Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 7. töönädal 7. – 10. märts

Esmaspäev, 7. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kultuuriminister Indrek Saar, keskkonnaminister Marko Pomerants, justiitsminister Urmas Reinsalu, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, majandus- ja taristuminister Kristen Michal  ning ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Tervise- ja tööminister vastab arupärimistele perearsti-punktide sulgemise kohta (nr 132), eriarstiabi kohta Narvas (nr 140) ning Eesti Haigekassa 9-miljonilise puudujäägi ja tervishoiuteenuste tuleviku kohta (nr 146).

Kultuuriminister vastab arupärimisele riigi kultuuripreemiate määramise kohta (nr 143) ja keskkonnaminister vastab arupärimisele põlevkivi tuleviku kohta Pariisi kliimakokkuleppe valguses (nr 151).

Justiitsministrile esitatud arupärimine puudutab e-valimisi ja e-hääletajaid (nr 141), haridus- ja teadusministrile esitatud arupärimine puudutab täiskasvanute kutseõppe korraldamist (nr 133).

Majandus- ja taristuministrile esitatud arupärimised puudutavad Ida-Virumaa olukorda (nr 142) ja raudteesektori tulevikku (nr 144).

Ettevõtlusminister vastab arupärimisele turismisektori koht (nr 157).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ülevaade Euroopa Komisjoni uuest hädaabi rahastamisvahendi ettepanekust, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis juht Hannes Rumm; kell 13.30 – ühisistung rahanduskomisjoniga: Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ülevaade Euroopa Komisjoni koostatud makromajanduslike riskide riigipõhisest analüüsist, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Liidu välispiirihalduse pakett, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 10.-11. märtsil toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, siseminister Hanno Pevkur;

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse “Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016–2030 kinnitamine“ eelnõu (166 OE), kutsutud Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Maavarade Ühingu ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kavandatava haldusreformi põhimõtted, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas;

maaelukomisjonis – Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN). Ülevaade metoodikast ja põllumajandustootjate 2014. aasta majandusnäitajatest, kutsutud Maamajanduse Infokeskuse Põllumajandussektori esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (168 SE), kutsutud algataja esindaja ja justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – ELAK-ile arvamuse andmine Eesti seisukohtade osas Euroopa Hoiuste tagamise skeemi loomise ja pangandusliidu väljakuulutamise kohta; ELAK–ile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta ja Eesti seisukohtade osas; kell 13.30 – ühisistung ELAK- iga: Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ülevaade Euroopa Komisjoni koostatud makromajanduslike riskide riigipõhisest analüüsist, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis esindaja;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; erivajadustega inimeste tööle sõitmise toetamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja Töötukassa esindajad;

väliskomisjonis – Kagu-Eesti piiriäärsete elanike piiriületusega seotud küsimused, kutsutud siseminister Hanno Pevkur;

õiguskomisjonis kell 11.15: „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“. 2015 aasta täitmise aruanne, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku kohta, millega muudetakse nõukogu raamotsust seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS), kutsustud justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade rahvusvahelisest olukorrast;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: hea õigusloome tava teemaga seotud arutelu, kutsutud vandeadvokaat Allar Jõks (ruum L 246).

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise edasise tegevuskava arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Topest OÜ, Pärnu Maavalitsuse esindajad, Võru maavanem Andres Kõiv, SkyLive Telecom AS, Eesti Andmesidevõrk MTÜ, Arengufondi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Teisipäev, 8. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Eesti Panga reservkapitali suurendamine” eelnõu (183 OE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (147 OE); võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu teemal: mesilased ja pestitsiidid, kutsutud Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu, Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi, Eesti Meetootjate Ühenduse, Maaülikooli, Tehnikaülikooli, keskkonnaministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – ülevaade üldhariduse rahastamise erinevatest mudelistest, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi (ELKS) esindajatega;

majanduskomisjonis – ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muudatuste algatamise arutelu; meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE);

põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE), kutsutud Riigikogu Kantselei ja siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kohtumine Eesti Kaubandus – Tööstuskoja esindajatega; riigieelarve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (173 SE);

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ja riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel; ülevaade 10.-11. veebruaril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ja NATO Varssavi tippkohtumise ettevalmistamine, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

Tallinna Sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama endise nõukogu esimehe ja AS Tallinna Sadama auditikomitee esimehe kuulamine nõukogu ja auditikomitee tööga seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 13-14 – avalik arutelu teemal “Rändekriisi mõjud Eestile ja Euroopale“, paneeldiskussioonis osalevad rahvastikuteadlane Allan Puur, riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt (Riigikogu konverentsisaalis).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Spordiselts Jõud juhatuse koosolekul.

Kolmapäev, 9. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE).

“Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018”. 2015. aasta täitmise aruanne, ettekandja justiitsminister Urmas Reinsalu.

Teine lugemine – 4 eelnõu: riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega suurendatakse trahviühikut, eelnõu (146 SE); ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (180 SE); lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias.

Kell 11.30 – 16.45Eesti Juristide Liidu 27.aastapäeva konverents „Haldusreformi piirid, reformi õiguslikud alused ja valikud“. Ettekannetega esinevad põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ja Riigikogu liige Artur Talvik. Teised sõnavõtjad on rahandusministeeriumi, Tallinna linna, Juristide liidu ja Riigikontrolli esindajad (Riigikogu konverentsikeskus).

Neljapäev, 10. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE); Eesti Esitajata Liidu kiri, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

rahanduskomisjonis – kell 13.30: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE); ülevaade käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõust;

riigikaitsekomisjonis – kell 13: NATO heidutusvõime, kutsutud välis- ja kaitseministeeriumi esindajad; Ameerika Ühendriikide presidendivalimistest, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (135 OE);

väliskomisjonis – kell 12: ülevaade peaministri välissuhtlusest, kutsutud peaministri välisnõunik Rein Tammsaar; Eesti seisukohad 14. märtsil toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand.

Tallinna Sadama uurimiskomisjonis – kell 16: rahandusministeeriumi tegevus riigi osaluspoliitika koordineerimisega seotud küsimustes, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; ettepanekud riigi osalusega äriühingute juhtimisega seotud küsimustes, kutsutud Rahandusministeeriumi juurde moodustatud riigi osalusega äriühingute tegevust puudutava ekspertrühma liige Erkki Raasuke (ruum L332).

Sündmused

Kell 11 – Väliskomisjon kohtub Gruusia asevälisministri David Dondua ja teda saatva delegatsiooniga (L251).

Kell 12 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Gruusia asevälisministri David Dondua ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 15 – Euroopa Liidu asjade komisjon ja väliskomisjon kohtuvad Ukraina valitsuse Euroopa Liidu integratsiooni eest vastutavate aseministrite delegatsiooniga (ELAKi ruumis).

Reede, 11. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 14. märtsil toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 15. märtsil toimuval välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; Eesti seisukohad 14. märtsil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, keskkonnaminister Marko Pomerants; kohtumine Eesti ELi alalise esinduse asejuht Clyde Kulliga; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem; Komisjoni teatis „Panganduseliidu väljakujundamise poole“, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab Rocca Al Mare Kooli õpilastele ühiskonnaõpetuse tundi.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Kaitseliidu Sakala maleva Esindajatekogu istungil.

Välislähetused

7. – 9. märts
Riigikogu liige Jaak Madison tutvub immigratsiooni kriisist tulenevate probleemidega Lesbose saarel Kreekas.

9. märts

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias.

12. – 18. märts
Riigikogu liige Mailis Reps osaleb ÜRO naiste staatuse komisjoni 60. istungil New Yorgis.

13. – 14. märts
Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liige Andres Herkel viibib ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside