Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 17. töönädal 8. – 11. juunini.

Esmaspäev, 8. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – neli eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele mikro- ja väikeettevõtetele suunatud eelarve- ja maksupoliitiliste meetmete kohta (nr 33) vastab rahandusminister Martin Helme.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 9. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumisel, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem; Eesti seisukohtadest 9. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel ning Eesti seisukohtadest 12. juunil toimuval Euroopa Liidu terviseministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Eesti seisukohtadest 9. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite kohtumisel, kutsutud rahandusminister Martin Helme;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE), kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk ja Maa-ameti esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Euroopa kliimaseadus“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE); ettepaneku tegemisest Haridus- ja Teadusministeeriumile kõrghariduse rahastamismudeli analüüsiks;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; kollektiivsest pöördumisest „Karusloomafarmide keelustamine Eestis“, kutsutud loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE), kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar, Rahandusministeeriumi, OÜ Energiatootmine, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni ja OÜ Rande Agro esindajad; autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE), kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; märgukirjast pankadele laenude tagasimaksest; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE);

riigikaitsekomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 10: Soome varustusekindluse keskuse tegevusest, kutsutud Soome Transpordi ja -Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks, kutsutud Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse; ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE); kollektiivsest pöördumisest „Nõuame valitsuselt seaduse 165 SE* tühistamist“; Euroopa Komisjoni tehnilisest normist teavitamise menetlusest;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 9. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ning Välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikoha kandidaadist Itaalia Vabariigis, Malta Vabariigis, San Marino Vabariigis ja Malta ordu juures, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikoha kandidaadist Püha Tooli juures ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikoha kandidaadist Leedu Vabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid; arengutest Ameerika Ühendriikides, kutsutud Välisministeeriumi asekantsler Paul Teesalu ja rahvusvaheliste suhete vaatleja Andreas Kaju; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

õiguskomisjonis kell 11.15: päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA), kutsutud Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Riigikohtule karistusseadustiku § 422 lõige 2 punkti 1 põhiseaduspärasuse kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 12.30: Välisluureameti peadirektori kandidaadist, kutsutud kaitseminister Jüri Luik ja peadirektori kandidaat; kohtumine peaminister Jüri Ratasega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigihalduse ministri Jaak Aabi ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjoni esindajatega; 9. juunil toimuvast Euroopa Komisjoni õigusriigi meetmete teemalisest videokohtumisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts, Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart, Maaeluministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta tehtud ettepanekutest;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: Kredexi peredele mõeldud meetmetest, kutsutud Kredexi esindaja.

Teisipäev, 9. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE).

Eesti eelarvepoliitika arutelu riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena, ettekandjad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Jürgen Ligi, Eesti Panga president Madis Müller, eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman.

Teine lugemine – kaks eelnõu: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE); politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE)

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistungil – arvamuse andmine rahanduskomisjonile: keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE); jäätmekäitlusest (AS Eesti Keskkonnateenused ja OÜ Moya);

kultuurikomisjonis – Haridus- ja Teadusministeeriumi tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu arutelu, kutsutud Maaeluministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Konjunktuuriinstituudi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Arenguseire Keskuse tegevusest aastatel 2016–2019, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja Aenguseire Nõukoja esindajad; liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE), raudteeseaduse eelnõu (201 SE), energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) ning Rail Balticu rajamise projekti Eesti osa vahearuandest, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni kohta, mis käsitleb palkade läbipaistvuse suurendamise meetmeid, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu; kollektiivsest pöördumisest „Mart Helme astu tagasi“, kutsutud pöördujate esindaja; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE); isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 140 muutmise seaduse eelnõu (182 SE), kutsutud algataja esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kohaliku omavalitsuse korralduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise eelnõu (194 SE); kollektiivsest pöördumisest „Mahetoodete hinda on vaja langetada! Soovime tunnustatud mahetoidule 9% käibemaksumäära!“, Riigikogu otsuse „ Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel“ eelnõust;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kriisivarudest, kutsutud peaminister Jüri Ratas; ohuhinnangust, kutsutud Riigikantselei esindaja (Stenbocki maja);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja huvigruppide esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni kohta, mis käsitleb palkade läbipaistvuse suurendamise meetmeid, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet).

Kolmapäev, 10. juuni

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE); Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE); välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE).

Teise lugemise jätkamine – üks eelnõu: ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE).

Teine lugemine – kümme eelnõu: välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE); taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE); autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE); riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE); riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE); välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE); perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus. Värske ajakirja fookuses on Euroopa Liiduga seonduv. Esitlusest toimub veebiülekanne (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 15 – Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad BA presiidiumi ja Balti Ministrite Nõukogu virtuaalsel kohtumisel ja BA presiidiumi virtuaalsel istungil.

Kell 16 – Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma liikmed kohtuvad Prantsuse suursaadiku Eric Lamouroux’ga (A. Rei nõupidamisruum).

Neljapäev, 11. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud“ arutelu põhiseaduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena, ettekandjad Eesti inimarengu aruande 2019/2020 peatoimetaja ja Tallinna Ülikooli prorektor Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse juhataja Indrek Ibrus ning põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Rahvusooperi nõukogu tegevusest, kutsutud Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe ning Rahvusooperi nõukogu esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 8.30: vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 13.45: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel” eelnõu (211 OE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 16. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite videokohtumisel, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Eesti seisukohtadest 15. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; arengutest Venemaal ja Eesti – Vene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik Vene Föderatsioonis Margus Laidre (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

korruptsioonivastases erikomisjoni videoistungil  kell 14: lobiteemalistest aruteludest; komisjoni tööst;

Reede, 12. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohtadest 15. juunil toimuval Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel ning Eesti seisukohtadest 12. juunil toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite videokohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohtadest 16. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni kohta, mis käsitleb palkade läbipaistvuse suurendamise meetmeid, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Pühapäev, 14. juuni

Sündmus

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas külastab Eesti Inimõiguste Instituudi poolt Vabaduse väljakule püstitatud installatsiooni „Pisarate vagun“. Seejärel asetab ta Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali „Teekonna“ mälestusseina äärde lilled ja küünla. 

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside