Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 7. töönädal 7. – 10. novembrini

Esmaspäev, 7. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas probleemide kohta riigiettevõtetes ja riigihangetes (nr 251); majandus- ja taristuminister Kristen Michal põllutöömasinate liikumise kohta sõiduteel (nr 252); haridus- ja teadusminister Maris Lauri Teadus- ja Arendusnõukogu raporti “Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrk ja tegevussuunad” otsuste rakendamise kohta (nr 253); riigihalduse minister Arto Aas Riigi Kinnisvara AS-i omanduses oleva Patarei kindluse kompleksi kohta (nr 249) ja Riigi Tugiteenuste Keskuse senise tegevuse ja arengu kohta tulenevalt “Riigiülesannete analüüsis” sätestatud eesmärkidest (nr 259); ettevõtlusminister Liisa Oviir korteriühistute võlgnevustega tegeleva töörühma kohta (nr 250) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevuse kohta (nr 267).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaitseküsimused) istungil, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad 11. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse muutmise seadus eelnõu (257 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu; energiamajanduse arengukava aastani 2030;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; muukeelse elanikkonna teabevälja arengut puudutava raporti ettevalmistamise vahekokkuvõte;

maaelukomisjonis – kohtumine riigihalduse minister Arto Aasaga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (314 OE);

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE); 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE); kohtumine finantsinspektsiooni esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – NATO liitlaste kohalolek Eestis, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; 14.-15. novembril toimuva ELi kaitseministrite kohtumise eelteavitus, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; 26.-27. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumise teavitus, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Riigikogu toimepidevus kriisi ajal;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Hambaarstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu ja Eesti Apteekide Ühenduse esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade Riigikogu 2016. aasta välislähetuste eelarve täitmisest ja 2017. aasta eelarve kavandamisest; väliskomisjoni Türgi töövisiidi ettevalmistamine;

õiguskomisjonis kell 11.15: rahvastikuregistri kannete õigusraamistik, kutsutud Harju maavalitsuse, siseministeeriumi ja õiguskantseri esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Keskkriminaalpolitsei ülevaade organiseeritud kuritegevusest Eestis – prioriteedid, ressursid, kriminaalluure ja menetluse võimekus raske kuritegevuse tõkestamisel, kutsutud Keskkriminaalpolitsei juht Krista Aas; Kaitsepolitseiametis järelevalve toimingute läbiviimise lähteülesannete läbivaatamine;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade OÜ-le Ermamaa eraldatud turismiarenduse toetuse 2012. aastal tehtud tingimusliku tagasinõudeotsusega seonduvatest asjaoludest, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli ülesande püstitamine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus riigi kinnisvara haldamise tsentraliseerimisel“ arutelu, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas, justiitsminister Urmas Reinsalu, keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv, Riigi Kinnisvara ASi, rahandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Šoti rahvusvahelise arengu ja Euroopa ministri Alasdair Allaniga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab riigikontrolör Alar Kariselt vastu Riigikontrolli aastaaruande.

Teisipäev, 8. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (289 OE); päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE); alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu; Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühine avalik istung – arutelu kodanikuühiskonna arengust: vabakonna olulisus ühiskonna terviklikkuse hoidmisel, vabakonna roll innovatsioonis, vabaühendused võimekate muutuste juhtijatena, kutsutud siseminister Hanno Pevkur, poliitikauuringute keskuse PRAXIS ja vabaühenduste liidu EMSL esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (285 OE), kutsutud eelnõu algataja esindajad Keskerakonna fraktsioonist, maaeluministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – riigihangete seaduse eelnõu (204 SE); hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Riigi Infosüsteemi Ameti külastus;

sotsiaalkomisjonis – kell 16: ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 15. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad 11. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) istungil, kutsutud välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: “Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018” elluviimine, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli ülevaate tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Helir-Valdor Seeder võtavad sõna Balti Assamblee 25. aastapäevale pühendatud postmargi esitlusel (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 18.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson peab Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringis loengu “Minutid enne USA uut ajajärku.”

Kolmapäev, 9. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE); mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE).

Ettekanne “Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018” elluviimise kohta
Ettekandja justiitsminister Urmas Reinsalu

Teine lugemine – 1 eelnõu: Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE); riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE); liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu Eesti-Soome parlamendirühm kohtub Soome suursaadiku Kirsti Narineniga (Soome saatkond).

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Prantsusmaa suursaadiku Claudia Delmas-Schereriga.

Kell 15 – väliskomisjon kohtub Gruusia asevälisministri Gigi Gigiadzega (ruum L251).

Kell 16 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Gruusia asevälisministri Gigi Gigiadzega.

Neljapäev, 10. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – kell 12: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 12.15: elanikkonna kaitse, kutsutud Riigikantselei esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti 2017. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2016. aasta riigieelarve täitmisest, kutsutud välisminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 14. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Jürgen Ligi; ELi otsuse ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu, millega antakse Euroopa Komisjonile ning ELi välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Aserbaidžaaniga sõlmitava laiaulatusliku lepingu üle, kutsutud välisminister Jürgen Ligi.

Sündmused

Kell 10.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Itaalia suursaadiku Marco Clementega.

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub USA suursaadiku James D. Melville Jr.-iga.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Vanalinna Hariduskolleegiumi, Kohila Mõisakooli ja Püha Miikaeli Kooli mardisante.

Kell 14 – 17.30 – Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Balti Assamblee inimkaubanduse vastu võitlemise konverents (konverentsisaal).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja 91. aastapäeva vastuvõtul (Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone).

Reede, 11. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11: Eesti seisukohad 14.-15. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogul, kutsutud eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; Eesti seisukohad 15.-16. novembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; Eesti seisukohad 14.-15. novembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 18. novembril toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 16. novembril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (eelarve-ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9 – 16 – Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Balti Assamblee inimkaubanduse vastu võitlemise konverents, kell 14 – sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt teeb ettekande seadusloomest inimkaubanduse tõkestamisel (konverentsisaal).

Kell 10.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Briti suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval ning asetab langenute mälestamiseks riigikaitsekomisjoni pärja (Kaitseväe kalmistu).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder avab Kõo valla renoveeritud võimla ja osaleb valla isadepäeva üritusel.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb 20. Pimedate Ööde Filmifestivali avamisel (Nordea Kontserdimaja).

Laupäev, 12. november

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandi Spordikooli 70. aastapäeva tähistamisel.

Pühapäev, 13. november

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel ning asetab langenute mälestamiseks riigikaitsekomisjoni pärja (Saksa sõjavangide kalmistu).

Välislähetused

28. oktoober – 7. november
Riigikogu liikmed Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad Euroopa Liidu koostöö raames Libeeria sotsiaal- ja tervishoiuprobleemide lahendamisel ning arenguabi andmisel Libeerias.

4. – 11. november
Riigikogu liige Külliki Kübarsepp osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmena Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste vaatlemisel.

6. – 12. november
Riigikogu liige Monika Haukanõmm osaleb 16. Aasia-Euroopa (ASEM) inimõiguste teemalisel seminaril “Persons with disabilities and human rights“ Pekingis, Hiinas.

7. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil Pariisis.

7. – 10. november
Riigikogu liige Juhan Parts on kohtumistel Euroopa Parlamendis Brüsselis, Belgias.

13. – 15. november
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Aadu Must ja Andre Sepp osalevad Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil Hamburgis, Saksamaal.

13. – 15. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Johannes Kert, Oudekki Loone ja Toomas Jürgenstein osalevad rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide (COSAC) konverentsil Bratislavas, Slovakkias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside