Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 14. töönädal 6.–9. maini

Esmaspäev, 6. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu avalduse „Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks“ eelnõu (420 AE).

22 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Maaelukomisjonis – kell 11.10: põllumajanduse tulevikust kliimaeesmärkide võtmes, kutsutud Maaelu Teadmuskeskuse ja Eesti Maaülikooli esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Oliver Kase Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (424 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve, Riigikohtu liikme kandidaat Oliver Kask; arvamuse andmine Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamise kohta (isikuandmete kaitse seaduse § 54 lõige 1), kutsutud justiitsminister Madis Timpson, peadirektori kandidaat Pille Lehis; majanduskomisjonile arvamuse andmine konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kohta (konkurentsijärelevalve menetluse tervikregulatsiooni kehtestamine);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (422 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kodumaiste puu- ja juurviljade käibemaksu langetamiseks 5-le protsendil“ eelnõu (406 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele digitaalsete teenuste maksu rakendamiseks Eestis“ eelnõu (408 OE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistungil – kell 11.00: Eesti ja Ukraina vahelise julgeolekukoostöö ja pikaajalise toetuse kokkuleppest, kutsutud välisminister Margus Tsahkna (A. Rei nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu (421 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo;

väliskomisjonis – kell 11.45: Eesti seisukohad Euroopa Liidu arenguministrite 7. mail toimuval kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu 2024. aasta välislähetuste eelarve täitmine ja välislähetuste kevadprognoos, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Antero Habicht.

õiguskomisjonis – kell 11.15: tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Komisjonile luba osaleda Euroopa Liidu nimel läbirääkimistel rahapesu, kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni (CETS nr 198) lisaprotokolli üle COM(2024) 177, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Siseministeeriumi tegevusest ja järelevalvest julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevuse üle, kutsutud siseminister Lauri Läänemets;

korruptsioonivastases erikomisjonis– kell 13.30: korruptsioonivastasest tegevusest, kutsutud justiitsminister Madis Timpson;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Omavalitsuste sisekontrolli arendamine Kohtla-Järve näitel“, kutsutud regionaalminister Piret Hartman, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid, Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo, Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, Riigikontrolli auditijuht Tambet Drell ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10.20 – väliskomisjon kohtub Läti välisministri Baiba Bražega.

Kell 11.10 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Läti välisministri Baiba Bražega.

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Korea Vabariigi asjuri Insung Hwangiga.

Kell 19.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Londoni rahvusvahelise strateegilise uuringute instituudi teaduri François Heisbourg’iga.

Teisipäev, 7. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks“ eelnõu (410 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni väljasõiduistungil – riikliku metsade inventeerimise statistilisest valikmeetodist, kutsutud Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala ja agentuuri metsaspetsialistid (katseala Harjumaal);

kultuurikomisjonis alusharidusseaduse eelnõu (419 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (404 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele taastada noorte koolispordi toetus“ eelnõu (405 OE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis kollektiivsest pöördumisest „Lõpetame kanade puurispidamise Eestis, kutsutud Eesti Maaülikooli esindaja;

rahanduskomisjonis krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE); kollektiivsest pöördumisest „Peatame Kopli päästekomando sulgemise!“; OECD raportist, kutsutud OECD majandusosakonna esindaja Luiz De Mello;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.15: Riigikantselei valitsuskommunikatsioonist, kutsutud Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktor Rasmus Ruuda (Riigikantselei);

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja arvamused esitanud huvigruppide esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet).

Sündmus

Kell 11 – väliskomisjoni ja Eesti-Iisraeli parlamendirühma liikmed osalevad kohtumisel Iisraeli pantvangide ja ohvrite pereliikmetega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 15.45 – rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ja aseesimees Maris Lauri ning majanduskomisjoni esimees Priit Lomp ja liige Andres Sutt saavad ülevaate OECD raportist. Raportit tutvustavat OECD delegatsiooni juhib OECD majandusosakonna esindaja Luiz De Mello (ruumis L342).

Kolmapäev, 8. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – viis eelnõu: tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE), rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE), riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE), euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE).

Esimene lugemine – kaheksa eelnõu: . Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta“ eelnõu (367 OE), Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (403 OE), liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE), turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (387 SE), julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE), politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE).

Rahandusministri Mart Võrklaeva 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sealhulgas ülevaade avaliku teenistuse arengusuundadest 2022. ja 2023. aastal).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Kaitseotstarbelised hanked“, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmus

Kell 9.30 – Riigikogu vesinikutehnoloogia ja taastuvenergia toetusrühma ning Eesti Vesinikuklastri seminar “Taastuvenergia kasv ja vesinikutaristu vajadus Läänemere piirkonnas” (konverentsisaal).

Kell 10 – väliskomisjon kohtub Toronto International Center KESKUSe tegevjuht Ellen Valteriga ja Toronto Eesti Maja esimehe Veiko Parminguga.

Kell 11 – Riigikogu esimees Lauri Hussar avab Poola ja Ameerika Ühendriikide suursaatkonna korraldatud näituse “Emme, ma ei taha sõda!“ (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub uue Kasahstani suursaadiku Altay Kulginoviga.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kaplan Foundationi esindajatega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Neljapäev, 9. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „E-valimised – oht demokraatiale“ arutelu raames esinevad ettekandega Riigikogu liige Varro Vooglaid, infovabaduse ja digiõiguste aktivist Märt Põder, Riigikogu liige Martin Helme ja vandeadvokaat Paul Keres.

Kell 14 – komisjonide istungid

Majanduskomisjonis – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) eelnõu (308 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajad, Kliimaministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kell 9: riigikaitsekuludest, kutsutud Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Ühendkuningriigi parlamendisaadiku Nick Thomas-Symondsiga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Poola välisministri Radosław Sikorskiga.

Kell 15 – Riigikogu liikmed osalevad Euroopa päeva lipuheiskamisel (Tallinna Vabaduse väljak).

Kell 15.30 – põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras kohtub Saksa Bundestagi valimiskontrolli, immuniteedi ja kodukorra komisjoni liikmetega.

Reede, 10. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 9: Eesti seisukohad 13. mail toimuva eurorühma ja 14. mail toimuva Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; Eesti seisukohad 13.-14. mail toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallas; arvamuse andmine: Nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Komisjonile luba osaleda Euroopa Liidu nimel läbirääkimistel rahapesu, kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni (CETS nr 198) lisaprotokolli üle COM(2024) 177, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 14 – konkurentsivõime ekspertkogu koosolek (Eesti Panga muuseum).

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, aseesimees Leo Kunnas ja liige Raimond Kaljulaid osalevad rahvusvahelise suurõppuse Swift Response külastuspäeval Nurmsis.

Välislähetused

6.–10. mai
Riigikogu liige Mati Raidma osaleb ÜRO korraldataval humanitaarkriisidega toimetuleku aastaüritusel HNPW (Humanitarian Network and Partnership Week) Genfis Šveitsis.

8.–10. mai     
Eesti-Moldova parlamendirühma esimees Luisa Rõivas ja aseesimees Kristo Enn Vaga osalevad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendirühmade esimeeste Euroopa päeva tähistamise raames toimuval ühisvisiidil Chisinaus Moldovas.

12.–14. mai
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja aseesimee Leo Kunnas osalevad Balti ja Põhjala riikide ning Poola ja Saksamaa parlamentide riigikaitsekomisjonide julgeoleku ja riigikaitse foorumil Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside