Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu XV koosseisu esimese istungjärgu neljas töönädal, 8.-11. maini

Esmaspäev, 8. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14.00: Eesti seisukohad 11.-12. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisminister Margus Tsahkna; Eesti seisukohad 15.-16. mail toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi tööplaanidest, kutsutud kliimaminister Kristen Michal; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete nimetamine; Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi 2023. aasta tööplaanist, kutsutud haridus- teadusminister Kristina Kallas; Kultuuriministeeriumi 2023. aasta tööplaanist, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eestimaa Talupidajate Keskliiduga, kutsutud Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus (746UA), kutsutud presidendi õigusnõunik Hent-Raul Kalmo; majutusasutuste käibemaksu erandi kaotamisest, kutsutud Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsus „Urmas Varblase Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (23 OE); Riigikogu otsus „Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; Riigikogu otsus „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; majutussektori käibemaksuerandi kaotamise mõjude kiiranalüüsi tellimisest; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (2011/16/EL) maksustamisalase halduskoostöö kohta (SEC(2022) 438, SWD(2022) 400, SWD(2022) 401, SWD(2022) 402, COM(2022) 707);

riigikaitsekomisjonis – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete nimetamine; valitsuse riigikaitsevaldkonna plaanidest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete nimetamine;

väliskomisjonis – kell 11.15: Ukraina arengutest, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ning Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 11.-12. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel, välisministri välispoliitilised prioriteedid, kutsutud välisminister Margus Tsahkna; Riigikogu Ukrainat toetava avalduse ettevalmistav arutelu;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse eelnõu „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ algatamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti tööst, kutsutud Kaitspeolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ning järgmine Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigi rahanduse seisust ja planeeritavatest maksumuudatustest, kutsud rahandusminister Mart Võrklaev, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Teisipäev, 9. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimisele suurperede toetuste vähendamise (nr 6) ja perehüvitiste vajaduspõhisuse (nr 8) kohta vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad põhjavee ja pinnavee saasteainete loetelu läbivaatamise direktiivi ning asulareovee puhastamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku kohta (COM(2022) 541, 540), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) (kohta COM(2023) 63), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis Arenguseire Keskuse uurimissuunast „Õpetajate järelkasvu tulevik“, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmekandidaatide esitamine;

maaelukomisjonis kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutusega, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige Meelis Annus ning finantsjuht Ardo Nõmm;

majanduskomisjonis – raamatupidamise seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; majandus- ja infotehnoloogiaministri plaanidest, sh Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmekandidaatide esitamine;

põhiseaduskomisjonis – ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus (746 UA), kutsutud presidendi õigusnõunik Hent-Raul Kalmo; arvamuse andmine Riigikohtule väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 23 lõike 5 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 36³ lõike 2 põhiseaduspärasuse kohta osas, milles need sätted ei kohusta kinnipidamiskeskust tagama kinnipidamiskeskuses viibivatele isikutele ligipääsu internetile;

rahanduskomisjonis Eesti Panga 2022. aasta aruandest ja 2023. aasta prognoosist; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev;

riigikaitsekomisjonis – Nursipalu harjutusvälja laiendamise plaanidest, kutsutud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Magnus Valdemar Saar ja Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja, kaasatud huvigruppide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal ja videosild).

väliskomisjonis – kell 13: 14. mail toimuvatest Türgi parlamendi ja presidendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Türgis Annely Kolk;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14: Välisluureameti tööst, julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureametis Tallinnas);

õiguskomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Komisjoni algatuse kohta: Nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Komisjonile luba osaleda Euroopa Liidu nimel läbirääkimistel terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni (CETS nr 196) muutmise või selle lisaprotokolli üle seoses terrorikuriteo määratluse läbivaatamisega (COM(2023) 151), kutsutud Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Lepp; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas politsei ja piirivalve seaduse § 114 lg 3 p 3 osas, milles see ei võimalda politseiteenistuses oleval inimesel minna väljateenitud aastate pensionile teatud vanuse ja staaži kombinatsiooni korral, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 10.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Kolmapäev, 10. mai

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, kultuuriminister Heidy Purga ja terviseminister Riina Sikkut.

Kell 14 – täiskogu istung

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: komisjoni tööst; Riigikontrolli tegevusest.

Sündmused

Kell 9 – õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets avab koostöös President Kaljulaidi Fondiga toimuva tehisintellekti reguleerimise teemalise vestlusringi, kus Riigikogu liikmetele avavad teemat Jaan Tallinn ja Allan Dafoe (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 15 –väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub India suursaadiku Ajaneesh Kumariga.

Kell 16 –  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Neljapäev, 11. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Komisjonide istungid

Sotsiaalkomisjonis – kell 14: perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE);

väliskomisjonis – kell 14: Riigikogu fraktsioonide ja komisjonide ettepanekutest välisdelegatsioonide moodustamiseks; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ eelnõu; Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) töös osaleva Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu.

Sündmused

Kell 11 – EestiKreeka parlamendirühma esimehe Annely Akkermann kohtub Kreeka suursaadiku Georges Papadopoulosiga.

Kell 12.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Kell 13 Riigikogu esimees Lauri Hussar avab näituse „2022. aasta parimad puitehitised“ (kolmanda korruse galeriis).

Kell 13.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 32. Keskkooli 9. klassi õpilastega.

Kell 13.30 – väliskomisjon kohtub videosilla vahendusel Ukraina parlamendi väliskomisjoniga.

Kell 15.30 – Eesti–Iirimaa parlamendirühma esimees Maris Lauri kohtub Iiri suursaadiku James Sherryga.

Kell 13.10 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, aseesimees Leo Kunnas ja liige Peeter Tali kohtuvad Iraagi asjuri Mukhlis Ali Rajabiga.

Reede, 12. mai

Üks tund pärast Euroopa Liidu asjade komisjoni istungi lõppu, kuid mitte varem kui kell 15 – täiendav täiskogu istung

Esimene lugemine –  üks eelnõu: perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE).

Täiendav istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 13. mai kella 21.00-ni.

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: arvamuse andmine: Euroopa Nõukogu direktiivi ettepanek, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta (COM(2022) 707), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 15. mail toimuval eurorühma kohtumisel ja 16. mail toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; Eesti seisukohad 15.-16. mail toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga; olukorrast Ukrainas, kutsutud Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas Matti Maasikas.

Sündmused

Kell 10 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu osaleb Lennart Meri konverentsil ja tutvustab raportit „Kuidas Venemaa sõtta läks: Kremli ettevalmistused agressiooniks Ukraina vastu“.

Kell 12 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Leedu parlamendi väliskomisjoni esimehe Žygimantas Pavilionisega.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina mõttekoja Center for China and Globalization juhi Wuang Huiyaoga.

Kell 19 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadiku Başak Türkoğluga.

Laupäev, 13. mai

Sündmus

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina parlamendi aseesimehe Oleksandr Kornijenkoga.

Välislähetused

8.-12. mai
Maaelukomisjoni liige Andrus Seeme osaleb konverentsil Euroopa LINC (Leader programmist inspireeritud võrgustiku kogukond) Materas Itaalias.

11.–12. mai
Riigikogu liikmed Anti Poolamets ja Leo Kunnas osalevad Balti Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee istungil Lätis.

12. mai
Riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas ja Riigikogu liige Anti Poolamets osalevad Balti Assamblee julgeoleku ja kaitsekomisjoni istungil Riias Lätis.

12.–14. mai
Riigikogu liige Eduard Odinets osaleb Rainbow Rose aastakoosolekul Brüsselis Belgias.

12.–15. mai
Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme osaleb ülemaailmsel parempoolsete parteide juhtide konverentsil Lissabonis Portugalis.

12.–16. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa-Ly Pakosta ja aseesimees Maria
Jufereva-Skuratovski
osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogul (COSAC) ning ühtlasi osaleb Liisa-Ly Pakosta Eesti-Rootsi parlamendirühma esimehe ja Põhjamaade toetusrühma liikmena kohtumistel Stockholmis Rootsis.

14.–16. mai
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja aseesimees Leo Kunnas osalevad iga-aastasel Balti riikide, Põhjamaade, Poola ja Saksamaa parlamentide kaitsekomisjonide julgeoleku ja riigikaitse foorumil Berliinis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside