Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 14. töönädal 8. – 11. maini

Esmaspäev, 8. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad õiguskantsler Ülle Madise poliitilise välireklaami piirangutega seotud kohtuasjaga, mis kuulutas piirangud osaliselt põhiseadusvastaseks, kaasneva olukorra kohta (nr 346); tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervishoiu rahastamise skeemi kohta (nr 332) ja raha väljapetmise kohta Haigekassalt (nr 340); majandus- ja taristuminister Kadri Simson parvlaevaliikluse kohta (nr 334) ja Nord Stream 2, Gazpromi ja Eesti seisukohtade kohta (nr 336).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ELi Nõukogu Eesti eesistumise ettevalmistamine: üldasjade nõukoguga seotud teemalehed, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 11. mail toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 11. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil (kaubandusministrid), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; Portugali Rahvusassamblee algatatud roheline kaart maksustamise ja rahandusalase läbipaistvuse kohta ELis, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; ülevaade stabiilsusprogrammist 2017 ja uuendatud konkurentsivõime kavast „Eesti 2020“, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikantselei esindajad; 9.-10. juulil toimuva COSACi esimeeste kohtumise ettevalmistuste hetkeseis;

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja ettepanekud teinud huvirühmade esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kultuuriministeeriumi valdkonna eesistumise teemalehtede tutvustus, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, haridus- ja teadusministeeriumi eesistumise valdkonna teemalehtede tutvustus, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE);

maaelukomisjonis – erasektori töökohtade regionaalne paiknemine, kutsutud Lääne maavanem Neeme Suur;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest, mis puudutavad infotehnoloogiat, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo;

põhiseaduskomisjonis – Eesti ELi Nõukogu eesistumisega seotud siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi koostatud teemalehtede tutvustus, kutsutud siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, valimisteenistuse ja algataja esindajad; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, valimisteenistuse ja algataja esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 23 muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli eelnõu (402 SE), kutsutud algataja esindaja; Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE);

riigikaitsekomisjonis – 26.-27. aprillil Maltal toimunud ELi kaitseministrite kohtumise järelteavitus, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; ELi Nõukogu Eesti eesistumise kaitsevaldkonna teemalehtede tutvustus, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis” eelnõu; riigikaitse süsteemsest juhtimisest, ettekandja Ants Laaneots;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kollektiivne pöördumine „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja pöördumise esitajate esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade 7. mail toimunud Prantsusmaa presidendivalimiste teisest voorust, kutsutud Eesti suursaadik Prantsusmaal Alar Streimann (videokonverents); ülevaade ELi parlamentidevahelise ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsi korraldamise hetkeseisust; kohtumine Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga teemal NB8 riikide parlamentide esimeeste visiit Gruusiasse;

õiguskomisjonis kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisaluga; kaitseministeeriumi järelevalve jälitus- ja julgeolekuasutuste tegevuse üle, kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: jäätmemajanduse olukorrast Tallinnas, kutsutud AS Ragn-Sells ja AS Eesti Keskkonnateenused esindajad (ruum L332);

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: Eakuse Rahvakogule esitatud ideedest, kutsutud Eesti Koostöö Kogu esindaja (ruum R407);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohtumine õiguskantsler Ülle Madisega riigireformi teemadel ja õiguskantsleri seisukohast seoses Jüri Raidla nn 10 käsuga (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: sotsiaalministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehest, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Euroopa nädala raames Kose Gümnaasiumi õpilastega (Kose Gümnaasium).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilastega.

Teisipäev, 9. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 5 eelnõu: liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE); spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE); riigihangete seaduse eelnõu (450 SE); tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE).

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti majanduspoliitilised valikud – ohud ja võimalused ettevõtlusele” arutelu
Ettekandjad Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Hanno Pevkur, Ettevõtte “MOVE Guides” asepresident Sten Tamkivi ja ettevõtja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige, Tartu Ülikooli nõukogu esimees Ruth Oltjer

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – ELi Nõukogu eesistumise keskkonnaalaste teemalehtede tutvustus, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse muutmise seaduse (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni väljasõiduistung kell 15: Rakvere Ametikooli külastus;

maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Eleringi tutvustus nende tegevusest ja vastutusest, kutsutud Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi; Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE), kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni teenuste paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – andmekaitse inspektsiooni peadirektori ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2016. aastal, kutsutud andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep; Schengeni infosüsteemi (SIS) muudatuseelnõude pakett, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad; oluliselt tähtsa riikliku küsimuse ettevalmistav arutelu täiskogus Eesti kodanikuühiskonna arengust, kutsutud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu ja siseministeeriumi esindajad; ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas (403 OE), kutsutud algataja esindaja; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud algataja esindaja, justiitsministeeriumi ja riigi valimisteenistuse esindajad; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), justiitsministeeriumi ja riigi valimisteenistuse esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine Helir-Valdor Seederi taotluse kohta;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE); ülevaade tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõust;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; kell 15: Eesti-Prantsusmaa kaitsekoostöö, liitlaste suurendatud kohaloleku lahingugrupp Eestis ning Prantsusmaa presidendivalimised, kutsutud Prantsusmaa suursaadik Eestis Claudia Delmas-Scherer;

sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli külastus;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 11. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu kaubanduse teemalehtedest, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Schengeni infosüsteemi paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad.

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hispaania suursaadiku Teresa Orjales Vidaliga (L253).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ungari parlamendi spiikri László Kövériga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Euroopa päeva vastuvõtul (Kadrioru Kunstimuuseum).

Kolmapäev, 10. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE); konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE).

Energiamajanduse arengukava aastani 2030
Ettekandjad majandus- ja taristuminister Kadri Simson ja majanduskomisjoni liige Siim Kiisler

Esimene lugemine – 6 eelnõu: liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE); lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE); riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE); maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE); keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE).

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, komisjoni aseesimees Jaak Madison ja komisjoni liige Marianne Mikko kohtuvad Slovakkia riigisekretäri Ivan Korčokiga (ruum L280).

Neljapäev, 11. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE); käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: tolliseaduse eelnõu (374 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); välisministeeriumi, justiitsministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi ülevaated Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest majanduse valdkonnas;

väliskomisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu 15. mail toimuval istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – kell 11: karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja piirvalveameti esindajad; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9  Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, komisjoni liige Marianne Mikko ja sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt kohtuvad Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori Virginija Langbakkiga (ruum L241).

Kell 13.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Hispaania suursaadikuga Eestis Teresa  Orjales Vidaliga.

Kell 17 Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa avab Romade holokaustist kõneleva näituse (Okupatsioonide muuseum).

Reede, 12. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 15. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 19. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil (arenguministrid), kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 18. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil (kaitseküsimused), kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna; ülevaade Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma loomise hetkeseisust.

Sündmused

Kell 14.10 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga (ruum L251).

Kell 14.20 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb rahvusvahelise konverentsi „Our choice: A Social Europe“ paneeldiskussioonis (Space X).

Kell 15.10 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Rootsi Väliministeeriumi Euroopa julgeolekuosakonna juhataja Julius Liljeströmiga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Gruusia peaministri Giorgi Kvirikashviliga. Kohtumisel osaleb riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ning riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Johannes Kert, Ain Lutsepp, Marianne Mikko ja Tiit Terik osalevad 12. – 14. mail toimuval Lennart Meri konverentsil.

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on ringsõidul Sõmeru vallas, kus ta kohtub kohalike ettevõtjatega.

Välislähetused

7. – 8. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Zelazowa Wolas, Poolas.

9. mai
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb Civico debatil Euroopa tuleviku teemal Euroopa Komisjoni presidendi Jean Claude Junckeri ja teiste Euroopa poliitikutega Brüsselis, Belgias.

9. – 11. mai
Kultuurikomisjoni liige Heidy Purga osaleb Veneetsia Biennaali avamisel Veneetsias, Itaalias.

10. – 12. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee visiidil Kirkenes, Norras.

10. – 21. mai
Riigikogu liige Anne Sulling tutvub ettevõtete ja teadusasutuste koostöö ning tootearendustega Maailmapangas, Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF), Stanfordi Ülikoolis, California Ülikoolis Berkeleys ning innovatsioonikeskustes Plug and Play Tech Center Washingtonis, San Fransiscos ja Silicon Valleys Ameerika Ühendriikides.

11. – 12. mai
Riigikogu liikmed Uno Kaskpeit ja Tiit Terik osalevad Balti Assamblee õiguskomisjoni ümarlaua üritusel Vilniuses, Leedus.

11. – 13. mai
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni liikmed Marko Šorin ja Henn Põlluaas osalevad VLPA plenaaristungil ja seotud üritustel Roomas, Itaalias.

12. – 14. mai
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Mercatori Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil „The 4th Mercator European Dialogue“ Berliinis, Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside