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (688 OE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE); ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab näituse „Vaimulikud Eesti Vabariigi sünni ja taassünni juures“ (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub Kuressaare Gümnaasiumi õpilastega.

Neljapäev, 11. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (690 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (691 OE).

Kell 13 – komisjonide istungid

rahanduskomisjonis 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud riigihalduse minister Janek Mäggi, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning maaeluminister Tarmo Tamm;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku uuringute tutvustus;

õiguskomisjonis – kell 11: rahapesu tõkestamise tõhustamisest, kutsutud endine rahandusminister ja Finantsinspektsiooni nõukogu esimees, Riigikogu liige Jürgen Ligi; rahvusvahelisest koostööst, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling.

Reede, 12. oktoober

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade ja väliskomisjoni ühisistung – kell 10: Eesti seisukohad 15. oktoobril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 16. oktoobril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (s.h artikkel 50), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 18. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogu (s.h artikkel 50, ASEM ja sotsiaalvaldkonna tippkohtumine) istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – kell 11.45: Eesti seisukohad 15. – 16. oktoobril toimuval ELi põllumajanduse- ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ja keskkonnaminister Siim Kiisler; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) (COM(2018) 385), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Kõrgõzstani parlamendirühma esimees Mati Raidma kohtuvad Kõrgõzstani parlamendi esimehe Dastanbek Dzhumabekoviga (L240).

Kell 10.50 – majanduskomisjoni esimees Sven Sester kohtub Kõrgõzstani parlamendi liikmetega (L240).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa ja liikmed Erki Savisaar, Valeri Korb ja Vladimir Velman kohtuvad Kõrgõzstani parlamendi esimehe Dastanbek Dzhumabekoviga.

Laupäev, 13. oktoober

Sündmus

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Arvo Pärdi keskuse avamisel.

Pühapäev, 14. oktoober

Sündmus

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Välislähetused

7. – 12. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko ja liige Jaak Madison (7. – 10. oktoober) osalevad ENPA 2018. aasta IV osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

8. – 9. oktoober
Riigikogu liige Artur Talvik kohtub Euroopa Parlamendi saadikutega Brüsselis Belgias.

9. – 10. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) liige Oudekki Loone osaleb Euroopa Parlamendi (EP) majandus- ja rahanduskomisjoni riigipõhiste soovituste arutelul ning EP põhiseaduskomisjoni Euroopa tulevikuarutelude teemalisel kohtumisel Brüsselis Belgias.

9. – 12. oktoober
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb konverentsil World Knowledge Forum ja esineb konverentsil Global Blockchain Policy Conference Soulis Lõuna-Koreas.

10. – 12. oktoober
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad Euroopa Liidu parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil Viinis Austrias.

11. – 12. oktoober
Riigikogu noorte toetusrühma esimees Lauri Luik osaleb rahvusvahelise koolispordi föderatsiooni (ISF) õigus- ja eetikakomisjoni kohtumisel Brüsselis Belgias.

12. – 21. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil San Diegos ja Palo Altos Ameerika Ühendriikides.

13. – 17. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt (13. – 16. oktoober) ning liikmed Aivar Kokk (13. – 16. oktoober) ja Toomas Kivimägi osalevad 139. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside