Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 7. töönädal 4.–7. novembrini.

Esmaspäev, 4. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele vastab majandus- ja taristuminister Taavi Aas teedeehituse rahastamise kohta (nr 4).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 8. novembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Eesti seisukohtadest 8. novembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu ühisistungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 7. novembril toimuval eurorühma kohtumisel ja 8. novembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE); kollektiivsest pöördumisest „Lageraied ajalukku“;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: uute aine- ja pädevustestide ettevalmistamisest, kutsutud  SA Innove juhatuse esimees Birgit Lao ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: raudteede elektrifitseerimisest, kutsutud ASi Eesti Raudtee ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kohtumine Eelarvenõukogu esindajatega; väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (77 OE), kutsutud riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis – arvamuse andmine õiguskomisjonile relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) kohta; kohtumine Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegiga; Eesti Reservohvitseride Kogu arvamusest 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kohta;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ja muudatusettepanekute esitajate esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: „Eesti välispoliitika arengukava 2030“, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: riigi strateegilisest planeerimisest, kutsutud Riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektor Henry Kattago; Riigikogu otsuse „“Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „“Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2019. aasta eelarve täitmisest ja 2020. aasta eelarvest, kutsutud siseminister Mart Helme ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohalikest omavalitsustest saabunud vastustest päringutele opositsiooni kaasamise kohta; koostöös MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti ja e-Riigi Akadeemiaga 26.–27. novembril toimuvatest kohtumistest kohalike omavalitsustega Jõhvis, Tartus ja Tallinnas; läbipaistvuse tagamisest Riigikogu töös;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden ning Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: õpetajakoolitusest ja õppevahenditest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti alkoholipoliitika võimalustest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad;

Sündmus

Kell 16 – keskkonnakomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina Ülemraada delegatsiooniga.

Teisipäev, 5. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (86 OE); Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (92 OE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisest; Karjamaa asumi arendamisest;

maaelukomisjonis – kell 13.30: KredExi meetmetest, kutsutud KredExi ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad;

põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung – kodanikuühiskonna arengust, ettekande teevad põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa, rahvastikuminister Riina Solman, rahvusvahelise spordivabatahtlike liikumise Scult asutaja ja tegevjuht Ott Pärna, Telia Eesti juhtkonna liige ja kommunikatsioonidirektor Katrin Isotamm ning Riigikogu kodanikuühiskonna toetusrühma esimees Heiki Hepner; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – kohtumine huvigruppidega seoses kavandatava pensionireformiga; Arenguseire Keskuse ülevaade uuringust „Tuleviku eakate rahaline heaolu“ (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung – kell 14: Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel (Kaitseväe peastaap);

majanduskomisjoni väljasõiduistung Pärnumaale (5.–6. november) – komisjon kohtub ASi Wendre, MetsäWood Eesti ASi, Estonia Resort Spa ja Pärnumaa arenduskeskuse turismimajanduse esindajatega ning Pärnu linnapea ja linnavolikogu esimehega.

Sündmused

Kell 9 – majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina Ülemraada delegatsiooniga.

Kell 10 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina ametnike delegatsiooniga.

Kell 10.20 – Eesti-Ukraina parlamendirühma liikmed kohtuvad Ukraina Ülemraada delegatsiooniga.

Kell 11 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kohtub Venemaa suursaadiku Alexander Petroviga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab Len Girini mälestusnäituse „Prototüübid“ (Riigikogu hoone III korruse galerii).

Kolmapäev, 6. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE).

Teine lugemine – 13 eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (63 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (64 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (65 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (66 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (67 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (68 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (69 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (70 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (71 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (72 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (73 OE); meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE); väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE).

Komisjoni istung

majanduskomisjoni väljasõiduistung Pärnumaale (5.–6. november) – komisjon kohtub ASi Wendre, MetsäWood Eesti ASi, Estonia Resort Spa ja Pärnumaa arenduskeskuse turismimajanduse esindajatega ning Pärnu linnapea ja linnavolikogu esimehega.

Sündmus

Kell 11.45 – Eesti-Ukraina, Eesti-Armeenia ja Eesti-Gruusia parlamendirühma liikmed kohtuvad IRI (International Republic Institute) delegatsiooniga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Neljapäev, 7. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (85 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

rahanduskomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE).

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 11. novembril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil ja Vabariigi Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (95 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (96 OE).

Reede, 8. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 11. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohtadest 12. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseküsimused) istungil, kutsutud kaitseminister Jüri Luik.

Sündmus

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Marko Mihkelson kohtuvad ühiskonnaõpetuse õpetajatega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Välislähetused

4.–5. november
Riigikogu liige Vilja Toomast osaleb tervise ja heaolu teemalisel konverentsil Brüsselis Belgias.

4.–6. november
Riigikogu liige Raimond Kaljulaid osaleb atlandiülesel julgeolekukonverentsil Brüsselis Belgias.

4.–6. november
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Vabariigi Presidendi riigivisiidil Kuveiti.

5. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA Baltic+ grupi kohtumisel Kiievis.

5. november
Riigikogu liige Helmen Kütt esineb Soomes Sipoos ettekandega perehooldajate teemalisel seminaril.

6.–8. november
Väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb valeinformatsiooni levikut uuriva rahvusvahelise komitee kohtumisel Dublinis Iirimaal.

7. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut osaleb Eesti, Läti ja Leedu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esindajate ühiskohtumisel Saksamaa Bundestagi Euroopa Liidu asjade komisjoniga Berliinis.

7.–13. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Baltic Advocacy Day üritusel Washingtonis ja kohtumistel ÜRO-s New Yorgis.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside