Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 7. töönädal 8. – 11. märtsini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 8. märts

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Tiiu Aro ametivanne.

Teine lugemine – üks eelnõu: täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE).

Riigikogu liikmete arupärimisele vaktsineerimise kohta (nr 48) vastab tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning arupärimisele hariduse kvaliteedi kohta koroonakriisi tingimustes (nr 49) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 11.–12. märtsil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud justiitsminister Maris Lauri ning siseminister Kristian Jaani;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad patareisid ja akusid käsitleva määruse kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE); kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu esitamisest; Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu esitamisest; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: õpetajakutse väärtustamisest ja õpetajate järelkasvust; kollektiivsest pöördumisest „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: maasikakasvatussektori olukorrast, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Aiandusliidu ja maasikakasvatussektori esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ülevaade olukorrast majanduses, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad direktiivi ettepaneku kohta, mis käsitleb meetmeid, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide ühtlaselt kõrge küberturvalisuse tase kogu liidus (läbivaadatud küberturvalisuse direktiiv), kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad käibemaksudirektiivi (direktiiv 2006/112/EÜ) muutmiseks Euroopa Komisjonile rakendusvolituse andmise kohta – COM(2020) 749;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148, eelnõu kohta – COM(2020) 823 (1-2/20-881/3), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: õiguskantsleri 26.02.2021 märgukirjast „Lähikontaktsetena karantiini määratud inimeste sissetuleku säilitamine“, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni ja Tööandjate Keskliidu esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE); psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE);

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 11.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: lobitöö reeglitest, kutsutud Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: Euroopa Komisjoni õigusriigi 2021. aasta raporti koostamisest; avalikust istungist 15. märtsil Justiitsministeeriumi, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ja MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti; kohtumine justiitsminister Maris Lauriga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: abinõudest koroonaviiruse tõrjumisel ja vaktsineerimise korraldamisel, kutsutud Terviseameti, Eesti Haigekassa ja Riigikontrolli esindajad; toetusmeetmetest piirangute kompenseerimisel, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 14.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi suursaadiku Mikael Erikssoniga.

Teisipäev, 9. märts

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE).

Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „COVID-19 vaktsineerimise korraldamine“ arutelu. Ettekande teevad tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Eesti Haigekassa esindaja Maivi Parv, Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ning Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Elle-Mall Sadrak.

Esimene lugemine – üks eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kollektiivse pöördumisest „Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?“, kutsutud algatajad, Tartu Ülikooli, Maaülikooli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

kultuurikomisjoni videoistungil peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevusest, kutsutud peaminister Kaja Kallas; meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), Kultuuriministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, Kultuuriministeeriumi tööplaanidest, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott;

maaelukomisjoni videoistungilkollektiivsest pöördumisest „AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks“, kutsutud Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE), audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE), kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „ELi strateegia avamere taastuvenergia potentsiaali kasutamiseks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgil“ ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu üleeuroopalise energiataristu (TEN-E) suuniste määruse eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete otstarbekuse, tõhususe ning meetmete rakendamisel toimunud võimaliku korruptsiooni uurimiseks“ eelnõu (319 OE), kutsutud esitajate, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA KredEx ning Riigikontrolli esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – teise pensionisamba fondimaksetest; kollektiivse pöördumise „Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele“;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 15: ülevaade Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti väliskaubanduspoliitika prioriteetidest, 2. märtsil toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikust videokohtumisest, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; 22. veebruaril toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungist, Eesti ja Venemaa lepinguliste suhete hetkeseisust, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets;

õiguskomisjoni videoistungiltäitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad.

Sündmused

Kell 11 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadiku İnan Özyıldıziga.

Kolmapäev, 10. märts

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE).

Peaminister Kaja Kallase ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas.

Teine lugemine – kolm eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE); psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE).

Esimene lugemine – seitse eelnõu: psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu (328 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE); konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE);  loomatauditõrje seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (307 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (338 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (335 OE).

Sündmused

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kreeka suursaadiku Emmanouil Apostolakisega.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse veebiarutelul „Kuidas mõjutab Krimmi okupeerimine Ukraina rahvuslikku kerksust?“.

Kell 15.30 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Sven Sester osaleb videosilla vahendusel OSCE PA „Call for Action Helsinki +50 process“ koosolekul.

Kell 16 riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub videosilla vahendusel Eduskunta riigikaitsekomisjoni esimehe Ilkka Kanerevaga.

Neljapäev, 11. märts

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel“ arutelu. Ettekande teevad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Krista Fischer.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – õpetajakutse väärtustamisest ja õpetajate järelkasvust; kollektiivsest pöördumisest „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – „Keda puudutab kuulmislangus? WHO ülemaailmne kuulmispäev“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), Sotsiaalkindlustusameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haigekassa, Õiguskantsleri Kantselei, MTÜ Eesti Meeleelundite Rehabilitatsiooni Keskus Audiere, Eesti Audioloogia Seltsi, Implantaadilaste Seltsi ja Eesti Vaegkuuljate Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

väliskomisjoni videoistungil – Välisministeeriumi läbi viidud üleilmse eestlaskonna uuringust, kutsutud Välisministeeriumi ja üleilmse eestlaskonna esindajad; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kahe kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 9: kohtumine riigi peaprokuröri Andres Parmasega.

Reede, 12. märts

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 15. märtsil toimuval eurorühma kohtumisel ja 16. märtsil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu mitteametlikul videokohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 15.–16. märtsil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; seisukoha andmine uuendatud võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi (NIS 2) ettepaneku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine energiataristu suuniste (TEN-E) määruse ettepaneku ning avamere taastuvenergia strateegia kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad.

Sündmus

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Türgi asevälisministri Faruk Kaymakçıga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside