Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu seitsmes töönädal, 5.–8. juunini

Esmaspäev, 5. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (221 OE), 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE), välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE).

Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne õiguskantsleri ettepanekust viia põhiseadusega kooskõlla sotsiaalmaksuseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning ravikindlustuse seadus osas, mis ei võimalda tööandjal maksta vabatahtlikku haigushüvitist rasedale töötajale.

Riigikogu liikmete arupärimisele e-valimiste ja sellega seonduva õigusselgusetuse kohta (nr 240) vastab õiguskantsler Ülle Madise.

Riigikogu liikmete arupärimistele õigustatud ootuse kohta (nr 70) ja valeliku poliitika kohta (nr 87) vastab justiitsminister Kalle Laanet.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kalle Laanet ja siseminister Lauri Läänemets; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek pakendite ja pakendijäätmete kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: metsapoliitika ja looduskaitseliste piirangutest, kutsutud Erametsaliidu, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Metsa Abiks, Päästame Eesti Metsad, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Keskkonnaministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: lühiajaline hooajatöö, kutsutud Siseministeeriumi, Välisministeeriumi ja Maaeluministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Aiandusliidu ning ettevõtjate esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Keelame koerte ketis pidamise“ kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: regionaalministri vastutusala ministeeriumide õigusloome plaanidest, kutsutud regionaalminister Madis Kallas; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad gigabititaristu määruse eelnõu ja elektroonilise side sektori tulevikuteemalise konsultatsiooni kohta (COM(2023) 94), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu elektriturukorralduse parandamise eelnõude kohta (COM(2023) 148), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE), Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Henn Põlluaas; Justiitsministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu esimese (18 SE), kutsutud Isamaa fraktsiooni esindaja Helir-Valdor Seeder; Justiitsministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE), kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Anti Poolamets; Justiitsministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (11 SE), kutsutud Isamaa fraktsiooni esindaja Helir-Valdor Seeder; Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Finantsinspektsiooni 2022. aasta aruandest, kutsutud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler; hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (147 SE);  tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE);

riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Magnus-Valdemar Saar, Rahandusministeeriumi esindajad, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna ning muudatusettepanekute esitajate esindajad;

väliskomisjonis – 31. mail toimunud Läti presidendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Lätis Eerik Marmei; olukorrast Kosovos, kutsutud Eesti suursaadik Kosovos Janne Jõesaar-Ruusalu; Riigikogu avaldusest „Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eest vastutusele võtmisest“;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu ettepanek kriminaalmenetluste üleandmise kohta (COM(2023) 185), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (24 OE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad, samuti Rooma-Katoliku Kiriku Apostellik Administraator piiskop Philippe Jourdan ja Apostelliku Administratuuri, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Valitsuse, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.10: julgeoleku- ja jälitusasutuste tegevusest ja järelevalvest nende asutuste, kutsutud Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits;;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst; kohtumine justiitsminister Kalle Laanetiga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: LNG vastuvõtmise võimekuse loomisest Paldiskis, kutsutud kliimaminister Kristen Michal, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar peab rändnäituse „100 aastat esimesest rahvahääletusest. Religioonialane haridus enne ja nüüd“ avamisel tervituskõne ning Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Tõnis Lukas esineb sellele järgneval konverentsil, kus räägitakse 1923. aastal toimunud rahvahääletusest, usuõpetusest Eesti omariikluse esimestel aastakümnetel ja religioonialasest haridusest ilmalikes koolides (Riigikogu konverentsisaalis).

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb videokohtumisel Usbekistani suursaadiku Kadambay Sultanoviga.

Teisipäev, 6. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi rahanduse seis“ arutelu. Ettekandega esinevad rahandusminister Mart Võrklaev, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – Keskkonnaameti tööst, kutsutud: Keskkonnaameti peadirektor ja peadirektori asetäitja; kogukondade ja looduskaitseliste väärtustest, kutsutud Käsmu külaseltsi, ASi Generaator, Metsaeksperdi, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepaneku kohta, millega luuakse liidu süsiniku eemaldamise sertifitseerimisraamistik (COM(2022) 672), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise ettepanekust, kutsutud Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Mart Kalm; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Keelame koerte ketis pidamise“, kutsutud Eestimaa Loomakaitse Liidu esindajad;

majanduskomisjonis – Eleringi tööst, kutsutud Elering ASi juhatuse esimees Taavi Veskimägi; Eesti Energia tööst, kutsutud Eesti Energia ASi juhatuse esimees Andrus Durejko; arvamuse andmine väliskomisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise vabakaubanduslepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise otsuse kohta (COM(2023) 82), kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – Eurooa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad võrdõigusasutuste suhtes kohaldatavaid nõudeid käsitlevate direktiivide eelnõude kohta (COM(2022) 688, COM(2022) 689), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; Eurooa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad reisijaid käsitleva eelteabe õigusraamistiku eelnõude kohta (COM(2022) 729, COM(2022) 731), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse (215 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (147 SE); tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – julgeolekuolukorra arengutest, Välisluureameti esindajad (Välisluureamet);

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE), kutsutud Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja, Sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE), kutsutud Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja, Sotsiaalministeeriumi esindaja; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE), kutsutud Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja, Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajad ja nende esindajad, Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Lastevanemate Liidu ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad, samuti Eesti Kirikute Nõukogu esindaja Tallinna Mähe Baptistikoguduse vanempastor Ruudi Leinus, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem Eenok Haamer, Eesti Evangeelse Vabakoguduste Liidu aseesimees pastor Mart Metsala ja pastor Kertu Toots, MTÜ Lapsele Vanemad, MTÜ Eesti Naisteühenduste Ümarlaud esindajad.

Sündmused

Kell 12 – Arenguseire Keskus esitleb raportit “Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis”. Lisainfo ja registreerimine (Komandandi majas).

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina kõrgemate riigiametnike delegatsiooniga.

Kell 16 – Eesti–Läti parlamendirühma esimees Peeter Tali kohtub Läti suursaadiku Kristīne Našeniecega.

Kolmapäev, 7. juuni

Kell 12 – infotund

Riigikogu liikmete küsimusele vastavad peaminister Kaja Kallas, justiitsminister Kalle Laanet ja terviseminister Riina Sikkut.

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE).

Riigikogu liikmete arupärimisele Värska Südamekodu OÜ tegevuse kohta (nr 15), vaesusriski kohta (nr 38), valeliku poliitika kohta (nr 83, nr 84, nr 146, nr 194) ning maksupaketi terviklike mõjude kohta (nr 235 ja nr 433) vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Eesti keele õpe vene õppekeelega põhikoolis“, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Majanduskomisjoni esimees Priit Lomp kohtub Jaapani suursaadiku Yukihiko Matsumuraga.

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Ameerika Ühendriikide mõttekodade RAND, Atlantic Council, CEPA, Carnegie, Brookings, Hudson Institute vanemteadurite, teadurite ja analüütikutega.

Kell 12 – Eesti–Gruusia parlamendirühm kohtub Gruusia suursaadiku Archil Karaulashviliga.

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Lauri Hussar, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Eesti–Saksamaa parlamendirühma esimees Andres Sutt kohtuvad Saksa parlamendi esimehe Bärbel Basiga.

Neljapäev, 8. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Finantsinspektsiooni 2022. aasta aruandest teeb ettekande Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Kell 14 – komisjonide istungid

Sotsiaalkomisjonis – rasedatele töötajatele vabatahtliku haigushüvitise maksmise võimaldamise eelnõu, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: seaduste täitmisest eelmisel aastal, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis; Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp; Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot ja Riigikantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse (215 SE); 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE); hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamine (147 SE); tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE);

väliskomisjoni erakorralisel istungil – kell 13: Riigikogu 2023. aasta välislähetuste eelarve, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad.

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Tuneesia suursaadiku Sarra Chaouani Abidiga.

Kell 12 – julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni kohtub Saksamaa Liidumaa G-10 komisjoni liikmetega (ruumis L333).

Kell 12.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 10. klassi õpilastega.

Kell 13 – Eesti–Türgi parlamendirühm kohtub Türgi suursaadiku Başak Türkoğluga.

Kell 13.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kohila Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Eestis mitteresideeruvate suursaadikutega (Valges saalis).

Kell 14 – Riigikogu liige Yoko Alender kohtub Jaapani suursaadikuga Yukihiko Matsumuraga. (Jaapani saatkonnas).

Kell 14 – Eesti–Kanada parlamendirühma esimees Peeter Tali ja liikmed Riina Solman, Urve Tiidus, Kalev Stoicescu kohtuvad Kanada saatkonna ajutise asjuri Tyler Wordsworthiga (Kanada saatkonnas).

Kell 14.45 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eestis mitteresideeruvate suursaadikutega (Riigikogu konverentsisaalis).

Reede, 9. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 12.-13. juunil toimuval põllumajandus- ja kalandusnõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud regionaalminister Madis Kallas; seisukoha andmine: Võrdõigusasutuste suhtes kohaldatavaid nõudeid käsitlevate direktiivide eelnõud (COM(2022) 688, COM(2022) 689), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 12.-13. juunil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, terviseminister Riina Sikkut ja majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ning Sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu ettepanek, millega ühtlustatakse maksejõuetusõiguse teatavaid aspekte (COM(2022) 702), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, et parandada liidu elektrituru korraldust  (COM(2023) 148), kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 10 – Riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Balti Kaitsekolledži kõrgema juhtimiskursuse õppuritega.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide George Washingtoni ülikooli rahvusvaheliste suhete tudengitega.

Välislähetused

8.–9. juuni
Balti Assamblee (BA) eesti delegatsiooni liige Karmen Joller osaleb BA heaolukomisjoni istungil Vilniuses Leedus.

10.–14. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Poola, Leedu, Taani, Ukraina ja UK väliskomisjonide esimeeste visiidil ja Ameerika Ühendriikide Kongressi välisasjade komitee Euroopa alamkomitee kohtumisel Washingtonis USAs.

11.–13. juuni
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee istungil Stralsundis Saksamaal.

11. juuni – 1. juuli
Riigikogu liige Karmen Joller osaleb kõrgetasemelisel väärinfo koolitusel (Distinguished Humphrey Program) Seattle’is USA-s ning Iraani naisõiguslaste konverentsil (Free Iran World Summit) Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside