Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 7. töönädal 6. – 12. novembrini

Esmaspäev, 6. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad Eesti Panga president Ardo Hansson majanduse olukorra ja eelarvedefitsiidi kohta (nr 382) ning välisminister Sven Mikser rahvaste enesemääramisõiguse kohta (nr 376).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 10. novembril toimuval välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, ülevaade 7. novembril toimuvast mitteametlikust konkurentsivõime nõukogu kohtumisest (kosmos), kutsutud ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palo; Schengeni piirieeskirjade muutmisest, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi eesistumise seisust ja 20. – 21. novembril toimuvast haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungist, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

keskkonnakomisjonis – osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE), kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler; Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 täitmise aruanne 2011 – 2016, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler ja RMK juhatuse esimees Aigar Kallas;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Eripedagoogide Liidu, Eesti Logopeedide Ühenduse, Eesti Koolipsühholoogide Ühenduse, Eesti Puuetega Inimeste Koja, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – rongipileti hinna määramise põhimõtted, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja AS Eesti Liinirongid esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: inimeste veo erisustest Eesti väikesaartel, kutsutud Maanteeameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu  (513 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindaja; haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (529 OE); 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (510 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE);

riigikaitsekomisjonis – Soome ja Eesti kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; ülevaade arengutest Euroopa Liidu kaitsevaldkonnas ja NATO-s, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) (453 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Riigiprokuratuuri esindaja; põhiseaduskomisjonile arvamuse andmine riigi õigusabi seaduse § 37 lõike 1 põhiseadusele vastavuse osas;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2017. aasta eelarve täitmine ja 2018. aasta eelarve, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ja siseminister Andres Anvelt;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastiku nõukogu moodustamisest; rahva tervise arengukavast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016. – 2017. aastal“ tutvustus, kutsutud riigikontrolör Alar Karis ja Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja EISC esinaine Liisa Oviir avavad Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) plenaaristungi. Kava on leitav siit (inglise keeles) (Nordic Hotel Forum konverentsisaal).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab riigikontrolör Alar Kariselt vastu Riigikontrolli aastaaruande.

Kell 15.10 – Riigikogu liige Marianne Mikko kohtub Euroopa Parlamendi endiste liikmete ühenduse delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 15.30 – Riigikogu lairibavõrgu ja e-Eesti toetusrühma ühisistung teemal „Kuidas võimalikult tulemuslikult kasutada Riigikogu poolt eraldatud 20 miljonit eurot interneti viimase miili väljaehitamiseks“, kutsutud omavalitsuste esindajad, maakondades käivitunud digiprojektide juhid ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Teisipäev, 7. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: OÜ EST-FOR Invest projekti hetkeseis, kutsutud OÜ EST-FOR Invest ning Henrikson ja Ko esindajad;

maaelukomisjonis – ülevaade põllumajanduslike suurandmete programmi ettevalmistamisest, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK), Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ ja Torma Põllumajandusosaühingu esindajad;

majanduskomisjonis – ülevaade liikluskindlustuse arengutest ja viimase seadusemuudatuse mõjudest, kutsutud Eesti Liikluskindlustuse Fondi ja Rahandusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 12: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (530 OE); püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi ja Eesti Saarte Kogu esindajad ning Kihnu vallavanem Ingvar Saare; põhiseaduslikud institutsioonid riigieelarve koostamise menetluses, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 13.15: õiguskantsleri kiri rahanduskomisjonile seoses töövõimetoetuse saajate ja töövõimetuspensionäride erineva kohtlemisega tulumaksuga maksustamisel; kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega; 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) (ruum L333);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Kolmapäev, 8. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE).

Riigikontrolör Alar Karis annab ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016. – 2017. aastal.

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE); ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE); jäätmeseaduse eelnõu (495 SE).

Sündmused

Kell 12 – õiguskomisjoni liikmed kohtuvad juuratudengite organisatsiooni ELSA (European Law Students’ Association) esindajatega (ruum L241).

Neljapäev, 9. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene;

riigikaitsekomisjonis – kell 14.25: ühisistung Eduskunna kaitsekomisjoniga (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 10. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; Eesti seisukohad 13. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade 5. – 8. novembril toimunud väliskomisjoni töövisiidist Itaaliasse;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 11: ülevaade Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) erikontrolli aruandest, kutsutud Rahandusministeeriumi, RKAS-i ja erikontrolli läbiviija AS-i Deloitte esindajad (ruum L332).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hea Eeskuju konkursi žüriiga.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Vanalinna Hariduskolleegiumi, Püha Miikaeli kooli ja Toomkooli mardisantidega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Eduskunna kaitsekomisjoni liikmetega.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 92. aastapäeva pidulikul vastuvõtul (Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone).

9. – 10. novembril toimub Tallinnas Balti Assamblee 36. istungjärk ja 23. Balti Nõukogu.

Kell 19 – Balti Assamblee auhinna ja Balti innovatsiooniauhinna üleandmise tseremoonia Tallinna Reaalkoolis. Tseremoonial osaleb Riigikogu esimees Eiki Nestor.

Reede, 10. november

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 13. novembril toimuval välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Jüri Luik; ülevaade 17. novembril toimuvast sotsiaaltippkohtumisest Göteborgis (Social Summit for Fair Jobs and Growth), kutsutud peaminister Jüri Ratas;

väliskomisjonis kell 11.30: Eesti seisukohad 13. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, ülevaade 8. – 9. novembril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik.

Sündmused

9. – 10. novembril toimub Tallinnas Balti Assamblee 36. istungjärk ja 23. Balti Nõukogu.

Kell 9 – Balti Assamblee Presiidiumi ja riikide parlamentide spiikrite kohtumine.

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Balti Assamblee 36. istungjärgu. Istungit juhatavad assamblee president ja Eesti delegatsiooni juht Aadu Must, asepresidendid Valerijus Simulik ja Jānis Vucāns. Eesti on BA eesistujariik.

Kell 10.45 – Balti Assamblee medalite üleandmise tseremoonia.

Kell 11 – algab Balti Nõukogu, kus osalevad riikide välisministrid. Kõne all on Balti riikide aktuaalsed koostöö ja Euroopa Liidu eesistumisega seotud teemad.

Kell 13 – Balti Assamblee ja Balti Nõukogu pressikonverents Riigikogu valges saalis.

Kell 13.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso annab Soome suursaatkonnas ülevaate Eesti Euroopa Liidu eesistumisest ning Läänemere muutunud julgeolekuolukorrast ja selle mõjudest.

Kell 14 – Balti Assamblee istungjärk jätkub. Kõne all on Euroopa Liidu välispiiride kindlustamine, Baltimaade elektrivõrkude sünkroniseerimine Euroopa võrguga, töö käigus toimuva väljaõppe ja tööpõhise õppe Balti Liit ning tervishoid ja tervishoiule eraldatud raha tõhus kasutamine. Balti Assamblee president Aadu Must tutvustab BA Presiidiumi aruannet Eesti eesistumisprogrammi rakendamise kohta. Samuti võetakse vastu istungjärgu resolutsioon ja lõppdokument. Istungjärgul toimub ka eesistumise üleandmine.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa viibib Lümanda Põhikoolis isadepäeva teemaõhtul.

Laupäev, 11. oktoober

Sündmus

Kell 10.45 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme osalevad Ühendkuningriigi suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul ja asetavad langenute mälestamiseks komisjoni pärja.

Välislähetused

24. oktoober – 14. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Botswanas, Sambias, Lesothos ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

5. – 8. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ning liikmed Andres Herkel ja Barbi Pilvre on väliskomisjoni töövisiidil Roomas Itaalias, kus kohtuvad Välisministeeriumi esindajate, parlamendi Esindajatekoja asespiikri, väliskomisjoni liikmete ja kaitsekomisjoni esimehega.

5. – 18. november
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Laoses, Bangladeshis, Myanmaris ja Bhutanis.

7. – 8. november
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb Euroopa Parlamendi foorumil „Young Members of Parliament Forum“ Brüsselis Belgias.

12. – 14. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb ettekandega konverentsil „NATO Talk around the Brandenburger Tor“ Berliinis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside