Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 4. töönädal 6. – 9. veebruarini

Esmaspäev, 6. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigihalduse minister Mihhail Korb vastab Riigikogu liikmete arupärimistele Lääne maakonna piiride muutmise kohta (nr 290) ja riigi kinnisvara haldamise kohta (nr 295).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 7. veebruaril toimuval ELi üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; ülevaade Eesti ELi Alalise Esinduse tööplaanidest 2017. a I poolaastal (Coreper I valdkonnas), kutsutud Eesti ELi Alalise Esinduse asejuht Clyde Kull (videosild);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELi asjade komisjonile ELi eesistumise programmi kohta, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi ning Riigikantselei esindajad;

maaelukomisjonis  maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Ühendkuningriigi EList lahkumisega kaasnevate mõjude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu (367 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade läbitöötamiseks“ eelnõu (368 OE); hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE);

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE); Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (366 OE);

riigikaitsekomisjonis  kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE); Balti Assamblee tegevuse tutvustus, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: õiguskantsleri kiri töötutoetuse maksmise tingimustest (omaste)hooldajatele, kutsutud õiguskantsleri, sotsiaalministeeriumi, töötukassa, Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liidu esindajad; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: Eesti ekspordivõimalused Pärsia Lahe Koostöönõukogu (GCC) riikidesse, kutsutud Nortali, Eesti Kaitsetööstuse Liidu, välisministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikogu Kantselei Arenguseire Keskuse esindajad; ülevaade 2. veebruaril lõppenud väliskomisjoni töövisiidist Türgi Vabariiki; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 9. veebruaril;

õiguskomisjonis  kell 11.15: Eesti ja India kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas, justiitsminister Urmas Reinsalu, teoloog Peeter Espak ning justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: riigipeaprokuröri ülevaade prokuratuuri järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle 2016. aastal, kutsutud peaprokurör Lavly Perling; Riigiprokuratuuri järelevalve jälitustoimingute teostamisest jälitusasutustes, kutsutud juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade riigile ja riigi osalusega äriühingutele kuuluva vara müügi hinnapoliitika ja müügi korraldamise põhimõtetest Arsenali kinnistute müügi näite varal, kutsutud Riigi Kinnisvara ASi nõukogu esimees Tarmo Porgand (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: ülevaade Riigikontrolli 2017. aasta tööplaanist ja Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Teisipäev, 7. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (372 OE); Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis  Eesti Kodanikuühiskonna Arengu kontseptsiooni arutelul esitatud ettepanekute arutelu; Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esitatud ettepanekute arutamine;

maaelukomisjonis – ülevaade kalandussektorist, kutsutud maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Eesti Raudtee (Toompuiestee 35);

põhiseaduskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine“ eelnõu (377 OE), kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ja õiguskantsleri asetäitja-nõuniku kandidaat Heili Sepp; Riigikogu otsuse „Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine“ eelnõu (378 OE), kutsutud õiguskantsleri asetäitja-nõuniku kandidaat Olari Koppel; võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE), kutsutud siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 403 lg 4 põhiseaduspärasuse kohta; Riigikohtule arvamuse andmine Kõpu Vallavolikogu taotluse kohta tunnistada Riigikogus 07.06.2016 vastu võetud ja 16.10.2017 jõustuv RKLS ja KOKS muutmise seaduse § 1 ja § 2 p 3 põhiseaduse vastaseks;

riigikaitsekomisjonis  informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ arutelu, kutsutud Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Tervise Arengu Instituudi, sotsiaalministeeriumi, terviseameti, ravimiameti, haigekassa, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ja kollektiivsete pöördumiste esitanute esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade 6. veebruaril toimunud ELi välisasjade nõukogu istungist, kutsutud välisminister Sven Mikser; Riigikogu otsuse „Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu algatamine; väliskomisjoni otsus Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) töös osaleva delegatsiooni moodustamiseks;

õiguskomisjonis – kell 13: kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Eesti Pangaliidu esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 172 lõike 8 põhiseadusepärasusest.

Sündmused

Kell 11.40  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kanada, Venemaa ja Arktika analüütiku Todd MacDonaldiga.

Kell 15.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja aseesimees Jaak Madison kohtuvad Euroopa Põhiõiguste Ameti direktori Michael O´ Flahertyga.

Kell 18.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelsoni autasustamine Prantsusmaa riikliku teeneteordeni ohvitserijärguga (Prantsusmaa suursaadiku residents).

Kolmapäev, 8. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE); hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030
Ettekandjad keskkonnaminister Marko Pomerants ja keskkonnakomisjoni liige Valeri Korb

Teine lugemine – 2 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE); meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE); noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE); välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE); väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE); tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE); vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogus moodustatud parlamendirühmade juhtide kohtumine (konverentsisaal).

Kell 11  Eesti-USA parlamendirühm kohtub USA suursaadiku James Melville’iga (ruum L240).

Kell 12.30  Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb Balti Kaitsekolledži juhtimiskursusel ettekandega “USA globaalne geostrateegia”.

Kell 13 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühma kohtumine Ühendkuningriigi asesaadiku Kathryn Lindsayga (ruum L240).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovnisczky vastuvõtul (Ungari Instituut).

Neljapäev, 9. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena
Ettekandjad välisminister Sven Mikser ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE), kutsutud Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja keskkonnaministeeriumi esindajad; ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE);

rahanduskomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: Eesti seisukohad pangandusriskide vähendamise paketis olevate eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

riigikaitsekomisjonis – Balti riikide kaitse- ja julgeolekualane koostöö, kutsutud kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Gruusia Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni ministri Viktor Dolidzega.

Kell 14.30 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşҫioğluga (ruum L253).

Kell 18  Balti Assamblee eelarve kontrolli komisjoni istung (Nordic Hotel Forum).

Reede, 10. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine ELi määruse eelnõule, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset, kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; kohtumine Euroopa Regioonide Komitee presidendi Markku Markkulaga.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Saksamaa Bundeswehri juhtimis- ja staabikolledži 15 õppuriga, keda saadab Saksamaa kaitseatašee kaptenleitnant Harald Krempchen.

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb ettekandega Rahvusvahelisel Idapartnerluse Konverentsil (Hotell Hilton Park).

Kell 10 – 16  riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso peab avakõne Balti Assamblee õigus- ja julgeolekukomisjoni korraldatud Balti riikide ja Põhjamaade parlamentaarsel seminaril. Balti Assamblee aseesimees ja riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert juhib seminaril Balti riikide kaitsekoostöö, ühiste militaarhangete ning piirialase koostöö istungeid (konverentsisaal).

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja president Kersti Kaljulaidi kohtumine (Kadriorg).

Kell 14 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad Euroopa Liidu eesistumise teemalisel seminaril (Komandandi maja, Toompea 1).

Kell 14  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Moldova asevälisministri Daniela Morariga (ruum L251).

Kell 15  Eesti-Georgia parlamendirühm kohtub Georgia Euroopa ja atlandiülese integratsiooni ministri Victor Dolidzega (ruum L 240).

Välislähetused

5. – 7. veebruar
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb George C. Marshallli Keskuse seminaril “Põhjala ja Arktika geopoliitiline julgeolek” Garmisch-Partenkirchenis, Saksamaal.

7. veebruar
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on kohtumistel Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi ning Euroopa Nõukogu eesistuja Donald Tuskiga Brüsselis, Belgias.

8. – 9. veebruar
Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Kalle Palling esineb finantskonverentsil London Fintech Conference paneelis „Andmed, turvalisus ja regulatsioon“. Palling kohtub veel Ühendkuningriigi parlamendi mõlema koja ELi asjade komisjoni esimeestega.

8 – 10. veebruar
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas teeb ettekande finantskonverentsil London Fintech Conference ning RUSI (the Royal United Services Institute) küberturvalisuse teemalisel seminaril Londonis. Rõivas on veel kohtumistel Välissuhete Nõukogus (Council on Foreign Relations) ning osaleb töögrupi Friends of Europe transatlantilise koostöö teemalisel ümarlaual.

8. – 10. veebruar
Riigikogu liikmed Andrei Novikov ja Remo Holsmer osalevad Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) parlamentaarsetel päevadel Pariisis, kus aruteluteemad on globaliseerumine, agenda 2030, säästva arengu finantseerimine, Pariisi kliimakokkulepe, investeerimine, kaubandus, tervis, tootlikkus, võrdsus, sõltumatute riigiinstitutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide roll.

12. – 15. veebruar
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas esindab Eestit World Government Summit üritusel ja võtab vastu auhinna Dubais, Araabia Ühendemiraatides.

12. – 20. veebruar
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO Rahvusvahelise Kaubandusõiguse Komisjoni (UNCITRAL) debattidel, töögruppides ning kohtumistel New Yorgis, Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside