Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 7. töönädal 6. – 9. märtsini

Esmaspäev, 6. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad justiitsminister Urmas Reinsalu Venemaa Föderatsiooni poolt Eesti Vabariigile okupatsioonikahjude kompenseerimise kohta (nr 294); ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo Eesti uue brändi ja projektiga seotud kulude kohta (nr 292) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevuse ja tuleviku kohta (nr 302); majandus- ja taristuminister Kadri Simson Rail Balticu tasuvusuuringute ja sõlmitava kokkuleppe kohta (nr 300) ja saarte vahelise parvlaevaliikluse kohta (nr 303); sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Sõmera hooldekodu kohta (nr 309) ja erihoolekandeteenuste deinstitutsionaliseerimise kohta (nr 321).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Marju Lauristiniga;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 9.-10. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Jüri Ratas; Eesti seisukohad 25. märtsil toimuval ELi valitsusjuhtide ja riigipeade tippkohtumisel Roomas, kutsutud peaminister Jüri Ratas; seisukoha andmine Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteetidele;

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse § 20 muutmise seaduse eelnõu (373 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta, arvamuse andmine väliskomisjonile, kutsutud välisministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad ühisteatise „Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava“ kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine põllumeeste esindusorganisatsioonidega, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: tolliseaduse eelnõu (374 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; kollektiivne pöördumine „Eestimaa kaitseks“ seoses Rail Balticu rajamisega, komisjoni seisukoha kujundamine ettepanekute suhtes; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta, arvamuse andmine väliskomisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduses sätestatud väikesaarte nimistu muutmise arutelu, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb; õiguskantsleri ettepanek viia tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus kooskõlla põhiseadusega, mis puudutab õlle, kääritatud joogi ja veini aktsiisimäärade tõusu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE); arutelu õiguskantsleri ettepaneku üle viia tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus kooskõlla põhiseadusega; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega“ kohta, arvamuse andmine väliskomisjonile;

riigikaitsekomisjonis – tsiviiltoetuse register – riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muudatused, kutsutud kaitseressursside ameti ja kaitseministeeriumi esindajad; iseliikuvate suurtükkide K9 hange, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli aruanne „Riigi tegevusest töövõimereformi ettevalmistamisel“, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, riigikontrolli, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti, tööandjate keskliidu ja puuetega inimeste koja esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 8.40: Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu 6. märtsi istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Margus Tsahkna (videokonverents); „Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (379 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade justiitsministeeriumi vanglate valdkonna 2016. aasta tööst, järelevalve meetmetest osakonna töö tõhustamisel ja 2017. aasta prioriteedid, kutsutud justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Priit Kama;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: elanike, ettevõtjate ja avaliku sektori töötajate 2016. aasta korruptsiooni uuringu tulemustest; GRECO IV hindamisvoorus Riigikogu liikmetele suunatud soovituste täitmisest, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi täiustamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum R407);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigireformi kava kuni märtsini 2019 tutvustus, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: raporti „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“ ettepanekute jätkuarutelu, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Audru kooli õpilastega.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga (ruum L253).

Teisipäev, 7. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Olari Koppeli ametivanne

Teine lugemine – 1 eelnõu: liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE); Riigikogu otsuse “Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine” eelnõu (389 OE); sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (364 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE); keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjonis – kutsekoolide korralduse hetkeseisu arutelu, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Haridustöötajate Liidu ja Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esindajad (ruum L241);

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE) arutelu huvigruppide esindajatega (ruum L332);

põhiseaduskomisjonis 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud Vabaerakonna ja rahandusministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (390 OE), kutsutud Reformierakonna esindaja;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine” eelnõu (389 OE); väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Eesti kaitsetööstusettevõtete Defendec, Skeleton ja Threod Systems külastus;

sotsiaalkomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu lõppu: Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (394 OE); Eesti Kodanikuühiskonna Arengu kontseptsiooni aruteluks esitatud ettepanekute arutelu;

õiguskomisjonis kell 13: karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE); kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018 ettekandega tutvumine, kutsutud Urmas Reinsalu; kell 13.40: Eesti autoritaarrežiimi poliitilistest repressioonidest aastatel 1934-1940, kutsutud Tallinna Ülikooli ajaloodoktor ja Eesti Demograafia Keskuse juhtivteadur Jaak Valge ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teadur Art Johanson, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas tutvustab Riigikogu tööd Kristiine lasteaia lastele ja õpetajatele.

Kolmapäev, 8. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (320 SE).

“Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018”. 2016. aasta täitmise aruanne
Ettekandja justiitsminister Urmas Reinsalu

Teine lugemine – 1 eelnõu: maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas tutvustab Riigikogu tööd Tallinna Inglise Kolledži õpilastele.

Neljapäev, 9. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – kell 14: avalik arutelu isetekkeliste prügimägede likvideerimise teemal, kutsutud keskkonnaministeeriumi, keskkonnainspektsiooni, keskkonnaameti, maa-ameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Linnade Liidu, Teeme Ära, Tallinna linnavalitsuse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

maaelukomisjonis – kell 11: väljasõiduistung Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA);

majanduskomisjoni väljasõiduistung Ida-Virumaale – kell 12: koosolek AS Eesti Raudtee ning Eesti Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni esindajatega rongisõidu ajal Tallinnast Sillamäele; kell 15: ASi Sillamäe Sadam ning ettevõtete Silport, Ökosil ja Silmet külastus;

riigikaitsekomisjonis – kell 13: informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11: ELi väliskaubanduspoliitika, kutsutud Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi direktor Signe Ratso;

õiguskomisjonis – ülevaade narkopoliitika kitsaskohtadest ja nende võimalikest lahendusest, kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE), kutsutud Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Saale Laos ja justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Inglise Kolledži algklassi õpilastega.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Norra suursaadiku Dagfinn Sørliga.

Kell 19 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb õiguskantsleri majas toimuva konverentsi “Naised, rahu ja julgeolek” avavastuvõtul, kus ta esineb avakõnega.

Reede, 10. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11: kohtumine Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraadi kaubanduse strateegia ja analüüsi ja turule ligipääsu direktor Signe Ratsoga; seisukoha andmine ELi määruse eelnõule, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse seonduvaid määrusi, kutsutud siseministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni väljasõiduistung Ida-Virumaale – kell 9: kohtumine Eesti Elektrijaamas, ekskursioon Auvere elektrijaamas ja Enefit280 tehases; kell 12: arutelu Viru Keemia Grupp ASis põlevkivi kättesaadavuse ja kaevanduse regulatsiooni teemal ning VKG võrdlus Enefit 280-ga; kell 13: ekskursioon põlevkiviõlitehasesse Petroter; kell 14: kohtumine kohalike ettevõtete esindajatega;

väliskomisjonis – kell 10: ülevaade 6. märtsil toimunud ELi välisasjade nõukogu istungist, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti välispoliitika eesmärkidest suhtluses Ameerika Ühendriikide uue administratsiooniga 2017. aastal, kutsutud välisminister Sven Mikser; arutelu Eesti välispoliitika aktuaalsetel teemadel.

Sündmused

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on ringsõidul Jõgeva ja Järva maakonda, kus ta kell 9.30 kohtub MTÜ Jõgevamaa ühistranspordikeskuse juhatuse esimehe Heldur Läänega ning kell 10.40 kohtub Jõgeva linnapea Raivo Meitusega.

Kell 10.50 – Konverents “Naised, rahu ja julgeolek”, mida korraldavad koostöös Eesti NATO Ühing ja riigikaitsekomisjon, kell 15.40 esineb ettekandega riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert.

Välislähetused

5. – 6. märts
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb majanduse digitaliseerimise teemalisel konverentsil “Real-time economy” Brüsselis, Belgias.

5. – 7. märts
Riigikogu liige Tiina Kangro osaleb Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide ümarlaual „Tööjõu liikumine ja julgeolek: meie ühised mured“ Londonis.

5. – 9. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee ning monitooringukomitee istungil Pariisis, Prantsusmaal.

7. – 8. märts
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja keskkonnakomisjoni aseesimees Kalle Palling osalevad Vabariigi Presidendi riigivisiidil Soome.

7. – 8. märts
ENPA Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee istungil Pariisis, Prantsusmaal.

7. – 9. märts
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Iisraeli parlamendi kutsel rahvusvahelisel konverentsil „Diasporas 2017“ Jeruusalemmas, Iisraelis.

9. – 11. märts
ENPA Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA alalise komitee istungil ja büroo kohtumisel Madridis, Hispaanias.

9. – 12. märts
Majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi osaleb Malta ELi eesistumise raames merendusorganisatsiooni The Conference of Peripheral Maritime Regions poliitilise büroo konverentsil Vallettas, Maltal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside