Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 10. töönädal 7. – 10. aprillini

Esmaspäev, 7. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete ametivanne.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastab sotsiaalminister Helmen Kütt. Arupärimised puudutavad Narva töövaidluskomisjoni (nr 387),  tervishoiutöötajate eesti keele oskuse kontrolli (nr 388) ja puudega vanaduspensioniealiste inimeste sotsiaaltoetusi (nr 389).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE);

kultuurikomisjonis – Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); ülevaade Kaagvere erikooli, Tapa erikooli ja Vastseliina internaatkooli tegevuse ümberkorraldamisest, kutsutud haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski;

maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) muudetud teksti ülevaatamine;

rahanduskomisjonis – krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE); ülevaade tarbijakrediidi valdkonnas kiirlaenudega kaasnevate probleemide lahendamisest; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ (594 OE) eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (579 SE); kaitseministeeriumi valitsemisala hankeplaan, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseväe peainspektoriteenistusest, kutsutud Kaitseväe esindaja;

sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE);

väliskomisjonis – Eesti ja peamiste kaubanduspartnerite majandussuhted Venemaa ja Ukrainaga, kutsutud Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik; Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ja Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (614 SE);

õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (545 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; meretöö seaduse eelnõu (552 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Euroopa Liidu finantsraamistikust 2014 – 2020, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; ülevaade rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne ja salvestus (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11- Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Vikerkaare lasteaia inimestega.

Teisipäev, 8. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (11 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (624 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE);

majanduskomisjonis – ühistranspordi seaduse eelnõu (404 SE); reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE);

põhiseaduskomisjonis – Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE), kutsutud Riigikogu liige Lauri Vahtre ja justiitsministeeriumi esindaja; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE), kutsutud Riigikogu liige Andres Herkel ning justiitsministeeriumi ja Riigikogu Kantselei valimiste osakonna esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine““ eelnõu (634 OE); sihtasutuse „Kodanikuühiskonna Sihtkapital“ nõukogu Riigikogu poolsete liikmete nimetamine;

rahanduskomisjonis – Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa” ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE); koduomanike maamaksuvabastust laiendav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe esindajad; Saksamaa ja Prantsusmaa ettevõtete strateegilise kauba tarnetest Venemaale;

väliskomisjonis – kohtumine Seto kongressi ja Setomaa valdade liidu esindajatega, kutsutud asjaomaste organisatsioonide esindajad ning Riigikogu Setomaa toetusrühma esimees Priit Sibul;

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, Eesti kaubandus- ja tööstuskoja, Tööandjate keskliidu ning konkurentsiameti esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Ümera lasteaia inimestega.

Kell 13 – Riigikogu a
seesimees Laine Randjärv annab ühiskonnaõpetuse tunni Ehte humanitaargümnaasiumis.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb ajakirja Võšgorod 20. aastapäeva tähistamisel (konverentsisaal).

Kolmapäev, 9. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE).

Esimene lugemine – 7 eelnõu: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE); välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE); keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (612 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: komisjoni raportite teemaline arutelu, kutsutud Riigikogu esimees Eiki Nestor (ruum L263).

VEB Fondi uurimiskomisjonis – kell 9.30: Vahur Kraft’i täiendav kuulamine (ruumis L 241).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Haraka lasteaia inimestega.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Eesti Moldova kogukonnaga (ruum L241).

Neljapäev, 10. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (579 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13.15: kohtumine Saksamaa metsamajanduse nõukogu juhtkonnaga (ruum L333);

rahanduskomisjonis – perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 15. aprillil toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 14. aprillil toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil; ülevaade 1.-2. aprillil toimunud NATO välisministrite kohtumisest; ülevaade 4.-5. aprillil toimunud ELi välisministrite mitteametlikust kohtumisest (Gymnich), kutsutud välisminister Urmas Paet.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levinega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab ühiskonnaõpetuse tunni Põltsamaa ühisgümnaasiumis.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub JK Tallinna Kalevi noorte jalgpalluritega.

Reede, 11. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 14. aprillil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Ivari Padar; Eesti seisukohad 14. aprillil toimuval välisasjade nõukogu istungil; ülevaade alalise esindaja tegevusest ELi juures ja peamistest teemadest ELis, kutsutud Eesti alaline esindaja ELi juures Matti Maasikas.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Suur-Pae lasteaia inimestega, Tallinna Lille lasteaia inimestega (kell 10) ja Nõmme gümnaasiumi 12. klassi õpilastega (kell 12).

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Tartu ülikooli konverentsil “Visioon 2032” (Tartu ülikooli aula).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb tagatisfondi nõukogu koosolekul.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Narva energeetikute ametiühinguga Eesti elektrijaamas.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor on rahvakoosolekul Narva kolledžis.

Välislähetused

3. – 7. aprill
Riigikogu liige Väino Linde osaleb Ungari parlamendi valimiste vaatlemisel Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni koosseisus Budapestis.

6. – 8. aprill
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa parlamentide esimeeste kohtumisel Vilniuses.

6. – 11. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Liisa-Ly Pakosta ning liikmed Mailis Reps (5-11.04), Ester Tuiksoo ning Rait Maruste (6-10.04) osalevad ENPA 2014. aasta istungjärgu kevadisel täiskogu osaistungil Strasbourgis. Reps osaleb monitooringukomitee Ukraina raportöörina kiireloomulisel Ukraina arutelul 10. aprillil.

6. – 14. aprill
ENPA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA 2014. aasta istungjärgu kevadisel täiskogu osaistungil Strasbourgis ja ENPA delegatsiooni koosseisus Makedoonia presidendi valimiste missioonil Skopjes. 9. aprillil toimuval osaistungil peab Hanson kõne küberjulgeoleku ja interneti teemalisel arutelul.

10. – 11. aprill
Riigikogu liikmed Sven Sester ja Neeme Suur osalevad Balti Assamblee majandus- ja energeetikakomisjoni ümarlaua töös.

11. aprill
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ning liikmed Tõnis Kõiv, Kalle Palling, Erki Nool ja Urbo Vaarmann on keskkonnakomisjoni tutvumisvisiidil Soome majandusministeeriumis ja Mäetööstuse Liidus.

10. – 11. aprill
Riigikogu liikmed Andres Herkel, Mati Raidma, Aivar Riisalu ja Lauri Vahtre osalevad Balti riikide, Põhjamaade ja Poola kaitsekomisjonide iga-aastasel kohtumisel Vilniuses.

13. – 14. aprill
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Trakais, Leedus.

13. – 16. aprill
Riigikogu liige Ene Ergma osaleb Euroopa parlamentidevahelise kosmosekonverentsi (European Interparliamentary Space Conference) konverentsil Toulouse’is, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside