Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 10. töönädal 5. – 8. detsembrini

Esmaspäev, 5. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Inara Luigase ametivanne

Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

Riigikogu esimees Eiki Nestor ning valitud aseesimehed annavad vahetult pärast valimisi pressikonverentsi (ruum L240 Valge saali kõrval).

Riigikogu istungil vastavad Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele kaitseminister Margus Tsahkna kaitsevaldkonna kulude tõhususe ja läbipaistvuse kohta (nr 268) ning välisminister Sven Mikser laevakaitsjate kohta (nr 269).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: võimalik Riigikogu otsuse eelnõu, mis sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks Nõukogu direktiivi ettepanek äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta ja Nõukogu direktiivi ettepaneku äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta, ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele; Eesti seisukohad 8.-9. detsembril toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; Eesti seisukohad 8.-9. detsembril toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; arutelu ressursitasude jaotuse ja jäätmehoolduse rahastamise teemal, kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtidega, kutsutud rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad (konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; kokkuvõte 2016. aasta maaelukomisjoni tööst;

majanduskomisjonis – kell 11.10: majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE); välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (344 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (345 OE);

rahanduskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse eelnõud Kaitseväe kasutamise kohta: Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia (337 OE); ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis (331 OE); NATO reageerimisjõudude koosseisus (332 OE); rahutagamismissioonil Kosovos (333 OE); väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis (334 OE); Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil (335 OE); konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (336 OE); rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve (338 OE); Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis (339 OE), kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitsekomisjoni esindaja nimetamine SA Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogusse; ÜRO juhitava rahvusvahelise rahuvalvemissiooni UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) välislähetuse edasilükkamine; Eesti seisukohad 6.-7.detsembril Brüsselis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 6.-7. detsembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel; Eesti seisukohad 8.-9. detsembril Saksamaal Hamburgis toimuval OSCE välisministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas ja justiitsministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: teavitus rahvusvahelise olukorra kohta pingekolletes, kutsutud Kaitseväe luurekeskuse ja Teabeameti esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L 246).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse käsitöö töötoas osalenud Kristel Pahka näituse „Alice Imedemaal“ (Toompea lossi lõunatiiva 3. korrus).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab traditsioonilise jõulueelse Võrumaa käsitöönäituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Teisipäev, 6. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis kell 12: keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; kell 14: arutelu linnujahi korraldamise ja šaakali leviku tõkestamise teemal, kutsutud Eesti Jahimeeste Seltsi, Eesti Erametsaliidu, Eesti Ornitoloogia Ühingu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Lambakasvatajate Ühistu, keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; rahvusringhäälingu nõukogu liikmete muutmise eelnõu arutelu;

maaelukomisjonis – maaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipakett, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

rahanduskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: Kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse külastamine;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekt SKAIS2, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa esindajad; Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi ja Eesti Artroplastika Seltsi pöördumine, kutsutud sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja pöördujate esindajad; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13.30: meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 9.15 – Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Shanghai Komitee delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Kaitseliidu Toompea malevkonna uusi liikmeid (Valge saal).

Kolmapäev, 7. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE); ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE); päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE).

Teine lugemine – 12 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamis-missioonil Kosovos” eelnõu (333 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (335 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu (338 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (332 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis” eelnõu (334 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis” eelnõu (331 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (336 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia” eelnõu (337 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (339 OE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli ülevaate tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Briti suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Vietnami ajakirjanikega.

Neljapäev, 8. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – 10 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 12: Eesti, Läti ja Leedu valitsuste vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (330 SE); Kaitseväe lisaõppekogunemised, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad.

Reede, 9. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: võimalik seisukoha andmine Nõukogu direktiivi ettepanekule äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) ja Nõukogu direktiivi ettepanekule äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta; Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 13. detsembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; Eesti seisukohad 12.-13. detsembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Martin Repinski ja keskkonnaminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipaketile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub 25 Soome ajakirjanikuga.

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Anija valla visiidi käigus vallavanema Arvi Karotamme ning volikogu esimehe Jaanus Kaleviga.

Pühapäev, 11. detsember

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osalebkoos EELK Tartu piiskopi Joel Luhametsaga Eestimaa jõulurahu väljakuulutamisel Jõgeval.

Välislähetused

29. november – 5. detsember
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb Itaalia põhiseadusreferendumil vaatlejana, kohtub Itaalia parlamendiliikmetega, Eesti suursaadikuga Itaalias Celia Kuningas-Saagpakiga ning Rooma Ülikooli ja LUISS Guido Carli sotsiaalteaduste õppejõududega Roomas ning Bologna Ülikooli sotsiaalteaduste õppejõududega Bolognas.

3. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis, kohtumistel Ameerika Ühendriikide Senati esindajatega ning Eesti Washingtoni saatkonna korraldataval USA presidendivalimiste järgse olukorra seminaril.

5. – 7. detsember
Riigikogu liige Siim Kiisler osaleb Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) kongressil Essenis, Saksamaal.

6. – 7. detsember
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Politico iga-aastaasel tänuüritusel Brüsselis, Belgias.

6. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osalevad kolme Balti riigi ühiskohtumistel Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

6. – 10. detsember
Riigikogu liige Ken-Marti Vaher osaleb 5. parlamentääride julgeolekufoorumil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

7. detsember
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee istungil Pariisis, Prantsusmaal.

7. – 8. detsember
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Tema Kuningliku Kõrguse Yorki hertsogi prints Andrewga Londonis, Suurbritannias ning osaleb Euroopa Liidu tuleviku teemalisel konverentsil Berliinis, Saksamaal.

7. – 9. detsember
Riigikogu liige Toomas Kivimägi kohtub Euroopa Parlamendi liikme Kaja Kallase ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga Brüsselis, Belgias.

7. – 10. detsember
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Ungari parlamendiliikmetega Budapestis, Ungaris.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside