Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 13. töönädal 5. – 8. maini

Esmaspäev, 5. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (652 SE); keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu liikmete määramine; riigimetsa majandamise keskuse nõukogu liikmete määramine;

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (616 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE); muinsuskaitseameti kirjade arutelu majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise eelnõus (573 SE) muinsuskaitseseaduse § 39 kehtetuks tunnistamise kohta ja muinsuskaitseseaduse § 44¹ lõike 2 muutmise kohta; esindaja määramine strateegiadokumendi spordipoliitika põhialustest „Eesti Sport 2030“ juhtkomiteesse;

maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE); Eesti maaelu arengukava 2014-2020; veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE); loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: planeerimisseaduse eelnõule (571 SE) esitatud ettepanekute ja arvamuste arutelu, kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, Eesti maastikuarhitektide liidu, Eesti arhitektide liidu, Eesti planeerijate ühingu, Eesti linnade liidu ja Eesti maaomavalitsuste liidu esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE), kutsutud Riigikogu esimees Eiki Nestor; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (651 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (629 SE); Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud õiguskantsleri vanemnõunik; Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (639 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (640 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (638 OE);

rahanduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 UA); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); arvamuse andmine maaelukomisjonile ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) kohta; arvamuse andmine kultuurikomisjonile Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE) kohta; Riigikogu otsuse Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse algatamine;

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (651 SE); ülevaade Tšehhi ja Moldova välislähetustest;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud on Eesti apteekrite liidu, Eesti apteekide ühenduse, Eesti ravimihulgimüüjate liidu, Yliopiston Apteekki OÜ, Euroapteek OÜ, sotsiaalministeeriumi, ravimiameti ja õiguskantsleri esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine eelnõu (659 OE); Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanek Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Eesti seisukohad 8. mail toimuval EL-i välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) istungil; Eesti seisukohad 12. mail toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: erikomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja nende sihipärane kasutamine“ arutelu, kutsutud asjaomaste asutuste esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestoriga liitub töövari projekti „Vabaduse jälg“ raames.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Mutionu lasteaia inimestega ja Tallinna Arbu lasteaia inimestega (kell 12.30).

Kell 11.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtuvad ÜRO humanitaarabi koordineerimise ameti Genfi peadirektori Rashid Khalikoviga (ruum L243).

Teisipäev, 6. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu
(588 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis kell 12: järelevalve pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse täitmise üle, kutsutud maksu- ja tolliameti, keskkonnainspektsiooni ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – alaealiste töötamise regulatsioonide arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti noorteühenduste liidu, Eesti õpilasesinduste liidu, tööinspektsiooni, Eesti lastevanemate liidu, Lastekaitse liidu, Eesti kaubandus-tööstuskoja ja SA Õpilasmalev esindajad (ruum L333);

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud justiitsminister Andres Anvelt ja riigisekretär Heiki Loot; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE), kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu ning justiitsministeeriumi ja Riigikogu Kantselei esindajad; Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE);

rahanduskomisjonis – kell 13.30: kohtumine Eesti Panga esindajatega (Eesti Panga hoone), ülevaade majanduste olukorrast; kell 15: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (644 SE) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE) arutelu, kutsutud ettevõtlusorganisatsioonide esindajad (Komandandi maja);

riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: EL-i määruse eelnõu, mis käsitleb tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta, Euroopa sotsiaalõiguste komitee 2013. aasta järeldused; ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE);

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb transpordi- ja teetöötajate ametiühingu üldkoosolekul.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Piiri lasteaia inimestega ja Kristiine Gümnaasiumi 10. klassi õpilastega (kell 15).

Kell 13 – Toompea lossi lõunatiiva 3. korrusel avatakse 52 Tallinna kooliõpilase kunstinäitus „Koolilapse hingelend“. Näitusel on eksponeeritud ligi 90 maali ja joonistust, mis valmisid rahvusvahelise lastele ja noortele suunatud Nordplus projekti “Kunstiteraapia – unikaalne allikas arenguks“ raames.

Kolmapäev, 7. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (545 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE); avaliku teabe seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (649 SE); Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud käibemaksuseaduse muutmise seaduse teistkordne menetlemine (493 UA).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (638 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (639 OE); Riigikogu otsuse ” Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (640 OE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (644 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE).

Sündmused

Kell 9 – riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ja erikomisjoni liikmed kohtuvad Jordaania Kuningriigi delegatsiooniga (ruum L333).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb paneeldiskussioonis emadepäevale pühendatud konverentsil “Tahan last, aga normaalset meest ei ole”, mille korraldaja on SA Väärtustades Elu (Nordic Hotel Forum).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Kajaka lasteaia inimestega ja Tallinna Rännaku lasteaia inimestega (kell 17).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Iisraeli suursaadiku Dan Ashbeli vastuvõtul Iisraeli riigi iseseisvuse 66. aastapäeva puhul (Radisson Blu Sky Hotel).

Neljapäev, 8. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

sotsiaalkomisjonis – kell 10.30: ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: erikomisjoni staatuse arutelu (ruum L263).

Sündmused

Kell 8.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja aseesimees Aivar Riisalu kohtuvad Iisraeli suursaadikuga Eestis ja Soomes Dan Ashbeliga.

Kell 11.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Teise maailmasõja ohvrite ja langenute mälestuspäeva tähistamisel Maarjamäel.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Jõgevamaa piirkonna inimestega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, siseminister ja regionaalminister Hanno
Pevkur
ning politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher annavad kodakondsustseremoonial uutele kodanikele üle kodakondsustunnistused (Toompea lossi Valges saal).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldataval Euroopa päeva tähistamise vastuvõtul (Tallinna Teeninduskool, Majaka 2).

Reede, 9. mai

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab EL-i asjade komisjoni ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatava konverentsi „Eesti 10 aastat Euroopa Liidus“. Esinevad Euroopa Komisjoni delegatsiooni juht Eestis 2000—2004 suursaadik John Kjær, EL-i asjade komisjoni esimees Arto Aas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo, Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraadi direktor Signe Ratso ja Euroopa Komisjoni asepeasekretär Henrik Hololei. Konverents toimub Riigikogu konverentsisaalis ja sellest on veebiülekanne.

Välislähetused

5. – 11. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Maimu Berg, Juhan Parts ja Imre Sooäär on väliskomisjoni töövisiidil Hiina Rahvavabariigis.

7. – 9. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb ENPA poliitikakomitee töös Ateenas, Kreekas.

8. – 9. mai
Riigikogu liige Tiit Tammsaar osaleb Balti Assamblee heaolukomisjoni istungil Vilniuses.

8. – 9. mai
Riigikogu liige Lauri Luik osaleb Ralf Dahrendorfi ümarlaual “What the state got to do with it?” Barcelonas, Hispaanias.

9.-11. mai 2014
Riigikogu liige Sven Sester osaleb Kagu-Euroopa Parlamentaarse Assamblee avaistungjärgul Bukarestis, Rumeenias.

10. mai
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Riigikogu, Eduskunta, Tallinna linna ja Hyvinkää linna jalgpalliturniiril Hyvinkääl, Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside