Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 10. töönädal 7. – 10. detsembrini

Esmaspäev, 7. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – 14 eelnõu: kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (263 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (264 OE); „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (265 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (266 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (267 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus“ eelnõu (268 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (269 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (270 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (271 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (273 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini“ eelnõu (274 OE); võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele muuta Eesti alus- ja kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks“ eelnõu (243 OE).

Riigikogu liikmete arupärimisele arengute kohta metsanduse valdkonnas (nr 41) vastab keskkonnaminister Rain Epler.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 10.–11. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.45: arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 SE) kohta, kutsutud Riigikantselei esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad ühtse Euroopa taeva algatuse muudatusettepaneku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Lennuameti esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 SE) kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad fluoritud kasvuhoonegaaside õigusnormide (2015–2020) läbivaatamise kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE); autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) (233 SE); Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „AITAB! Rahvaalgatus loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks“, kutsutud kollektiivse pöördumise, Maaeluministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – küberrünnakutest riigiasutustele, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad ühtse Euroopa taeva algatuse muudatusettepaneku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Lennuameti esindajad; kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: rahanduskomisjonile arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman ja Riigikantselei esindajad; kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kutsutud Riigikohtu ja Justiitsministeeriumi esindajad.

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (287 SE); 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – veteranipoliitikast, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE); Riigikohtule arvamuse andmine põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-7; rahvastiku tervise arengukavast 2020–2030 oluliselt tähtsa riikliku küsimusena;

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Valgevenes, OSCE raport inimõiguste rikkumistest Valgevenes seoses 9. augusti presidendivalimistega, kutsutud Eesti suursaadik Valgevenes Merike Kokajev ja alaline esindaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures Sander Soone;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Päästeameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliidu ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalvemeetmetest, kutsutud Kaitseväe esindaja; arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: Riigieelarve kontrolli erikomisjoni avaliku istungi kuulamine: Riigikontrolli ülevaatest „KredExi erakorralised meetmed ettevõtetele koroonakriisi mõju leevendamiseks“; GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad; 26. novembril toimunud veebiseminarist „Lobitöö läbipaistvuse tagamise praktikad Euroopas“;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „KredExi erakorralised meetmed ettevõtetele koroonakriisi mõju leevendamiseks“, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, SA KredEx ja Riigikontrolli esindajad; arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: üleilmsest eestlusest rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavas.

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütleb tervitussõnad V Omavalitsuspäeval (Riigikogu valge saal).

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas tervitab Võrumaa käsitöömeistrite näitus-müügil osalejaid (Riigikogu hoone vestibüül).

Teisipäev, 8. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE); kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (287 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; kohtumine keskkonnaminister Rain Epleriga;

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa teaduse ja innovatsiooni teatise kohta, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; autoriõiguse seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) (233 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 14.30: puu- ja köögivilja käibemaksust, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Aiandusliidu, Maaeluministeeriumi ja Rahandusministri esindajad; põllumajanduse suurandmete projektist, kutsutud Põllumajandusuuringute Keskuse, põllumajanduse suurandmete programmi ning MTÜ Piimaklaster esindajad;

majanduskomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Õlitehase ehitusloa peatamine“, kutsutud rahandusminister Martin Helme, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Energia, Praxise ning pöördujate esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu; Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava, et viia tolliliit järgmisele tasemele“ kohta – COM(2020) 581; kohtumine Finantsinspektsiooni esindajatega;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 15: 20. novembril toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – digiretsepti alusel ravimite kättesaadavuse tagamise küsimus e-apteekides, kutsutud Eesti Haigekassa, Andmekaitse Inspektsiooni, Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja e-apteekide OÜ Mustamäe Apteek, OÜ Veerenni Apteek ja OÜ PharmaMint esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE);

väliskomisjoni videoistungil – välispoliitika arengukavast 2030: strateegiliste dokumentide koostamise põhimõtetest, 2021. aasta eelarvest ja tööplaanidest, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu (261 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ (262 OE) kohta.

Sündmus

Kell 10.30 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA õigusasjade ja inimõiguste komisjoni videokohtumisel.

Kolmapäev, 9. detsember

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – neli eelnõu: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Teine lugemine – kaheksa eelnõu: maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE); Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE); kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE); pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE); tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE); maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE); autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine“ eelnõu (279 OE).

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus. Värske ajakirja fookuses on “Eesti 2035” pikaajaline strateegia. Esitlusest toimub veebiülekanne (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 13 Riigikogu Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Aserbaidžaani parlamendi Aserbaidžaani-Eesti parlamendirühmaga.

Neljapäev, 10. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

„Rohepööre – nii väljakutse kui võimalus Eesti jaoks“ arutelu Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Ettekande teevad keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar, Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu õiglase ülemineku platvormi koordinaator Hardi Murula.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 14: arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtadest Euroopa teaduse ja innovatsiooni teatise kohta;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli ülevaatest, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Sotsiaalministeeriumi ülevaade COVID-19 immuniseerimiskavast ning muud COVID-19 seotud küsimused, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komisjoni videokohtumisel.

Reede, 11. detsember

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 14. detsembril toimuval energeetika ministrite istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad 14. detsembril toimuval mitteametlikul ELi siseministrite videokohtumisel, kutsutud siseminister Alar Laneman; seisukoha andmine fluoritud kasvuhoonegaaside õigusnormide (2015–2020) läbivaatamisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomisjoni videokohtumisel.

Kell 11 – väliskomisjon kohtub videosilla vahendusel Soome parlamendi väliskomisjoniga.

Kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjon ja põhiseaduskomisjon kohtuvad õigusriigi raporti teemal videosilla vahendusel Euroopa Komisjoni justiitsvoliniku Didier Reyndersiga.

Kell 15 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee presidendina videosilla vahendusel Beneluxi parlamendi istungjärgu COVID-19 arutelul.

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb Vahemere ja Lähis-Ida (GSM) erirühma videokohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside