Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 7. töönädal 8. – 14. novembrini

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend. Selle puudumisel palume Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Esmaspäev, 8. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele Vene propagandafilmide kohta Eesti Rahvusringhäälingus (nr 89) vastab kultuuriminister.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uus Euroopa Liidu metsastrateegia aastani 2030“ kohta (COM(2021)572), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamisest kõrghariduse rahastamise teemal, kutsutud rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu esindajad; etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Maaeluministeeriumi valitsemisala 2022. aasta eelarvest, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (455 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Välisluureameti esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Schengeni strateegia teatise ning Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi muudatusi käsitleva määruse eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE); Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE);

riigikaitsekomisjonis – uue kaitsetööstuspoliitika tutvustamine, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti esindajad; riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning Sotsiaalministeeriumi, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: NATO uue strateegilise kontseptsiooni koostamisest, kutsutud Eesti alaline esindaja NATO juures, suursaadik Jüri Luik; ÜRO kliimamuutuste konverentsist (COP26), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; peaministri välissuhtlusest, kutsutud peaministri büroo esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perelepitusseaduse eelnõu (438 SE), kutsutud ministeeriumide esindajad; riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (443 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Andmekaitseinspektsiooni esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine peaminister Kaja Kallasega;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga; Kultuuriministeeriumi 2022. aasta investeeringutoetuste otsustusprotsessist, kutsutud Riigikogu liige, endine kultuuriminister Anneli Ott;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli riigi vara kasutamise ja säilimise ülevaate tutvustus, kutsutud riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esindajatega.

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab vastu Riigikontrolli riigi vara kasutamise ja säilimise ülevaate.

Teisipäev, 9. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: erakonnaseaduse (EKS) § 8¹ (erakonna liikmete avalikustamine) muutmise seaduse eelnõu (416 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kollektiivsest pöördumisest „Peatame meediateenuste seaduse muutmise eelnõu“, kutsutud kollektiivse pöördumise ja Kultuuriministeeriumi esindajad; olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamisest kõrghariduse rahastamise teemal, kutsutud Eesti Üliõpilaskondade Liit (ruum L333);

maaelukomisjoni videoistungil maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE), kutsutud Maa-ameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil 2022. aasta riigieelarve seadus eelnõu (464 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); tulumaksuseaduse eelnõu (402 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele keskmaa õhutõrje võime loomiseks“ eelnõu;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – COVID-19 kriisi ajal erasektori kaasamisest plaanilise arstiabi osutamisse, kutsutud Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Haiglate Liidu, Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, Arstide Liidu ja Õdede Liidu esindajad; Eesti Arstide Liidu volikogu avalikust pöördumisest Riigikogu, valitsuse ja tööandjate poole, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Arstide Liidu esindajad; Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkusest;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti välisesinduste arengukavast, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 11. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt;

õiguskomisjonis perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; perelepitusseaduse eelnõu (438 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb isadepäeva konverentsil „Kuidas jääda abielus õnnelikuks?“ (Theatrum).

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas tervitab Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Püha Miikaeli Kooli väikeseid mardisante (Toompea lossi sisehoov).

Kell 13 – põhiseaduskomisjoni liikmed arutavad Siseministeeriumi esindajatega sisejulgeoleku ja siseturvalisuse teemadel ning tutvuvad Pärnu uue siseturvalisuse hoonega (Pärnu).

Kell 14.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas osaleb rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste (COSAC) mitteametlikul videokohtumisel energeetikavolinik Kadri Simsoniga.

Kolmapäev, 10. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE), võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE).

Teine lugemine – kuus eelnõu: rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE), ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE), töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE), pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE), 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE).

Esimene lugemine – 15 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2020. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (432 OE), ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE), etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (444 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis“ eelnõu (445 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (446 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (447 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini“ eelnõu (448 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus“ eelnõu (449 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (450 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (451 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa juhitud sõjalisel operatsioonil sihtüksuses Takuba Malis ja Nigeris (endise nimega „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“)“ eelnõu (452 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (453 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (454 OE).

Riigikontrolöri Janar Holmi ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2020. – 2021. aastal.

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: koroonaviiruse olukorrast haiglates, kutsutud peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, riigikontrolör Janar Holm ning Terviseameti, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 9 – 12.30: Riigikogu kõrghariduse toetusrühma seminar “Revolutsiooniline situatsioon Eesti kõrghariduses: kui ühed ei saa ja teised ei taha enam vanaviisi”? (konverentsisaal).

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas juhatab traditsioonilist Eesti, Läti, Leedu ja Poola EL asjade komisjonide esimeeste videokohtumist.

Kell 16 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Poola Sejmi marssali Elżbieta Witekiga.

Neljapäev, 11. november

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: riigirahanduse ja majanduse hetkeolukorrast ning 2020. – 2021. aasta lisaeelarve meetmetest, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 10.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Leo Kunnas ja liige Mati Raidma osalevad Ühendkuningriigi suursaatkonna eestvedamisel toimuval Esimese maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval. Enn Eesmaa asetab Riigikogu nimel pärja Vabadussõjas langenud Ühendkuningriigi mereväelaste mälestuseks (Kaitseväe kalmistu).

Reede, 12. november

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 15. – 16. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil ning kaitseministrite istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets ja kaitseminister Kalle Laanet; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise „Uus Euroopa Liidu metsastrateegia aastani 2030“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 15. – 16. novembril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder ja maaeluminister Urmas Kruuse; Eesti seisukohad 12. novembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu (eelarve) istungil, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus;

väliskomisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 15. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; Eesti seisukohad 16. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite istungil, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet.

Pühapäev, 14. november

Sündmus

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Leo Kunnas osalevad saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel Maarjamäe Saksa sõdurikalmistul ja asetavad riigikaitsekomisjoni nimel langenute mälestuseks pärja.

Välislähetused

31. oktoober – 12. november
Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender osaleb ÜRO kliimamuutuste konverentsi 26. istungil (COP26) Glasgows Suurbritannias.

7. – 9. november
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb EISC töötoas Tromsøs Norras.

10. – 12. november
Riigikogu esimees Jüri Ratas (11. – 12. november) on ametlikul visiidil Ungaris. Visiidil osaleb ka Eesti-Ungari parlamendirühma esimees Anti Poolamets.

11. – 13. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Mihhail Lotman ja liige Henn Põlluaas on väliskomisjoni visiidil Madridis Hispaanias.

11. – 15. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb presidendi- ja parlamendivalimiste vaatlemisel Bulgaarias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside