Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 10. töönädal 5. – 8. aprillini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 5. aprill

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE).

Riigikogu liikme arupärimisele riigipiiri seaduse rikkumise kohta STS-operatsioonidel (nr 57) vastab keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Euroopa Liidu tasandi läbirääkimiste hetkeseisust Eesti jaoks olulistel teemadel, kutsutud suursaadik Aivo Orav Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise korrast Eesti merealal, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: „Spordipoliitika põhialustest aastani 2030“, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – 23. – 24. märtsil Brüsselis toimunud NATO välisministrite kohtumisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Justiitsministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning muudatusettepanekute esitajate esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ja Välisministeeriumi esindajad; Kagu-Eesti elanike piiriülese liikumisega seotud probleemidest;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Õiguskantsleri Kantselei ja Andmekaitse Inspektsiooni esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamisest Politsei- ja Piirivalveameti valdkonnas, kutsutud siseminister Kristian Jaani; lobisuhtluse läbipaistvuse suurendamise ettepanekust, kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; huvide deklareerimisest 2021. aasta kevadel, kutsutud Justiitsministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Rahandusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõtt“, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder, maaeluminister Urmas Kruuse ja Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen; Riigikontrolli kontrolliaruandest „Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle“, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder, Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart, Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala, AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse juhatuse esimees Kertu Tiitso ja Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad komisjoni liikme Madis Millingu korraldatud gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste riigikaitseõppe kursuse teemalisel ümarlaual. Kutsutud on ka Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk ja riigikaitseõpetajate esindus (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Teisipäev, 6. aprill

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE); korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (317 OE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja huvigruppide esindajad; loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE); riiklikult tähtsatest kultuuriehitistest, kutsutud Kultuuriministeeriumi ja Eesti Kultuurkapitali esindajad; loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE);

maaelukomisjoni videoistungil Maaeluministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, Maaeluministeeriumi valitsemisala 2021. aasta lisaeelarve tutvustus (eelnõu 357 SE), ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavast aastateks 2021–2027, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisel videoistungil – Rahandusministeeriumi 2021. aasta kevadisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – erakonnaseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (321 SE), kutsutud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir ning Justiitsministeeriumi ja algatajate esindajad;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 15.30: riigikaitse arengukava 2021–2030 eelnõu, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „TEEME ÄRA! Anname EHITUSES ja kõikides valdkondades Soomes töötavatele Eesti inimestele võimaluse täita oma tööülesandeid ja tulla kasvõi korraks koju“, kutsutud Välisministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning pöördumise algatajate esindajad; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson;

õiguskomisjoni videoistungilkaristusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (339 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (331 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Riigikogu liikmed saavad esimese vaktsiinidoosi (Ida-Tallinna Keskhaigla, Ravi tn 18).

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas osaleb videosilla vahendusel rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Euroopa tuleviku konverentsi teemal.

Kolmapäev, 7. aprill

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: Vabariigi Valitsuse riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE); hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE); Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE); Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine“ eelnõu (353 OE) .

Neljapäev, 8. aprill

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse mõjude leevendamise kavast.

Kultuuriminister Anneli Ott teeb ettekande „Spordipoliitika põhialuste aastani 2030“ täitmisest.

Teine lugemine – üks eelnõu: väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE);

kultuurikomisjoni videoistungil – loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud kultuuriminister Anneli Ott;

rahanduskomisjoni videoistungil – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Rahandusministeeriumi 2021. aasta kevadisest majandusprognoosist, 2021. aasta lisaeelarve meetmete ning riigi eelarvestrateegia 2022–2025 põhimõtetest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Islandi parlamendi esimehe Steingrímur J. Sigfússoniga.

Kell 11.45 – Eesti-Armeenia parlamendirühma esimees Raivo Tamm kohtub videosilla vahendusel Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga.

Kell 12.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga.

Kell 15 – Riigikogu liige Margit Sutrop kõneleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Kas tehnoloogia päästab eesti keele?“. Registreeruda saab siin.

Reede, 9. aprill

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni ettepanek laiendada Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti volitusi, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; Euroopa Liidu tasandi läbirääkimiste hetkeseisust Eesti jaoks olulistel teemadel, kutsutud suursaadik Marten Kokk Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas viibib visiidil Läänemaal.

Kell 10 – Eesti-Leedu parlamendirühma esimees Erki Savisaar, aseesimees Aivar Sõerd ja liige Aadu Must kohtuvad videosilla vahendusel Leedu parlamendi Leedu-Eesti parlamendirühma liikmetega.

Kell 11.50 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hispaania välisministri Arancha González Layaga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 13 – väliskomisjon kohtub Ukraina Ülemraada väliskomisjoniga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside