Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 14. töönädal 7. – 13. maini

Esmaspäev, 7. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Euroopa Liidu plastistrateegia pakett (COM(2018) 28, 29, 32), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE), atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler; jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud Eesti Jahimeeste Seltsi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu kiri nr 2-7/18-72, kutsutud MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, Keskkonnainspektsiooni, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muuseumipedagoogikast, kutsutud Muuseuminõukogu, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis kell 11.10: kohtumine Eesti Leader Liidu esindajatega; maaparandusseaduse eelnõu (524 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist COM(2017) 676; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE) (sisserände regulatsiooni muutmine), kutsutud Siseministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: esimehe ja aseesimehe valimine; perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2019 – 2022;

riigikaitsekomisjonis Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (608 OE); küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise  ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud peaprokurör Lavly Perling ning Kaitseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13: tutvumine Häirekeskuse tööga (Häirekeskus, Osmussaare tee 2);

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo menetletud korruptsioonijuhtumitest, kutsutud korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: ruumilise arengu ja rahvastiku paiknemise suunamisest, kutsutud Hendrikson & Ko ja Tartu Ülikooli esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigireformi põhialuste arutelu, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: ülevaade Euroopa Komisjoni järgmise finantsperioodi ettepanekutest ning kevadisest majandusprognoosist, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ja Riigikontrolli esindajad.

Sündmus

Kell 14 – Eesti ja Soome valitsuse ühine juubeliistung, millega tähistatakse mõlema riigi 100 aasta juubelit (Riigikogu konverentsisaal).

Teisipäev, 8. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi eelarvestrateegia 2019 – 2022“ arutelu. Ettekande teevad rahandusminister Toomas Tõniste, riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Aivar Sõerd, rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ja eelarvenõukogu aseesimees Andrus Alber.

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (619 OE); Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE); autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE); ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti mereala planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist COM(2017) 676, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjonis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE), taastuvenergia toetusskeemi kohta väljastatud riigiabiloa otsus SA47354, kutsutud huvigrupid (ruum L262);

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE), kutsutud Eesti Interpreetide Liidu, Eesti Heliloojate Liidu, Eesti Esitajate Liidu ja Eesti Muusikanõukogu esindaja ning Lastekaitse Liidu esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine mittetulundusühingute seaduse § 36 lg 1 ja 5 põhiseaduspärasuse kohta (tsiviilasi nr 2-17-10423);

rahanduskomisjonis – kell 13: kohtumine Finantsinspektsiooni esindajatega; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad investeerimisfondide piiriülese turustamise nõuete muutmise eelnõude kohta; riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja „Ettepanekute esitamine Riigikogu  ja Riigikogu saadikute rolli suurendamiseks“ arutelu jätkamine;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivne pöördumine AS Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, pöördumise esitanute, Valga Haigla, Eesti Lastearstide Seltsi, Eesti Naistearstide Seltsi ja Eesti Haigekassa esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmus

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub palestiinlaste koguga.

Kell 16 – Eesti-Ungari parlamendirühm kohtub Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovniczkyga (ruum L240).

Kolmapäev, 9. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE); advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE); mõõteseaduse eelnõu (566 SE); küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (608 OE); maaparandusseaduse eelnõu (524 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE); „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE).

Sündmused

Kell 9.15 – majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja liikmed kohtuvad Baieri liidumaa avaliku teenistuse komisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab arutelu „Eesti metsade rõõmud ja mured“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Võru Gümnaasiumi õpilastega.

Neljapäev, 10. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Finantsinspektsiooni 2017. aasta aastaaruanne. Ettekande teeb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu Arenguseire Keskuse teemaõhtu „Kuidas ajakohastada Eesti digiidentiteeti?ˮ (Komandandi maja, Toompea 1).

Kell 16.50 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverentsi sideisikuid (Riigikogu istungisaal).

Reede, 11. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 14. mail toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (sh artikkel 50 formaat), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu olmevee kvaliteedi kohta (COM(2017) 753), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (COM(2017) 676), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 9 – Balti Assamblee julgeoleku- ja kaitsekomisjoni ning heaolukomisjoni istung (Riigikogu konverentsisaal).

Pühapäev, 13. mai

Riigikogu liikmed Karin Tammemägi, Helmut Hallemaa, Keit Pentus-Rosimannus ja Deniss Boroditš osalevad 13. – 19. mail XXXVIII Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Välislähetused

1. – 7. mai
Riigikogu Eesti-Rwanda parlamendirühma esimees Marianne Mikko osaleb parlamendirühma visiidil Rwandas.

6. – 10. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb assamblee teadus- ja tehnoloogiakomitee tehnoloogia trendide ning julgeoleku alakomitee väljasõiduistungil Oslos ja Bodos Norras.

7. – 9. mai
Riigikogu esimees Eiki Nestor peab Eesti Vabariik 100 programmi raames tervituskõne Arvo Pärdi autorikontserdil Santa Sabina kirikus ja kohtub Itaalia senati spiikri Maria Elisabetta Alberti Casellatiga Roomas Itaalias.

7. – 21. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Malawis, Rwandas ja Zambias.

10. – 11. mai
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb Friedrich Naumanni Fondi (FNF) 60. juubeli raames konverentsil ja kohtumistel Berliinis Saksamaal.

13. – 14. mai
Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja aseesimees Toomas Kivimägi osalevad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide energia komisjonide esimeeste kohtumisel Sofias Bulgaarias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside