Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 9. töönädal 8. – 11. juuni

Esmaspäev, 8. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas eluaseme kompenseerimise kohta, Eesti kohustuste ja kulutuste kohta seoses Euroopa Liitu tabanud immigratsiooni kriisiga ning riiklike võlakirjade kohta; tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev Eesti Perearstide Seltsi avalduse kohta seoses määrusega “Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine”; sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Narva lastekodu ümberkorraldamisega seotud probleemide kohta; rahandusminister Sven Sester kütuseaktsiisi tõusu, Eesti Energia kontorite sulgemise ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse kohta; maaeluminister Urmas Kruuse räimepüügil kehtestatud regulatsioonide muutmise ning põllumajandustoetuste väljamaksmise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: aktuaalsed teemad Eesti alalises esinduses EL-i juures, kutsutud Eesti alaline esindaja EL-i juures suursaadik Matti Maasikas; Eesti seisukohad 9. juunil toimuval mitteametlikul ühtekuuluvusministrite kohtumisel, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 10. juunil toimuval EL-i linnaarengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; Eesti seisukohad 11. juunil toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli aruanne „Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel,“ kutsutud Riigikontrolli ja keskkonnaministeeriumi esindajad; biomassi (puidu) põletamise toetamisest Narva Elektrijaamades, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu 11.05.2015 kirja arutelu, kutsutud jõujaamade ja kaugkütte ühingu, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja erametsaliidu esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arutelu kiusamisvaba haridustee teemal, kutsutud Kiusamisvaba haridustee, Vaikuseminutite projekti, Sõberkaru liikumise, lastekaitseliidu, Tartu Ülikooli, TORE ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – olukorrast Eesti piimanduses, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, Eesti Piimaliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (39 SE); teehoiu rahastamise perspektiivid 2014-2020; Rail Baltic riikidevahelise lepingu põhimõtete tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: siseministeeriumi tööplaani tutvustus, kutsutud siseminister Hanno Pevkur; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (41 SE); rahandusministeeriumi ülevaade riigieelarvestrateegiast 2016 – 2019 ja stabiilsusprogrammist; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni töökava Riigikogu I ja II istungjärgu vahelisel ajal; väljasõiduistung Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade Eesti EL-i poliitika 2015–2019 kavandamisest ja seisukohtadest sotsiaalpoliitika osas, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – EL-i välispoliitika hetkeseis, kutsutud Eesti alaline esindaja EL-i juures suursaadik Matti Maasikas; kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Austrias, Slovaki Vabariigis ja Ungaris, asukohaga Viinis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Prantsusmaal, Monacos ja Tuneesias, asukohaga Pariisis, kutsutud suursaadikukandidaat; väliskomisjoni töökava Riigikogu I ja II istungjärgu vahelisel ajal; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.10: ülevaade julgeoleku olukorrast, kutsutud siseminister Hanno Pevkur, kaitsepolitseiameti, politsei- ja piirivalveameti, kaitseväe ning teabeameti esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade julgeolekuasutuse ja jälitusametkondade tegevusest ning järelevalvest kaitseministeeriumis, kutsutud kaitseminister Sven Mikser; kohtumine teabeameti peadirektor Rainer Saksaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühenduse GRECO aruanne „Parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröride korruptsiooni ennetamine,“ kutsutud justiitsministeeriumi ja GRECO Eesti esindajad (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel“ arutelu, kutsutud tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Transpordi Ametiühingute autojuhtide ümarlaual ja paneeldiskussioonil (Kreutzwaldi hotell).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu Keskerakonna algatatud kollektiivse pöördumise „Kütuseaktsiisi tõstmata jätmiseks.“

Kell 15.30 – Eesti-Islandi parlamendirühm kohtub Islandi endise välisministri Jon Baldvin Hannibalssoniga (konverentsisaal).

Kell 17 – majanduskomisjon kohtub Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega (Kohtu 6).

Teisipäev, 9. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 7 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (34 OE); Riigikogu otsuse “Paavo Randma Riigikohtu liikmeks nimetamine” eelnõu (35 OE); Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine” eelnõu (44 OE); Riigikogu otsuse “Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (45 OE); Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (46 OE); maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE).

„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“. 2014. aasta täitmise aruanne.
Ettekandja kultuuriminister Indrek Saar

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Maavarade Ühingu esindajad;

kultuurikomisjonis – ülevaade kultuurilise mitmekesisuse valdkonna tegevustest, kutsutud kultuuriministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed ja Eesti Rahvusringhäälingu esindajad (ruum L332);

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad EL-i määruse eelnõu kohta, millega muudetakse liikmesriikide võimalust piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud põllumajandusministeeriumi esindajad; avatud külade päeva ja Eesti toidu kuu tutvustus, kutsutud põllumajandusministeeriumi esindajad; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (7 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja Mihhail Stalnuhhin ja siseminister Hanno Pevkur;

majanduskomisjonis – Eesti EL-i poliitika aastateks 2015-2019, telekomi valdkond; pöördumine Suure-Jaani vallavalitsuselt; Tallinna autokoolidest; ettevalmistustest maapiirkondade jätkusuutlikuks arendamiseks, üheaegselt taastuva, sealhulgas bioenergia tootmise kasutuselevõtuks regioonides; HOTREC Hospitaly Europe arvamus hotellide käibemaksu kohta sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (41 SE);

põhiseaduskomisjonis – riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ülevaade eelmise aasta tegevusest, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper;

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE);

riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, informatsioon Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 8.30 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühma, Euroopa Liidu asjade komisjoni, riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmete kohtumine Suurbritannia suursaadiku Christopher Holtbyga.

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Eesti Puuetega Inimeste Koja korraldatud konverentsi „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“ (Kultuurikatel).

Kell 16 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub AS Hoolekandeteenused juhatuse esimehe Maarjo Mändmaa ja sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna kohalike omavalitsuste teenuste ja toetuste juhi Triin Raagiga varjupaigataotlejate majutuskeskuse olukorra teemal.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Suurbritannia suursaadiku Christopher Holtby vastuvõtul Suurbritannia kuninganna Elizabeth II sünnipäeva auks.

Kolmapäev, 10. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE).

Teine lugemine – 6 eelnõu: Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (39 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE).

Sündmused

Kell 10 – Eesti-Georgia parlamendirühm kohtub Georgia suursaadiku Tea Akhvledianiga (ruum L241).

Kell 12 – Riigikogu Toimetiste (RiTo) tegijad esitlevad Toompea lossi kunstisaalis uuenenud ajakirja. RiTo nr 31 sisaldab 19 artiklit. Põhiteemana käsitletakse Eesti tööjõuturu ja haridussüsteemi suhteid. Esitlust ja debatti on võimalik vaadata ka veebiülekandes: https://www.riigikogu.ee/pressiteated/muu-pressiteade-et/vaata-otseulekannet-debatist-eesti-toojouturg-ja-haridussusteem-kuidas-jouda-koostooviljadeni

Kell 15 – Eesti-Singapuri parlamendirühm kohtub Singapuri aukonsuli Narinder Kumar Aswaniga (ruum L241).

Kell 15 – põhiseaduskomisjoni liikmed arutavad Tšehhi parlamendi põhiseadus- ja õiguskomisjoni liikmetega Eesti e-valimiste teemal.

Neljapäev, 11. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 2 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – 15 minutit peale täiskogu istungi lõppu: maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE);

kultuuri-, põhiseadus-, riigikaitse-, sotsiaal-, välis- ja õiguskomisjoni ühine istung – Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa rände tegevuskava“ Eesti seisukohad, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud siseminister Hanno Pevkur, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (konverentsisaal);

põhiseadus-, välis- ja õiguskomisjoni ühisistung – kell 15: Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa julgeoleku tegevuskava“ Eesti seisukohad, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud siseminister Hanno Pevkur, justiitsministeeriumi esindajad (konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (41 SE);

sotsiaalkomisjonis kell 13.15: kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE);

väliskomisjonis – kell 13: arengutest EL-i ja Venemaa suhetes, kutsutud EL-i Moskva esinduse vanemnõunik Rein Tammsaar;

õiguskomisjonis – kell 16: komisjoni seisukoha kujundamine Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa rände tegevuskava“ ning Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa julgeoleku tegevuskava“ kohta.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Iiri riigiministri Seán Sherlockiga, et arutada välisarenguabi, kaubanduse edendamise ja Põhja-Lõuna koostöö teemadel (ruum L251).

Kell 14 – Riigikogu Komandandi maja saalis (Toompea tänav 1) uuringu “Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015” tulemuste tutvustamine.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Iiri riigiministri Seán Sherlockiga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb tervituskõnega Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse korraldatud suvise pööripäeva üritusel (Vabaõhumuuseum).

Reede, 12. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjoni avalik kuulamine – kell 9: Euroopa rände tegevuskava, kutsutud migratsiooniekspert Uku Särekanno, MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse esimees Eero Janson, Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper,  Soome suursaadik Kirsti Narinen ja Itaalia suursaadik Marco Clemente (konverentsisaal); avalikust kuulamisest toimub veebiülekanne.

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – kell 11: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele Euroopa rände tegevuskavast, kutsutud siseminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele Euroopa julgeoleku tegevuskavast; Eesti seisukohad 15.-16. juunil toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 15. juunil toimuval keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad 16. juunil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja maaeluminister Urmas Kruuse; seisukoha andmine EL-i määruse eelnõule, millega muudetakse liikmesriikide võimalust piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata, kutsutud põllumajandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub programmi „Sinu Riigi Kaitse“ raames Ida-Virumaa eesti-vene noortega (ruum L262).

Välislähetused

5. – 8. juuni
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb EXPO 2015 Eesti rahvuspäeval ja kohtub Itaalia parlamendi liikmetega Milaanos.

8. juuni
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias.

11. – 12. juuni
Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Läänemere parlamentaarse konverentsi innovatsiooni töörühma töös Marienhamnis, Soomes.

11. – 13. juuni
Riigikogu liige Ants Laaneots teeb ettekande kaitsepoliitikateemalisel arutelul Kasahstani ministeeriumi ametnikele ja osaleb infotunnil Astanas resideeruvatele NATO liikmesriikide suursaadikutele.

11. – 14. juuni
Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi osaleb Euroopa mereliste äärealade poliitilise büroo kohtumisel Heraklionis, Kreekas.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Tagasiside