Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 17. töönädal 5. – 8. juunini

Esmaspäev, 5. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Tarmo Kruusimäe ametivanne

Maaeluminister Tarmo Tamm vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele kakskeelsuse kohta ministeeriumi ametlikus teavituskampaanias (nr 361).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval mitteametlikul ELi justiits- ja siseasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (TTE) nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 9. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (TTE) nõukogu kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval mitteametlikul ühtekuuluvusministrite kohtumisel, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; arvamuse andmine maaelukomisjonile loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Vabariigi Valitsusele kutsehariduse edendamiseks soovituste tegemine; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile Riigikohtu kirja osas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 1 põhiseaduspärasuse taotluse kohta;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); ELi eesistumisega seoses majanduskomisjoni korraldatava ELi rahvusparlamentide majanduskomisjonide esimeeste konverentsi ettevalmistustest;

rahanduskomisjonis – Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); rahandusministeeriumi ülevaade maksuseaduste kavandatavatest muudatustest;

riigikaitsekomisjonis – merejulgeolekualastest tegevustest ja plaanidest, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Riigikantselei esindajad; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis” eelnõu (451 OE);

sotsiaalkomisjonis kell 11.10: töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Töötukassa esindajad; kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; karistusseadustiku § 178 muutmise seaduse eelnõu (422 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalve meetmete tõhustamine julgeolekuasutustes, ülevaated ja kontrollkäikude materjalide läbivaatamine;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tegevuse ülevaade (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade omavalitsuste raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli probleemidest“ kordusarutelu, kutsutud Riigikontrolli ja Rahandusministeeriumi esindajad; Riigikontrolli ülevaate tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.15: asendusemaduse riiklikust kontrollist, ettekanded teevad Eesti Naistearstide Seltsi president Made Laanpere; Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel ja justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohtumine Riigikogu Kantselei direktsiooniga.

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub noorte tippjuhtide organisatsiooni YPO delegatsiooniga (ruum L253).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė tervitustseremoonial (Kadriorg).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas tutvustab Riigikogu tööd Nõmme Põhikooli 3a klassile.

Kell 12.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Läti Kaitseväe juhataja kindralmajor Leonīds Kalniņše ja Eesti Kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga. Kohtumisel osalevad väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ja rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (restoran Mon Repos).

Kell 18.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga riigivisiidi kohtumisel (Kõltsu mõis).

Teisipäev, 6. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

NB! Eelnõude täpne järjekord on Riigikogu istungi päevakorras.

Teine lugemine – 7 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE); Riigikogu otsuse “Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050” eelnõu (410 OE); käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE); spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); riigihangete seaduse eelnõu (450 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine“ eelnõu (471 OE); Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (469 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi, Eestimaa Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (462 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – õpetajahariduse seire, kutsutud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Õpetajate Liidu ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – maaeluministeeriumi regionaalprogrammid: Vana-Võromaa programm, kutsutud Võru maavanem Andres Kõiv, Võro Instituudi direktor Rainer Kuuba, maaeluministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (441 SE); Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE); kell 14.30: kohtumine TS Laevad esindajatega: ülevaade uute parvlaevade ehitusest ja opereerimisele üleminekust, kutsutud TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar;

rahanduskomisjonis kell 13.15: pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE), kutsutud huvigruppide esindajad;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseliidu Tallinna Maleva tagalakeskusesse;

sotsiaalkomisjonis – töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; juhatuse liikmete töötuskindlustuse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjus, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; õiguskantsleri selgitustaotlus abivahendite kohta hoolekandeasutuses viibijatele, kutsutud õiguskantsleri ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad (ruum R121);

õiguskomisjonis – organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse teemaline arutelu, kutsutud siseminister Andres Anvelt, riigi peaprokurör Lavly Perling, maksu- ja tolliameti, justiitsministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ning siseministeeriumi esindajad; politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE), kutsutud siseministeeriumi ja Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu (ROTAL) esindajad; Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (473 OE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kuristiku Gümnaasiumi koolinoortega.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide Kooli kursusel osalevate Kesk-Aasia diplomaatidega (ruum L253).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Aasta Küla 2017 konkursi raames Lüganuse küla esindajatega (Lüganuse küla).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Rakvere elanikega.

Kolmapäev, 7. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

NB! Eelnõude täpne järjekord on Riigikogu istungi päevakorras.

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE); lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE).

Teine lugemine – 15 eelnõu: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE); ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE); Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE); liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (419 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); audiitortegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE); maagaasiseaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ muutmiseks” eelnõu (425 OE); metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE).

Sündmused

Kell 10.00 – 13.40 – Riigikogu keskkonnakomisjoni ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu konverents „Pilk puidutööstuse tulevikku“ (konverentsisaal).

Kell 12.10 – majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk avab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu näituse (III korruse istungisaal). Toompea lossi sissepääsuks on vaja isikut tõendavat dokumenti.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Kaido Ole kunstinäituse Toompea lossi näituste saalis. Toompea lossi sissepääsuks on vaja isikut tõendavat dokumenti.

Kell 19.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa Keskpanga väljasõiduistungi raames korraldatud õhtusöögil (Lennusadam).

Neljapäev, 8. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Ettekandja Riigikohtu esimees Priit Pikamäe

Teine lugemine – 3 eelnõu: ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (441 SE); Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

põhiseaduskomisjonis – põhiseaduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE), kutsutud algataja esindaja Marianne Mikko ning justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; rahanduskomisjonile arvamuse andmine rahanduskomisjoni menetluses oleva riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta lähtuvalt õiguskantsleri kirjas rahanduskomisjonile (24.05.2017) toodud võimalikest vastuoludest põhiseadusega, kutsutud õiguskantsleri ja rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (454 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE);

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade ELi välisasjade nõukogu valdkondlikust programmist, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu kohtumiste teemalehtedest, kutsutud välisminister Sven Mikser.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu lairibavõrgu ja küberturvalisuse toetusrühmade kohtumine CCIA Euroopa (Computer & Communications Industry Association) seeniordelegatsiooniga (ruum L241).

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Gruusia suursaadiku Tea Akhvledianiga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Enn Eesmaa kohtuvad Riigikohtu esimehe Priit Pikamäega.

Kell 13 – Uue Riigikogu Toimetiste (RiTo) numbri esitlus Eesti eesistumisest Euroopa Liidu Nõukogus. Vestluspaneelis osalevad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitikaosakonna juhataja Paavo Palk, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik Valdek Laur ja Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. Paneeli juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar (Toompea lossi näituste saal).

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Prantsusmaa ettevõtjate delegatsiooniga (Swissôtel Tallinn).

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Aasta Küla 2017 konkursi raames Kelvingi küla esindajatega (Kelvingi küla).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Aasta Küla 2017 konkursi raames Läsna-Loobu küla esindajatega (Läsna-Loobu küla).

Reede, 9. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 12. juunil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Indrek Tarandiga.

Laupäev, 10. juuni

Kell 17.20 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Soome peaministri Juha Sipiläga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Taavi Rõivas osalevad Soome 100 kontserdil Tallinna Vabaduse väljakul.

Välislähetused

6. – 7. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad riigikaitse- ja väliskomisjoni esimeeste kohtumistel Euroopa Parlamendis Eesti ELi Nõukogu eesistumise CFSP/CSDP konverentsi ettevalmistamiseks Brüsselis, Belgias.

8. – 9. juuni
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb naabruspoliitika konverentsil Riias, Lätis.

8. – 10. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso, komisjoni liikmed Johannes Kert ja Ants Laaneots ning Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison on kahepoolsetel kohtumistel kaitsekomisjoni liikmetega Minskis, Valgevenes.

9. – 11. juuni
Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Soome-Rootsi Rahvapartei kongressil Helsingis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside