Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 7. töönädal 7.–10. novembrini

Esmaspäev, 7. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele energiahinna tõusu leevendusmeetmete välja töötamiseks” eelnõu (642 OE) ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE).

Riigikogu liikmete arupärimistele LNG tankeri kohta (nr 153), parvlaev Estonia vraki uurimise rahastamise kohta (nr 154) ja Ühendkuningriigi vägede lahkumise kohta Eestist (nr 155) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Peep Peterson ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud tervise- ja tööminister ning Maaeluministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe ratifitseerimise seaduse eelnõu (649 SE); Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi asutamiskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (715 SE), 2023. aasta riigieelarve ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (668 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (661 OE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: loomakaitseseaduse ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE) ja maaparandusseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: riigivaraseaduse, maareformi seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE), kutsutud riigihalduse minister Riina Solman; Ülemaailmse Postiliidu Addis Abeba erakorralise kongressi ning Abidjani kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus;

riigikaitsekomisjonis – Brüsselis 12.–13. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumine, 17.–20. oktoobril toimunud kaitseministri visiit Ameerika Ühendriikidesse ning Eesti panus Ukraina kaitseväelaste väljaõppesse, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ohvriabi seaduse eelnõu (702 SE), kutsutud Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse, Pärnu Naiste Tugikeskuse, Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) ning arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa hooldusstrateegia kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: töölepingu seaduse § 10 täiendamise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad; korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Notarite Koja, Eesti Pangaliidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad; täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu (722 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri ja Keskkriminaalpolitsei direktori Aivar Alaverega;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Ukraina põgenike abistamine, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10 – Eesti-Iirimaa parlamendirühma liige Kalle Grünthal kohtub Iiri suursaadiku James Sherryga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas ja aseesimees Helir-Valdor Seeder osalevad Eesti VII Omavalitsuspäeva deklaratsiooni vastuvõtmisel (Valge saal).

Kell 14 – Eesti-Türgi parlamendirühma esimees Mihhail Korb kohtub Türgi suursaadiku Başak Türkoğluga.

Teisipäev, 8. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (733 OE), pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (652 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigimetsa Majandamise Keskuse tulevik, kutsutud RMK juhatuse esimees Mikk Marran ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Nõuame looduskaitseliste piirangute õiglast hüvitamist“, kutsutud MTÜ Eesti Erametsaliidu ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni väljasõiduistungil Tallinna Muusika- ja Balletikooli – huvihariduse õpetajate töötasude rahastamismudel, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kultuuriminister Piret Hartman, Eesti Muusikakoolide Liidu, Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu, Viljandimaa Haridustöötajate Liidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kohtumine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhtidega, kutsutud sihtasutuse juhatuse esimees Lauri Lugna, juhatuse liikmed Sigrid Harjo ja Aare Järvan ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad viisamenetluse digiteerimist käsitleva määruse eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu teabekaitse määruse eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Välisluureameti esindajad;

rahanduskomisjonis – 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (708 SE), positiivse krediidiregistri väljatöötamiskavatsus ning välismaiste e-poodide käibemaksuga seonduv eelnõu;

sotsiaalkomisjonis – soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse eelnõu (710 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (703 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, muudatusettepanekute esitajate ja kaasatute esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepaneku kohta, milles käsitletakse inimkasutuseks ettenähtud inimpäritolu materjali kvaliteedi- ja ohutusnõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/98/EÜ ja direktiiv 2004/23/EÜ COM(2022) 338, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (678 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tarvitusele meetmed vene sõjajõudude vallutuspoliitikat õigustavate monumentide eemaldamiseks” (588 OE).

Sündmus

Riigikaitsekomisjoni liige Kalle Laanet osaleb 6. kõrgematel digiriigi ja küberkaitse kursustel Roostal.

Kolmapäev, 9. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (645 SE) ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (666 SE).

Teine lugemine – viis eelnõu: Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (649 SE), töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), 2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE), kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE) ning finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (729 SE), prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE).

Sündmused

Kell 11 – Eesti-Iirimaa parlamendirühma liige Mati Raidma kohtub Iiri suursaadiku James Sherryga.

Kell 11 – Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Andres Sutt kohtub Saksamaa suursaadiku Annette Kleiniga.

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Raivo Tamm kohtub Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Kell 15.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid ja liikmed kohtuvad Kaitseliidu noorteorganisatsioonide Noored Kotkad ja Kodutütred esindajatega.

Riigikaitsekomisjoni liige Kalle Laanet osaleb 6. kõrgematel digiriigi ja küberkaitse kursustel Roostal.

Neljapäev, 10. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE), kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE) ning maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine) eelnõu (732 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE);

majanduskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 8.30: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivne pöördumine „Peretoetused õiglaseks!“, kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel väljasõiduistungil Kaitseväe peastaapi – Eesti Kaitseväe osalemine rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, kutsutud Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem; julgeolukorra arengud, kutsutud Kaitseväe esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Ungari uue suursaadiku Pál Andrásiga.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas tervitab Riigikogu külastavaid mardisante.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Põhja-Makedoonia välisministri Bujar Osmaniga.

Riigikaitsekomisjoni liige Kalle Laanet osaleb 6. kõrgematel digiriigi ja küberkaitse kursustel Roostal.

Reede, 11. november

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 14. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil ja 15. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu kaitseministrite istungil, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur ja välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad 18. novembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepaneku kohta, millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni seoses viisamenetluse digitaliseerimisega, kutsutud Siseministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni istungil – kell 10: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; Eesti seisukohad 14. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 10.45 – Riigikaitsekomisjon osaleb Ühendkuningriigi suursaatkonna eestvedamisel toimuval Esimese maailmasõja lõppu tähistaval mälestustseremoonial Kaitseväe kalmistul, kus komisjoni esimees Raimond Kaljulaid asetab langenute mälestuseks Riigikogu pärja.

Kell 11.30 – Riigikogu liige Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide Kooli idapartnerlusriikide direktorite ja diplomaatide õpperühmaga.

Kell 12.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid osaleb Saksamaa relvajõudude aastapäeva üritusel Saksamaa suursaadiku residentsis.

Kell 13 – Arenguseire Keskuse veebiseminar „Kuidas tuua Eesti inflatsioonisurve alt välja?“, kava ja registreerumine keskuse veebilehel.

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Slovakkia peaministri Eduard Hegeriga.

Riigikaitsekomisjoni liige Kalle Laanet osaleb 6. kõrgematel digiriigi ja küberkaitse kursustel Roostal.

Laupäev, 12. november

Sündmus

Kell 16 – Riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid osaleb Põltsamaal Kaitseliidu 104. aastapäevale pühendatud üritustel ning asetab Vabadussõjas langenute mälestussamba juurde Riigikogu pärja.

Pühapäev, 13. november

Sündmus

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas osaleb Maarjamäe Saksa sõjaväekalmistul Saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel, kus asetab langenute mälestuseks riigikaitsekomisjoni pärja.

Välislähetused

5.–10. november
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Riigikogu delegatsiooni esimees Sven Sester osaleb OSCE PA organiseeritud Ameerika Ühendriikide vahevalimiste vaatlemisel Washingtonis.

7.–8. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid ja aseesimees Leo Kunnas osalevad Soome ja Rootsi iga-aastasel julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverentsil Espoos Soomes.

7.–11. november
Riigikogu liikmed Maris Lauri (7.–10. november), Kersti Sarapuu ja Natalia Malleus osalevad naisliidrite ülemaailmsel foorumil Reykjavikis Islandil.

8.–12. november
Riigikogu liige Tarmo Kruusimäe osaleb Wilfried Martensi Instituudi, Konrad Adenaueri Fondi ja Pro Patria Instituudi idapartnerluse projektis Tbilisis Gruusias.

13.–15. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Raivo Tamm ja liige Kalle Grünthal osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi täiskogul Prahas Tšehhis.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside