Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 7. töönädal 5. – 11. märtsini

Esmaspäev, 5. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas vanemaealiste tööhõive (nr 412), tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervisekeskuste investeeringutoetuste (nr 413) ja maaeluminister Tarmo Tamm mahepõllumajanduse kohta (nr 418).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 8. – 9. märtsil toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 6. märtsil toimuval kaitseministrite ametlikul kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse rakendumisest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Kultuuriministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse, Vastseliina Noortekeskuse, Linnade Liidu ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: bussiliikluse korraldusest maapiirkonnas, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Maanteeameti, OÜ Taisto Liinid, ASi GoBus, ASi Mootor Grupp ja ASi T Grupp esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: mõõteseaduse eelnõu (566 SE), elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta eelnõu suhtes COM(2017) 279; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, eelnõu kohta COM(2017) 487;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt, Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; ELAKile arvamuse andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas, eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis kell 11.10: ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse eelnõu kohta COM(2017) 343; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536;

riigikaitsekomisjonis hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE); riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); elanikkonnakaitsest, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta, eelnõu suhtes COM(2017) 772 (1-2/17-778/5), kutsutud Riigikantselei ja Siseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade haruapteekide tegevusest ja regulatsioonist ravimiseaduses, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti ja pöördujate esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse eelnõu kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

väliskomisjonis konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE), e-residentsusega seotud küsimused, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Pangaliidu, Välisministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad; valitsuse korralduse „„Välispoliitika arengukava 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 6. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta, eelnõu suhtes COM(2017) 772, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas, eelnõu kohta COM(2017) 571, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte, eelnõu kohta COM(2017) 637, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile TsMS § 182 lg 2 p 1 põhiseaduspärasusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: vanglate valdkonna tööst 2017. aastal, tööplaanid ja prioriteedid 2018. aastaks, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 2017. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemustest, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: koduohutuse mõttepaber ja kodunõustamise teenus, kutsutud Siseministeeriumi, Päästeameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigireformi ja haldusreformi hetkeseisust ja edasistest tegevustest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ valdkondliku alaaruande „Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ arutelu, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli arvamus riigi ülesannete rahastamisest EL toetuste kohta tulevikus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) presidendi Peter B. Doraniga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Georgia saatkonna fotonäituse „50 Georgia naist“.

Teisipäev, 6. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?“ arutelu. Ettekandjad sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, kollektiivse pöördumise „Hoolduskindlustuse loomine“ esindaja arst, geriaatria dotsent Kai Saks, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja Tartu Linnavalitsuse hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff.

Esimene lugemine – 1 eelnõu: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – ajaloo- ning ühiskonna-, sealhulgas riigikaitseõpetusest koolides, kutsutud Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Koolijuhtide Ühenduse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kaitseministeeriumi esindajad (ruum L241);

majanduskomisjonis pärast ühisistungi lõppu: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kohta COM(2017) 375;

põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 182 lõige 2 punkti 1 osas, milles see ei võimalda kohtul isiku sissetulekust maha arvata sättes nimetamata vältimatuid kulutusi (PSJV nr 5-18-1);

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute kohta COM(2017) 821, COM(2017) 822, COM(2017) 823, COM(2017) 824, COM(2017) 825, COM(2017) 826, COM(2017) 827;

riigikaitsekomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: arvamuse andmine valitsuse korralduse „„Välispoliitika arengukava 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule (2-7/18-28), kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung Tööinspektsiooni ülevaade töökeskkonna arengutest 2017. aastal, kutsutud Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO), Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

väliskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistiku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada läbirääkimisi investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle, eelnõude kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; ülevaade Eesti kandideerimisest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020-2021, kutsutud Välisministeeriumi ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania erivolitustega diplomaatiline esindaja Margus Kolga;

õiguskomisjonis – advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE), karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (586 SE), kriminaalpoliitika arengusuunad, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 8.30 – sotsiaalkomisjon kohtub Baieri liidumaa parlamendi tervishoiukomisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Kolmapäev, 7. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE); vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine“ eelnõu (582 OE); väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE).

Sündmus

Kell 12.40 – Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Helmen Kütt ning aseesimehed Dmitri Dmitrijev ja Urve Tiidus kohtuvad Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Neljapäev, 8. märts

Kell 10 – täiskogu istung

„Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“. 2017. aasta täitmise aruanne, ettekandja justiitsminister Urmas Reinsalu.

Kell 13 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta eelnõu suhtes, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukoht Tony de Brumi deklaratsiooniga ühinemise kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (567 SE); piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskemetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (568 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13: kohtumine Jõhvi vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajatega, et saada ülevaade korruptsioonivastase seaduse rakendamisest (Jõhvi, Kooli 2); kell 15.15: kohtumine Kohtla-Järve linnavalitsuse ja  linnavolikogu esindajatega, et saada ülevaade korruptsioonivastase seaduse rakendamisest (Kohtla-Järve, Keskallee 19).

Sündmus

Kell 8.30 Eesti-Soome parlamendirühm kohtub Soome suursaadiku Kirsti Narineniga (Soome suursaatkond).

Reede, 9. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine: Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 12. märtsil toimuval eurorühma kohtumisel ja 13. märtsil toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; Eesti seisukohad 12. – 13. märtsil toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; seisukoha andmine: Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekud (COM(2017) 821-827), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta (COM(2017) 343), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta (COM(2017) 279), kutsutud Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Janika Laht; seisukoha andmine: Tony de Brum deklaratsiooniga ühinemine, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastase erikomisjoni väljasõiduistung – kell 9.30: kohtumine Narva linnavalitsuse ja linnavolikogu esindajatega, et saada ülevaade korruptsioonivastase seaduse rakendamisest (Narva, Peetri plats 5a).

Välislähetused

1. – 6. märts
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Külliki Kübarsepp osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus Itaalia parlamendi valimiste vaatlemise missioonil Itaalias.

7. – 9. märts
Majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi osaleb Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi (CRPM) poliitilise büroo koosolekul Patras Kreekas.

7. – 8. märts
Riigikogu liige Tiina Kangro osaleb Euroopa Komisjoni ja Eftheia korraldatud konverentsil Brüsselis Belgias. Konverentsil tutvustatakse integreeritud sotsiaalteenuste osutamise projekti, mis on mõeldud miinimumsissetulekuga tööealiste aktiviseerimiseks.

8. – 13. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee, poliitikaasjade ja demokraatia komitee ning monitooringukomitee istungitel Pariisis Prantsusmaal.

9. märts
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb ettekandega 21st World Business Dialogue’il Kölnis Saksamaal.

9. – 16. märts
Riigikogu liige Marko Mihkelson on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Omaanis, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis.

10. – 11. märts
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Leedu taasiseseisvumispäevale pühendatud Leedu Seimi pidulikul istungil Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside