Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 11. töönädal, 8.–11. aprillini

Esmaspäev, 8. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele Ungari siseasjadesse sekkumise kohta (nr 570) vastab välisminister Margus Tsahkna.

Riigikogu liikmete arupärimisele paljulapseliste perede toetamise vajaduse (nr 339) ja vaenu õhutamise kohta lastega perede suhtes (nr 612) vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Riigikogu liikmete arupärimisele ühtse eesti kooli kohta (nr 544) õpetajatele antud palgakasvu lubaduste kohta (nr 580) koolireformi kohta (nr 611) inimese seksuaalsust puudutavate õppeainete ning sellega seonduvalt vanemate õiguste kohta (nr 616) vastab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.45: Eesti seisukohad 11. aprillil toimuval eurorühma ja 12. aprillil toimuval majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; uuringust „Riigikogu roll ELi asjade menetlemise protsessis“, kutsutud Tallinna Ülikooli külalisprofessor Lehte Roots ja nooremteadur Erle Neeme;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine rahanduskomisjonile mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE) kohta, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad, Rahandusministeeriumi esindaja, MTÜ Eesti Land Roveri klubi president Kristjan Vaarmann ning MTÜ Eesti Vanatehnika Klubide Liidu esindajad Indrek Sirk ja Tõnu Piibur;  Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks“ eelnõu (410 OE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seotud toimingute, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule elektri tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks Eestis“ eelnõu (383 OE), kutsutud algataja esindaja, Kliimaministeeriumi esindajad; infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE), kutsutud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest, kutsutud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: prokuratuuri sõltumatusest, kutsutud riigi peaprokurör Andres Parmas; avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE); maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse (379 SE); tubakatoodete turust; OECD Parlamentaarse Võrgustiku konverentsist;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Eesti-Ukraina julgeolekuleppe sõlmimisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Riigikaitsekomisjoni esimehe ja aseesimehe lähetamisest 12.–14. mail Palangasse Leetu Balti ja Põhjala riikide ning Poola ja Saksamaa parlamentide riigikaitsekomisjonide julgeoleku ja riigikaitse foorumile;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest, kutsutud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), kutsutud terviseminister Riina Sikkut, Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) (377 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 11.15: välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud välisminister Margus Tsahkna;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem;

korruptsioonivastases erikomisjonis– kell 13.15: spordimanipulatsioonide käsitlemisest Eesti õigusruumis, kutsutud vandeadvokaat Jaanus Tehver, Keskkriminaalpolitsei juht Oskar Gross ja Kultuuriministeeriumi esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Rahandusministeeriumi 2024. aasta kevadprognoosist, kutsutud Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 13.30 – Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ja liige Maris Lauri ning majanduskomisjoni esimees Priit Lomp ja liige Andres Sutt kohtuvad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) missiooni esindajatega (A. Rei nõupidamisruum).

Teisipäev, 9. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE), krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE), euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE).

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo esineb ettekandega riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad plastgraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks – COM(2023) 645, kutsutud Kutsutud Eesti Plastitööstuse Liidu tegevjuht ja partner Pilleriin Laanemets, plastijäätmete ümbertöötlemisetehase WeeRec OÜ tegevjuht Hans Talgre ning Kliimaministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruumis);

majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad pakettreisi direktiivi kohta – COM(2023) 905, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;  riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja ja riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

rahanduskomisjonis Elroni tööst, kutsutud Elroni esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Jah hoiu-laenuühistutele, ei võõrpangastamisele!“;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseministeeriumi põhimääruse muudatusest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalkaitseministri valdkonna strateegilistest arengutest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; perehüvitiste seaduse muutmise seaduse (388 SE), kutsutud algatajate esindaja, Sotsiaalministeeriumi esindaja; hambaravihüvitise hambaproteesikuludeks kasutamise võimaldamisega seotud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; toimetulekutoetuse regulatsiooni kaasajastamise väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Soome julgeolekupoliitika arengutest, kutsutud Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov;

õiguskomisjonis arvamuse andmine majanduskomisjonile konkurentsiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kohta; kohtutäituri seaduse muutmise väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest.

Sündmused

Kell 10.30 – väliskomisjoni delegatsioon kohtub Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta, majanduskomisjoni esimees Priit Lomp ja konkurentsivõime ekspertkogu esindaja Tea Danilov kohtuvad Euroopa Ülemkogule Euroopa Liidu siseturu raporti koostaja Enrico Lettaga.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Itaalia suursaadikuga Eestis Stefano Cataniga.

Kolmapäev, 10. aprill

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – neli eelnõu: koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE), Kaitseliidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE), maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE).

Teine lugemine – viis eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (357 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) (377 SE), isikut tõendavate dokumentide seaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (256 SE), elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu (351 SE), väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada õigusaktide eelnõud, millega tagatakse koolivõrgu kujundamise arusaadavus ja etteplaneeritus“ eelnõu (285 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada Liiklusseaduse muutmine eesmärgiga lubada liikluses pikemad ja suurema täismassiga veosed, tõstmaks seeläbi maanteetranspordi efektiivsust“ eelnõu (278 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele likvideerida ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kodulehtede venekeelsed versioonid“ eelnõu (365 OE), konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE), Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Ukraina sõja ajal Eestist lähtuva Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ eelnõu (371 OE).

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Gruusia suursaadiku Zurab Hamašuridzega.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Itaalia suursaadiku Stefano Cataniga.

Kell 19 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti-Türgi diplomaatiliste suhete 100. aastapäevale pühendatud Türgi saatkonna vastuvõtul (Tallinna Teeninduskool).

Neljapäev, 11. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Maaelukomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas tagada veterinaaria tulevik“ arutelu raames esinevad ettekandega maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse, Eesti Loomaarstide Koja president Valdeko Paavel, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot ja Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma.

Kell 14 – komisjoni istung

Riigikaitsekomisjonis – võimalustest rajada Eestisse suurekaliibrilise laskemoona tootmine, kutsutud OÜ Estdefin esindajad.

Sündmus

Kell 13 – Eesti-Jaapani parlamendirühm kohtub Jaapani suursaadiku Yukihiko Matsumuraga.

Välislähetused

11.–14. aprill
Riigikogu liige Hanah Lahe osaleb Euroopa noortenädala raames toimuval paneeldiskussioonil ja kohtumistel Brüsselis Belgias.

14.–17. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross, Aleksei Jevgrafov (14.-18. aprill), Tõnis Lukas ja Reili Rand osalevad ENPA täiskogu II osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

14.–17. aprill
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Briti-Iiri Parlamentaarse Assamblee istungil Wicklows Iirimaal.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside