Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 10. töönädal 6. – 9. aprillini.

Esmaspäev, 6. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-s levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE); Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (168 OE); riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE); riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 7. aprillil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu teadusministrite videokonverentsil, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 8. aprillil toimuval Euroopa Liidu kultuuriministrite videokonverentsil, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; Eesti seisukohtadest 6. aprillil toimuval Euroopa Liidu justiitsministrite videokonverentsil, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.15: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE), abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustega seonduvast ning 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: välismaalastest tööjõu probleemidest ja võimalikest lahendustest, kutsutud Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp ja Siseministeeriumi esindaja; toiduainetööstuse muredest seoses koroonaviiruse COVID-19 levikuga, kutsutud Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp;

majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisel videoistungil – kell 11.10: uue õlitehase ehitamisest ja Eesti Energia aktsiakapitali suurendamisest, kutsutud rahandusminister Martin Helme ja Eesti Energia ASi juhatuse esimees Hando Sutter ning nõukogu esimees Väino Kaldoja; pärast ühisistungi lõppu – riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) ja sellega seotud rahandusministri vastutusvaldkonna eelnõudest, kutsutud rahandusminister Martin Helme;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Tallinna Linnavolikogu esimehe pöördumisest (kohaliku omavalitsuse volikogu istungite elektroonilise läbiviimise seaduslikkus), kutsutud Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik; Riigikogu töövõime tagamisest kriisiolukorras, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) ja riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE), kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas ja riigihalduse minister Jaak Aab;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 12: riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) ning abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; kriisi mõjust riigikaitsele, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) sotsiaalkomisjoni valdkonda puudutavatest seadustest, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – eriolukorrast ja selle mõjust välispoliitikale, Eesti seisukohtadest 8. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisministrite (arengukoostöö) mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; istung on avalik, toimub veebiülekanne; 10 minutit pärast avaliku osa lõppu – eriolukorra meetmetest Hispaanias, kutsutud Eesti suursaadik Hispaania Kuningriigis;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni väljasõiduistungil – kell 13: kohtumine Kaitsepolitseiameti esindajatega;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: ministrite ja poliitiliste nõunike huvide konflikti ja lobitöö juhendi arengust (GRECO), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; kohalike omavalitsuste tagasisidest ja ettepanekutest Riigikogu õiguskomisjonile, põhiseaduskomisjonile ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ekspertgrupile KOKSi arendamiseks;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: riigi eriolukorra aja lisakuludest ja nende vastavusest kriisile ning rahalistest väljavaadetest, kutsutud Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigi eriolukorra aja lisakuludest ja nende vastavusest kriisile ning rahalistest väljavaadetest, kutsutud Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Teisipäev, 7. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); Kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 13: riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) ja sellega seotud keskkonnaministri vastutusvaldkonna eelnõudest, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; arvamuse andmine rahanduskomisjonile ja õiguskomisjonile riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõuga (169 SE) keskkonnatasude seaduse muutmise kohta ning abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõuga (170 SE) looduskaitseseaduse, veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 12 või 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: arvamuse andmine rahanduskomisjonile riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõuga (169 SE) käibemaksuseaduses kavandatud muudatuste kohta ning loovisikute ja loomeliitude seaduses kavandatud muudatuste kohta ja riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE), kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; arvamuse andmine õiguskomisjonile abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõuga (170 SE) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kavandatud muudatuste kohta;

majanduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) kohta, kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) ja sellega seotud majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonna eelnõudest ning ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; SA KredExi kriisimeetmetest ja nende rakendamisest, kutsutud KredExi juhataja Lehar Kütt;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine õiguskomisjonile abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed)“ eelnõu (170 SE) põhiseaduskomisjoni valdkonda kuuluvate muudatuste kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11: riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) ja riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohade Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi kohta (COM(2020)21; COM(2020)22; COM(2020)23); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) kohta;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) sotsiaalvaldkonna seadustest ning abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) sotsiaalvaldkonna seadustest, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

Kolmapäev, 8. aprill

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lugemine lõpetatakse – üks eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE).

Komisjoni istung

majanduskomisjoni erakorralisel videoistungil – 5 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõust (171 SE) ja sellega seotud eelnõudest rahandusministri vastutusvaldkonnas, kutsutud rahandusminister Martin Helme.

Neljapäev, 9. aprill

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – noortevaldkonna aastate 2021-2035 arengukava tööversioonist, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11: riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE); riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE); Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi kasutamisele võtmine“ eelnõu (168 OE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil: COVID-19 viiruse leviku prognoosidest, kutsutud professor Krista Fischer, professor Irja Lutsar ja Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

väliskomisjoni videoistungil – kell 15: eriolukorra meetmetest Saksamaal, kutsutud Eesti suursaadik Saksamaa Liitvabariigis; eriolukorra meetmetest Ameerika Ühendriikides, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides;

õiguskomisjoni videoistungil – päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE);

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 9: lobitöö reguleerimisest Euroopa Komisjoni volinikuna, kutsutud Riigikogu aseesimees Siim Kallas.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside