Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 7. töönädal 5. – 11. novembrini

Esmaspäev, 5. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele jalgrattakasutuse edendamise kohta riiklikul tasandil (nr 446).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 9. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ja Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse InvestEU programm (COM(2018) 439), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; ülevaade kellakeeramise lõpetamise läbirääkimiste hetkeseisust, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

keskkonnakomisjonis arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid, eelnõu kohta – COM(2018) 284, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE), kutsutud huvirühmad; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (686 SE) (ruum L332);

maaelukomisjonis – kell 11.10: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE), taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Ökoriik Eesti, Eesti Mesinike Liidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) eelnõu (651 SE); Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve tutvustus, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; kohtute seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (713 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; kohtumine Eesti Panga esindajatega, kutsutud Eesti Panga president Ardo Hansson;

riigikaitsekomisjonis Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu, eelnõu kohta – 9736/18 (1-2/18-758/1), kutsutud Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad; Eesti ja Soome kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; Eesti Kaitsetööstuse Liidu tegevusest, kutsutud Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja ettevõtete esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2018. aasta eelarve täitmisest ja 2019. aasta eelarve arutelu, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Haridusministeeriumi kantsleri Tea Varrakuga;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: hoolduskoormuse rakkerühma töö tulemustest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigikogu liikmete arvu mõjust parlamentaarsele demokraatiale ja Riigikogule, kutsutud riigi valimisteenistuse esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskirjas esitatud info selgusest ja piisavusest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ning Eelarvenõukogu, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub konkursi „Hea eeskuju“ žüriiga.

Teisipäev, 6. november

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Rahapesu tõkestamise probleem“ arutelu. Ettekande teevad õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid, vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik ja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (732 OE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE), kutsutud avaliku pöördumise autor Aldo Tamm, Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja, Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse Nõukogu, Tartu Ülikooli, Ehitusettevõtjate Liidu, Omanike Keskliidu, Linnade ja Valdade Liidu, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja, Rebala muinsuskaitseala ja Hinni talu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – ülevaade rändlindude poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise meetmetest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis Õiguskantsleri märgukirjast seoses lennundusjulgestustöötaja keskhariduse nõudega (LennS § 4618 lg 3 p 5); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse direktiivi muutmise eelnõu kohta – COM(2018) 336;

põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse täiendamise seadus (648 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE);

riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba komisjoni tööst, kutsutud komisjoni liige esimehe ülesannetes Mait Martinson;

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite 9. novembri kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist;

õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud riigikaitsekomisjoni ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet võõrustab Kuressaare Gümnaasiumi õpilasi.

Kell 15.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Tööinspektsiooni konverentsi „Hea töökeskkond uueneval tööturul“ vestlusringis (Nordic Hotel Forum, Viru Väljak 3).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor astub Postimehe klubiõhtul Trehvunks üles teise pensionisamba teemalise lühiloenguga.

Kolmapäev, 7. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 6 eelnõu: maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (686 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (651 SE); raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE); perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE); rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE).

Sündmus

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab graafik Kelli Valgu isikunäituse „Helene pärandus“ (Toompea lossi kunstisaal).

Neljapäev, 8. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

rahanduskomisjonis – krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelarve tulude kohta 2021–2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks – COM(2018) 325; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad ettevõtjate vahelise piiriülese lõpliku käibemaksusüsteemi üksikasjalike tehniliste meetmete kohta COM(2018);

sotsiaalkomisjonis kell 13: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud Tõstamaa perearst Madis Veskimägi, Perearstide Seltsi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu, eelnõu (HR(2018) 94) kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindaja; arengutest Lätis, kutsutud Eesti suursaadik Lätis Arti Hilpus ja Välisministeeriumi esindaja; ülevaade 5.–7. novembril toimunud väliskomisjoni visiidist Saksamaale.

Sündmus

Riigikogu esimees Eiki Nestor on visiidil Tartu- ja Jõgevamaal.

Reede, 9. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 12. novembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; ülevaade ELi toetuste kasutamisest Eestis, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kanada suursaadiku Kevin Rexiga.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Vanalinna Hariduskolleegiumi, Püha Miikaeli kooli ja Toomkooli mardisantidega.

Kell 12.30 – Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Iisraeli suursaadiku Dov Segev-Steinbergiga.

Pühapäev, 11. november

Sündmused

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor asetab Kaitseliidu 100. aastapäeva puhul Eesti rahva nimel pärja õppursõdurite monumendi Reaali Poiss jalamile.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Kaitseliidu 100. aastapäevale pühendatud kontsert-vastuvõtul (Saku Suurhall).

Välislähetused

5. – 7. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Mart Nutt, Barbi Pilvre ja Henn Põlluaas on visiidil Berliinis Saksamaal.

6. – 9. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Kalle Palling osaleb Web Summitil Lissabonis Portugalis (6. – 8. november) ja Prantsuse Rahvusassamblee korraldataval parlamentidevahelisel kohtumisel Pariisis Prantsusmaal (8. – 9. november).

8. – 10. november
Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb ALDE Kongressil Madridis Hispaanias.

8. – 9. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Marianne MikkoAnneli Ott ja Margus Tsahkna on visiidil Helsingis Soomes.

8. – 9. november
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb rahvusvahelisel konverentsil „Women MPs of the World Conference: strengthening visibility, driving change“ Londonis Suurbritannias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside