Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 4. töönädal 7. – 10. oktoobrini.

Esmaspäev, 7. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Mart Võrklaeva ametivanne.

Esimene lugemine – üks eelnõu: teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine määruse eelnõule euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistikust, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 9. oktoobril toimuval eurorühma kohtumisel ja 10. oktoobril 2019 toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Haridus- ja Teadusministeeriumi osa arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: toiduohutusest ja kalatööstusettevõttest M.V Wool, kutsutud maaeluminister Mart Järvik ning Veterinaar- ja Toiduameti esindaja; maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni teatisele „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse “„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE) kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Eesti Panga seaduse muutmise seadusest; Riigikogu 2020. aasta eelarvest; Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu; maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohadest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega luuakse euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik; väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE);

riigikaitsekomisjonis – arvamuse andmine väliskomisjonile „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ kohta, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse “„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 SE) kohta;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja eelnõu algataja esindaja; Maailma Terviseorganisatsiooni Regionaalkomitee universaalse tervisekindlustuse arutelust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk (videokonverents); „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: avalike teenuste korraldusest välisriikides elavatele Eesti kodanikele, kutsutud Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; fraktsioonide ettepanekutest Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni muutmiseks;

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalustest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Advokaadibüroo Nove, Advokaadibüroo Sorainen, Ellex Raidla Advokaadibüroo ja Notarite Koja esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ID-kaardi turvalisusest ja võimalikest ohtudest, kutsutud Politsei ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Margus Noormaa;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleriga; Riigikogu liikme hea tava uuendamise vajaduse hindamisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Avaliku sektori tarkvaaraarenduse projektide juhtimine“, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, sotsiaalminister Tanel Kiik ning Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikuregistrist, kutsutud Siseministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 13 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma juht Sven Sester ja liikmed Kalle Laanet, Igor Kravtšenko ja Erki Savisaar kohtuvad Aserbaidžaani suursaadiku Murad Najafbayiliga.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub USA saatkonna ajutise asjuri Brian R. Roraffiga.

Teisipäev, 8. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kuus eelnõu: meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE); keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – vesiviljeluse veekaitsenõuetest ja saastetasudest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Vesiviljeluse Liidu ja OÜ Simuna Ivax esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

keskkonnakomisjonis pärast ühisistungi lõppu – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohadest ELi pikaajalise strateegilise visiooniga kliimaneutraalse majanduseni minekust teatise kohta; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus (54 SE);

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ (60 OE) eelnõu; arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse “„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 SE) kohta;

majanduskomisjonis – kohtumine Nordica juhtidega; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2020. aasta eelarve tutvustus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanekust Riigikogule kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kell 13.45: käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme; ~ kell 15.30: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik; ~ kell 16: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo; ~ kell 16.30: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE),kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas;

riigikaitsekomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Kaitseministeeriumi valitsemisalast, kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – häirenuputeenusest sotsiaalkaitses, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tallinna Linnavalitsuse ja teenusepakkuja esindajad; Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme; arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse “„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 SE) kohta;

väliskomisjoni väljasõiduistung – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi praktikast, kutsutud MTÜ Mondo, MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud ja Välisministeeriumi esindajad (MTÜ Mondo).

Sündmus

Kell 16 – Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja kohtub USA saatkonna ajutise asjuri Brian R. Roraffi, asejuhi John Spykermani ja kaitseatašee kolonelleitnant Povilas Strazdasega.

Kolmapäev, 9. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE); konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE).

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab konverentsi „Usuvabadus Eestis“. Konverentsist toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 9.30 – Eesti-Moldova parlamendirühm kohtub Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga (Moldova suursaatkond).

Neljapäev, 10. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?“ arutelu.

Ettekande teevad mõttekoja Praxis juhatuse esimees Tarmo Jüristo, Tallinna Ülikooli vanemteadur Lauri Leppik, Tartu Ülikooli doktorant ja majandusekspert Kaspar Oja ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Riina Sikkut.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistung – Estonian Celli külastus ja Kunda hüdroelektrijaama tuleviku arutelu (Kunda);

rahanduskomisjonis – kell 9: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud siseminister Mart Helme;

rahanduskomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse “„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE) kohta; Arenguseire Keskuse ülevaade uuringust teemal „Tuleviku eakate rahaline heaolu“;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 14. oktoobril Luxembourgis toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil. Kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; ülevaade välisministri visiidist Ameerika Ühendriikidesse 7.-9. oktoober. Kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu esitamine; Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE).

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad USA Kongressi eraldiste komitee kaitse alakomitee ja relvajõudude komitee liikmete nõunike delegatsiooniga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab näituse „Maaseadus ja priius“, mis on pühendatud 100 aastat tagasi vastu võetud maaseadusele (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 14 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Välisministeeriumi Euroopa osakonna nõuniku Karin Rannuga.

Kell 19 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas viibib Hispaania suursaatkonna vastuvõtul.

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon on 10.–11. oktoobril visiidil Kohtla-Järvel ja Narvas.

Reede, 11. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 14.–15. oktoobril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Mart Järvik ja keskkonnaminister Rene Kokk; Eesti seisukohtadest 15. oktoobril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil (s.h artikkel 50) ja Eesti seisukohtadest 14. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Välislähetused

6.–7. oktoober
Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ja aseesimees Yoko Alender osalevad Euroopa Liidu parlamentide keskkonnakomisjonide juhtide kliimamuutuste teemalisel kohtumisel Helsingis Soomes.

7.–10. oktoober
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni aseesimees Hanno Pevkur osaleb rahvusvahelisel luure järelevalve foorumil Londonis Suurbritannias.

9.–10. oktoober
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson esineb Nord Stream 2 teemalisel konverentsil Berliinis Saksamaal.

10.–11. oktoober
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Soome parlamendi riigikaitsekomisjoni esimehe Ilkka Kanervaga ja globaalse eestlaskonna esindajatega Helsingis Soomes.

11. oktoober
Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski peab ettekande NordANi konverentsil “Alcohol and drugs in a changing society” Helsingis Soomes.

11.–14. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Riigikogu delegatsiooni liikmed Leo Kunnas, Ants Laaneots ja Sven Sester osalevad NATO PA aastaistungil Londonis Suurbritannias.

12.–16. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Aivar Kokk ning delegatsiooni liikmed Helle-Moonika Helme, Toomas Kivimägi (12.–17.10) ja Marika Tuus-Laul osalevad IPU 141. assambleel Belgradis Serbias.

13.–15. oktoober
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb NB8 kohtumisel Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeestega Stockholmis Rootsis.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside