Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 17. töönädal 6. – 9. juunini

Esmaspäev, 6. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas põllumajandustoetuste kohta (nr 217) ja Eesti välispoliitika kohta (nr 224); keskkonnaminister Marko Pomerants maapõue strateegia valmimise ja tutvustamise kohta (nr 220); tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Eesti tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse kohta (nr 219); siseminister Hanno Pevkur Riigikontrolli aruande “Politsei- ja Piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus” ning pingestuva julgeolekuolukorra kohta (nr 213), illegaalsete immigrantide vabalt ringiliikumise kohta Eestis (nr 214) ja seaduserikkumise kohta Eesti taksonduses (nr 221).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 9.-10. juunil toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb kirjastajate rolli autoriõiguse väärtusahelas ning teoste kasutamist, mis on paigutatud avalikesse kohtadesse (nn panoraami erand), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; keskkonnatasude seaduse eelnõu (233 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (248 OE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb teoste kasutamist, mis on paigutatud avalikesse kohtadesse (nn panoraami erand), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kollektiivne pöördumine “Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata”, kutsutud pöördumise algatajate esindaja Züleyxa Izmailova ning maaeluministeeriumi esindajad; maanteeameti teenuste kättesaadavus maapiirkondades, kutsutud maanteeameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Euroopa Komisjoni jagamismajandust käsitlevas teatises sisalduvate põhimõtete tutvustamine, ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); arenguseire seaduse eelnõu (239 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud kaitseministeeriumi teabeameti esindajad; üleriigilise hädaolukorra õppuse CONEX 2015 järeldused, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); riigieelarve kontrolli erikomisjoni raporti „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“ arutelu;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE); riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE); Eesti seisukohad Euroopa välisteenistuse (EEAS) ja Euroopa Komisjoni algatatud avalikus konsultatsioonis, mis käsitleb kolmandate riikide julgeolekut ja arengut toetava suutlikkuse suurendamist, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; ettevalmistus Riigikogu 8. juuni istungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena riigikaitsekomisjoni raporti “NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid” aruteluks; 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE);

väliskomisjonis – seisukoha andmine ELi määruse eelnõu kohta kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, kutsutud välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kokkuvõte 22.-24. mail toimunud väliskomisjoni töövisiidist Prantsusmaale; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis kell 11.15: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (246 OE), kutsutud sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisaluga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine; kokkuvõte Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide laekumisest ja deklaratsiooni täitmise käigus tõstatatud probleemidest (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus töötute aitamisel tööle“ arutelu, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ning sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, töötukassa ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub kindralmajor Ian Cave’iga NATO Napoli ühendväejuhatusest.

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Iirimaa suursaadiku Frank Floodiga.

Teisipäev, 7. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE); haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE); erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – lendorava ja metsade kaitse teemalise petitsiooni avalik arutelu, kutsutud petitsiooni esitajate esindajad ning keskkonnaministeeriumi esindaja. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 147).

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kohtumine veterinaar- ja toiduameti peadirektori Indrek Hallistega;

majanduskomisjonis – toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE); energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE);

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur; välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE); Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; Riigikogu avaldus „75 aastat juuniküüditamisest“ (255 AE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE);

riigikaitsekomisjonis – 2016. aasta märtsi uuringu „Avalik arvamus ja riigikaitse“ tutvustamine, kutsutud Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk;19.-20. mail Brüsselis toimunud NATO välisministrite kohtumise järelteavitus, kutsutud välisminister Marina Kaljurand;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE); HIV/AIDS-i ravi ja narkomaanide rehabilitatsiooniteenuste hetkeseisust ja vajadustest. Istungil teevad ettekanded Tervise Arengu Instituudi, Viljandi Haigla, MTÜ Me aitame sind, Eesti Haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad. Istungil osalevad veel Eesti Töötukassa, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, MTÜ Allium, MTÜ AIDS-i Tugikeskuse, MTÜ Convictus Eesti, MTÜ EHPV ja MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni keskuse esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

väliskomisjonis – kohtumine Eesti suursaadikuga Ukrainas Gert Antsuga; kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Iisraelis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaat; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;

õiguskomisjonis – USA ja ELi vaheline kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse leping, kutsutud ministeeriumide esindajad, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; seisukohad ELi sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta, kutsutud siseministeeriumi esindajad, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; ELi varjupaigasüsteemi reform, kutsutud siseministeeriumi esindajad, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile.

Sündmused

Kell 9 – 15 – betoonteede konverentsi „Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis” avavad majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esimees Meelis Einstein. Ettekanded teevad Poola ja Eesti maanteeameti betoonteede eksperdid, Teede Tehnokeskuse ja Tallinna linnavalitsuse spetsialistid. Konverentsi korraldavad Riigikogu majanduskomisjon, Eesti Asfaldiliit, Eesti Betooniühing ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit. Konverentsi ajakavaga saab tutvuda siin, konverentsist toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Austria 13-liikmelise kõrgemate sõjaväelaste delegatsiooniga (Austria suursaatkond).

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eesti Diplomaatide Kooli kursustel osalevate Afganistani, Kasahstani, Kõrgõzstani ja Tadžikistani diplomaatidega (ruum L251).

Kell 15 – Eesti-Soome parlamendirühm kohtub Eduskunta sõprusrühmaga, kus arutletakse jagamismajandust puudutavate küsimuste üle (ruum L240).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Suurbritannia kuninganna Elizabeth II sünnipäeva auks korraldatud üritusel.

Kolmapäev, 8. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE); kiirgusseaduse eelnõu (169 SE); tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE); loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE).

Olulise tähtsusega riikliku küsimusena raporti “NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid” arutelu
Ettekandjad riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, kaitseminister Hannes Hanso ja SA Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu

Teine lugemine – 8 eelnõu: ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE); säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE); veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE); avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande „Eesti Rahvusringhäälingu tegevuse eesmärgipärasus, läbipaistvus ja jätkusuutlikkus“ arutelu, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa, kultuuriminister Indrek Saar, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein, kultuuriministri nõunik Silver Meikar, rahandusminister Sven Sester ning Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli kontrolliaruande „Omavalitsuste tegevus nende eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisel“ arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse, justiitsminister Urmas Reinsalu ning Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10 – 14 – keskkonnakomisjoni ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ühiskonverents „Väärtustame metsa – kasvatame majandust“. Konverentsi ajakavaga saab tutvuda siin, konverentsist toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub delegatsiooniga Jaapanist.

Kell 12 – Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus teemal Eesti visioon. Autorite arutelul Eesti majanduse, tööjõuturu ja hariduse tulevikuvõimaluste üle osalevad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilov ning majandusgeograaf, Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagma, arutelu juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar. Lisaks tutvustatakse RiTo uut veebikeskkonda. Esitlusest toimub veebiülekanne (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostatud fotonäituse „21. sajandi puidutööstus“ (3. korruse kunstigalerii).

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna massimmigratsiooni teemalise petitsiooni.

Neljapäev, 9. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE).

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Ettekandja Riigikohtu esimees Priit Pikamäe

Teine lugemine – 1 eelnõu: arenguseire seaduse eelnõu (239 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (214 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega” eelnõu (227 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: Eesti seisukohad 16. juunil toimuval ELi tööhõiveministrite ja 17. juuni tervishoiuministrite (EPSCO) istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eesti seisukohad 16.-17. juunil toimuval eurorühma kohtumisel ja 17. juunil toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad003B

rahanduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 14.-15. juunil toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb kolmandate riikide julgeolekut ja arengut toetava suutlikkuse suurendamist, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ukraina välisministri Pavlo Klimkiniga. Kohtumisel osaleb väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Kell 13 – Riigikogu juhatus kohtub Riigikohtu esimehe Priit Pikamäega.

Välislähetused

5. – 7. juuni
Riigikogu liige Anne Sulling esineb kosmose ja infoühiskonna teemalisel konverentsil “Global Conference of Space and the Information Society” Genfis, Šveitsis.

9. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Casimir Pulaski sihtasutuse korraldataval Läänemere julgeoleku konverentsil Varssavis, Poolas.

9. – 10.juuni
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osalevad Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias ning kohtuvad Läti eesistumise raames Läti parlamendi spiikri Ināra Mūrniece ja Läti välisministri Edgars Rinkēvičsiga.

9. – 11. juuni
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb kohtumisel Austria Vabaduspartei juhtidega Viinis, Austrias.

9. – 12. juuni
Riigikogu liikmed Igor Gräzin ja Aivar Sõerd osalevad projekti “Tuhat eestlast Peterburis” raames Jaani päevade konverentsil Peterburis.

12. – 14. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Monika Haukanõmm, Marianne Mikko, Juhan Parts ja Rein Ratas osalevad rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide kohtumisel (COSAC) Haagis, Hollandis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside